Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Tomio Okamura se svými příznivci
Facebook: Tomio Okamura, zdroj

Jaké Česko by si zvolili lidé v referendu: Konec uprchlíků a inkluze, zato jádro a eutanazii

Referendum má v sobě systémově zabudován prvek ohrožující demokracii, ačkoli je označováno jako projev demokracie přímé. Otázka referenda je mantrou Tomia Okamury a jeho hnutí SPD a rezonuje s významným problémem české společnosti – ten spočívá v odcizení občanů a institucí státu, což by referendum pomohlo překonat. Jak by tedy vypadala Česká republika přímé demokracie?

Odpůrci referenda poukazují na to, že občané nejsou dostatečně informovaní, aby rozhodovali o složitých otázkách týkajících se společnosti, mohou být ovlivněni propagandou, silnými osobnostmi, zastrašováním či drahou reklamní kampaní.

V případě voleb do zákonodárných sborů jsou však občané informováni, resp. neinformováni zcela stejnou měrou, rozhodují na základě sympatií, pocitů či instinktů, a přesto nikoho nenapadne tuto volbu zpochybňovat.

Stejně tak jsou při této volbě ovlivněni propagandou, silnými osobnostmi a reklamní kampaní, což je považováno za inherentní součást existence svobodných voleb.

Ani zneužívání referenda těmi nejhoršími diktátory není pádným argumentem proti němu, protože diktátoři často používají demokratické instituty, jako jsou svobodné volby, pro zničení demokracie, a přesto nikoho nenapadne tyto instituty zpochybňovat.

Přesto má v sobě referendum systémově zabudován prvek ohrožující demokracii, ačkoli je označováno jako projev demokracie přímé.

Rizika referenda

Ústavní pořádek demokratických států je sice založen na většinovém rozhodování, ale zároveň dbá o práva menšin. Z tohoto důvodu demokratické režimy používají pro nalezení rovnováhy mezi pravidlem většinového rozhodování a právy menšin tři hlavní nástroje. Prvním z nich je to, že zákony nejsou přijímány přímo občany, ale jejich volenými zástupci.

Dalším nástrojem je separace státních mocí, a to zejména moci výkonné, soudní a zákonodárné, a systém brzd a vyvážení mezi těmito státně-mocenskými složkami.

Třetím nástrojem je to, že součástí ústavního pořádku demokratických zemí jsou také často nepsané zásady zakotvující podstatné náležitosti demokratického právního státu, bez kterých by se již o takový stát nejednalo. Tyto hodnoty a principy jsou na formulaci psaných zákonů v podstatě nezávislé. Jedná se tedy o vázanost hodnotami, na nichž stojí konstitucionalismus, ale i například to, že před vládou práva se musí sklonit i demokratická většina.


CHCETE VIDĚT DO HLAV POPULISTŮM? POŘIĎTE SI NOVOU UNIKÁTNÍ PUBLIKACI HLÍDACÍPES.ORG


Ze státních mocí funguje na většinovém principu pouze moc zákonodárná. Tento fakt není náhodný, ale má zajistit ochranu občanů před vládou davu. Demokratické režimy jsou tedy založeny na nutnosti korekce a limitů vlády většiny.

Z tohoto důvodu se zákonodárného procesu účastní jak moc výkonná, tak moc zákonodárná. Stejně tak je na chodu prosazování práva většinou účastna moc výkonná a soudní. Exekutivní kroky různých složek moci výkonné jsou zase podrobeny dohledu a přezkumu moci soudní a zákonodárné.

Referendum však tuto strukturální ochranu společnosti rozbíjí. Státní moc již není vykonávána vzájemně se kontrolujícími orgány, ale spočívá pouze v rukou většiny občanů, která je ze své povahy nekontrolovatelná a není nikomu odpovědná.

Dalším integrálním problémem referenda je to, že neumožňuje přijetí kompromisního řešení. Z mnoha řešení problému připouští referendum pouze výběr mezi dvěma extrémními polohami, které ve skutečnosti mohou vyhovovat pouze menšině občanů. Kompromis je naopak možno nalézt po dialogu různých složek státní moci.

Bez uprchlíků, bez eura,…

Jak by tedy vypadala Česká republika přímé demokracie? Na tuto otázku je těžké odpovědět, protože by to záviselo na kampaních, které by se vedly před tím kterým referendem, nicméně určité náznaky můžeme vyčíst z dlouhodobě prováděných výzkumů veřejného mínění v otázkách, kde se názory české společnosti v čase prakticky nemění.

Česká republika by zůstala členem Severoatlantické aliance i Evropské unie, ale více by se do EU neintegrovala. Stejně tak by nebylo zavedeno euro. Česká republika by zvolila volnější spolupráci v rámci EU a pomalejší integraci a upřednostnila by národní suverenitu před efektivností EU posilovanou na její úkor.

Česká republika by zásadně nepřijímala uprchlíky ze zemí postižených válečným konfliktem, a to nejen z oblasti Blízkého východu a severní Afriky, ale ani z Ukrajiny, a to i tehdy, pokud by jejich odmítání mělo znamenat ztrátu peněz z fondů EU.

Obecně by platilo, že by se podmínky pobytu cizinců na našem území ztížily a jejich setrvání by bylo omezeno pouze na splnění určitých předpokladů, nejčastěji studia, výkonu praxe nebo sloučení rodiny. Zaměstnávání cizinců by bylo rovněž výrazně omezeno.

Velký problém by vyvolala otázka trestu smrti, který by byl na základě referenda zřejmě zaveden. Jeho existenci však zapovídají některé mezinárodní úmluvy, kterými je Česká republika vázána, a tudíž by musela od těchto závazků odstoupit.

Bez inkluze, bez poplatků u lékaře…

Změny by se dočkala otázka daní, které by byly zvýšeny pro lidi s vysokými příjmy, a naopak sníženy v případě lidí s nízkými příjmy. Změnu by postihnul i systém důchodového zabezpečení, i když obsah této změny není zcela zřetelný. Je ale jisté, že důchody by byly rozděleny na dvě části, na tzv. první a druhý pilíř, a že by nebyl zvýšen věk odchodu do důchodu.

Ani školství by nezůstalo ve stávající podobě. Existovaly by speciální typy škol v rámci povinné školní docházky, a to pro děti s lehkým, se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, ale rovněž základní školy s rozšířenou výukou. Byla by tedy zcela zrušena inkluze, ale například i víceletá gymnázia.

Maturita pro všechny střední školy by byla společná a matematika by v rámci maturitní zkoušky nebyla povinná. Na veřejných vysokých školách by nebylo možné platit školné.

V oblasti zdravotnictví by došlo v zásadě ke konzervaci stávajícího stavu. Počet lůžek v nemocnicích by byl zachován a jakékoli snížení jejich počtu by bylo zakázáno. To samé by platilo pro snížení počtu specializovaných pracovišť.

Pacienti by také nemuseli platit poplatek za návštěvu u lékaře a připlácet na léky v závislosti na jejich ceně. Zřejmě by také mohla existovat pouze jedna veřejná zdravotní pojišťovna. Nebylo by také možno rozdělit zdravotní péči na standard hrazený z pojištění a nadstandard, za který si pacient musí připlatit.

…zato s jádrem a s eutanazií

Výroba elektrické energie z jádra by zůstala zachována i do budoucna a byl by dostavěn třetí a čtvrtý blok jaderné elektrárny Temelín. Nebyly by však prolomeny územní limity těžby hnědého uhlí a stát by zvýhodňoval využívání obnovitelných zdrojů energie.

Právní úprava interrupcí by rovněž zůstala zachována a právo rozhodnout o přerušení vlastního těhotenství by měla stále žena sama. Do českého právního řádu by však byla začleněna eutanazie.

Bylo by uzákoněno právo homosexuálů na adopci dětí svého partnera či partnerky, ale toto právo by neměli ve vtahu k dětem z institucionální péče. Homosexuálové by neměli právo uzavřít sňatek a zůstala by jim stále pouze možnost registrovaného partnerství.

V otázce politických institucí by velká změna nenastala. Prezident by byl stále vybírán přímou volbou a byl by mu zachován současný rozsah pravomocí. Namále by ale mohl být senát, který mnoho občanů vnímá jako zbytečné politické těleso. Novinkou by však bylo, že politici by museli odstoupit, pokud by byli obviněni z trestného činu, a to ať tento čin souvisí, nebo nesouvisí s jejich funkcí.

O dalších směrech, kterými by se Česká republika vydala, už nelze ani spekulovat. Občané by se totiž buď provedených změn zalekli, nebo by podlehli svodům charakter státu zcela přebudovat.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

44 komentářů

 1. Evropan napsal:

  Mezi tímhle musím žít

 2. Tondach napsal:

  Myslíte, že samotný Okamura ví, nebo tedy alespoň tuší, jak by to vypadalo a jak by to fungovalo? Ani vzdáleně netuší….

 3. petrph napsal:

  Sice děkuji za sofisticky popsaný článek – jenže je v něm ukryta zrada v jedné větě. Totiž předpokladu, že „Ze státních mocí funguje na většinovém principu pouze moc zákonodárná.. s dalším podivným doplňkem že „..Z tohoto důvodu se zákonodárného procesu účastní jak moc výkonná, tak moc zákonodárná.“.
  Bohužel, tento ideální přístup byl popřen existencí vládních koalic (které Ústava vůbec nezná). A výsledek je, že naopak, moc zákonodárnou má vláda, která návrhy zákonů formuluje a předává parlamentu, který je pouze koaliční (předem smluvenou) většinou poslanců aklamuje .. Proto je výsledek většiny zákonů takový, že s ním prakticky nikdo nesouhlasí – a nová vláda je často po svém nástupu ruší..

  Ale jinak lze souhlasit s tím, že je riziko, že by se mohla referenda zneužívat z ryze populistických důvodů, pokud by byly návrhy postaveny čistě jednostranně a izolovaně, dokonce účelově. .O tom jak toto odstranit, by se diskutovat mělo..

 4. Petr Kaminsky napsal:

  Blbost! Prece zasadni rozdil mezi referendem a volbami je to, ze v referendu se hlasuje o konkretnim rozhodnuti, ve volbach se rozhoduje o lidech, kteri ho (mozna) udelaji. Proto je tam tech poslancu 200, aby se „rozredila“ lidska hloupost, ignorance, nenavist, zavist a podobne lidske vlasnosti.

 5. Nemec napsal:

  Referendum má možná význam v nějaké malé obci . Ale v celostátním měřítku , kde se objeví nějaký pitomec a zblbne další pitomce je to pro společnost politická katastrofa. Protože ti pitomci mají možná vyvinuté svaly ale né mozek.

 6. Koudy napsal:

  To je super scenar, takto by to presne melo byt. Autor, ac jiste navzdory svemu nazoru se skripenim zubu, popsal opravdu presne, tak jak si vetsina naroda (vychazejic z ruznych anket a pruzkum) preje budoucnost nasi zeme.

  A ze by takto nebyly kompromisy? Spousta lidi chce odejit z EU, urcita mensina se chce integrovat vice a nekteri by si dokonce prali predat vyrazne kompetence statu Bruselu. Kompromisem je tedy prave z EU neodchazet, ale dale se neintegrovat a rozhodovat si o dulezitych vecech sami – tak jak to napsal autor.

  Skoda, ze takova budoucnost nebude realitou, protoze az se k moci dostanou Pirati, tak tento stat zdevastuji svym „progresivnim myslenim“, kdy bude „dobro“ pachano za kazdu cenu a jeste tak budou mnozi radi vzpominat i na zatracovaneho Babise.

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Opravdu škoda, že stát popsaný v článku jako přání občanů je utopií a to bohužel ve všech bodech. Jeho realizaci „lidem zvolení“, ale politickými sekretariáty vybraní či spíše nastrčení zástupci, nikdy nedopustí.

 7. ragauian napsal:

  sakra, jak jsou ti lidi na rozdíl od politiků rozumní… v takovém státu by se mi žilo rozhodně líp než v tom dnešním… pojďme do toho!.. pošleme je do důchodu… dejme jim třeba důchody pětinásobku důchodů průměrných, pořád ušetříme a moc se nám to vyplatí…

 8. Jozef Držiak napsal:

  Za sebe podepisuji!!!!!

 9. Venda napsal:

  Česká společnost vychází z klidu (to že nebyla 74 let válka – což je v historii spíš rarita) že si na naše území nikdo (zatím) nebrousi zuby.
  Kolik dnes mužů (nebo i žen) by dobrovolně šlo bránit svou zemi a kolik by opravdu fyzicky a psychicky vydrželi to co vydrželi naši pradědove…
  Vzpomenu si na dobu po-revoluci, jak se kdo mohl vyhýbal vojenské službě – civilní.
  Druhá věc je kdo se zde sápe po moci, no Češi to nejsou ani náhodou…
  Tady si cizáci dělali a dělají co chtějí.
  Navíc je tu po-plysakova generace naivních, neorientovaných lidí (oni za to nemůžou – tak je to učili ve škole a sorry, rodiče a rodiny hodně ale hodně pochybil) kteří sice dobře ovládají jazyky, PC ale v reálném životě a nebo nedej bože krizi, vůbec nemohou fungovat.
  Ale zase opakují: tohle je chyba rodičů a školy
  A k tomu se váže i free pro eutanazii
  🙏🙏🙏 pro Boha svatého, jenom tohle v ČR né.
  V Evropě je eutanazie (zase Češi si myslí že je zadarmo – nejlépe na pojišťovnu 😆😆😆 – omyl, draze zaplatíte) ve Swiss a Nizozemí (pokud o to opravdu stojíte, není problém si konec zaplatit).
  Umíte si představit co by eutanazie udělala v Čechách, kde děti nemají úctu ke svým rodičům – podívejte se kolik procent dětí se stará o své staré rodiče do konce – 95% končí v ústavech a LDN. To by byl masakr, dětičky by nutili rodiče k odchodu a běda kdyby měli majetek…
  Na to není tahle společnost vůbec připravena.
  Já bych Českou zemi chtěla vidět silnou jako Swiss nebo Israel.
  Až se budeme chovat jako oni, bude tu dobře.
  Jenomže to nebude dokud se tu vyžírkove budou prát o koryta – podívejte se na ty vlády co se tu 30 let střídají jak sochy na orloji.

  • ČERT napsal:

   No, jen takovou poznámku čistě k té Vaší první větě, protože si myslím, že jste to tak úplně přesně nevystihl, i když, a vzato i tak nějak celoevropsky, máte velký kus pravdy. Tak invaze v roce 1968 jistě nevyvrcholila v něco, co by se dalo nazvat válkou (na rozdíl od událostí v Maďarsku v roce 1956, které jsou s touhle situací někdy srovnávány a o kterých můžeme říci, že ty de facto charakter takového menšího válečného konfliktu nabraly)… Ale je to jen 51 let, tedy méně než těch 74, a víme, že to emoce vyvolává. Nepatřím tedy třeba k těm, co by si mysleli, že si v bezprostřední kontinuitě na tu invazi dnes „Putin brousí zuby na českou kotlinu“, ale takový objektivně vzatý dodatek k té Vaší první větě.

 10. Zdeněk Šilhan napsal:

  Ano, dalo by se říct, že s výše uvedeným textem souhlasím. Ještě mi tam chybí zásadní požadavek na zaplacení válečných křivd a způsobených škod od Německa. Do současnosti nám nebyla zaplacena ani koruna. Dále bych zdůraznil konec otroctví pod EU. Placení řádných daní od zahraničních společností u nás podnikajících. Kompletně. Kvalita potravin u nás a v Německu!!!! Ono by toho bylo víc, ale zatím to myslím stačí.

  • skeptik napsal:

   Německo (západní) nám již v padesátých letech jakousi náhradu škod zaplatilo, i když ne úplnou. Další část by bývalo mělo zaplatit Německo východní, tomu jsme ale tu náhradu škod jako svému spojenci odpustili. Na otroctví EU byste si mohl stěžovat snad jen jako ruský troll. Zahraniční společnosti u nás daně platí, něco takového si zvláště tato vláda podporovaná komunisty velmi dobře hlídá. Pokud by snad daně neplatily, znamenalo by to, že je ANO a komunisté hlídají špatně. Pak byste se měl v této věci obrátit přímo na příslušné politické strany a ne na Hlídacího psa. Kvalita u nás prodávaných potravin je taková, jakou si u nás prodávající obchodníci objednají. Výroba dvojí kvality potravin se týká i našich výrobců. Plzeňský Prazdroj dodávaný do Německa je kvalitnější, než ten dodávaný například do Polska. Zatím co německým obchodníkům záleží na kvalitě, těm polským záleží především na nízké ceně a vyšším zisku. Podobné to bude i u obchodníků českých. Tento problém si ale jsme schopni vyřešit u nás doma, nepotřebujeme k tomu Evropskou unii pane Zdeňku Šilhane.

   • Karel napsal:

    Nesmysl, Nemecko mam v 50. letech nic nezaplatilo, nevim, kde jste na to prisel.

    • skeptik napsal:

     Já to vím od svého otce, který tu dobu velmi dobře pamatuje. Nejspíše by bylo možné tuto záležitost i někde dohledat.

    • ČERT napsal:

     Jen kdyby tady byl nějaký spor, tak i v takové zcela všeobecné publikaci, po které jsem jen tak narychlo sáhl (MÜLLER, Helmut, a kolektiv: Dějiny Německa, v českém překladu vyšlo 1995, str. 352-353), stojí (zčásti přímo cituji, zčásti pro zkrácení volně parafrázuji): „Již na jaltské konferenci bylo stanoveno, že Německá říše musí po kapitulaci odčinit zkázu, způsobenou v obsazených zemích v průběhu války a za vlády nacionálního socialismu… Nahradit zjistitelné majetkové ztráty obětem nacistického režimu nařídila již spojenecká vojenská správa. Nově ustavená Spolková republika Německo přikročila k vyplácení rozsáhlého komplexu náhrad, týkajících se skupin osob a národů pronásledovaných v době nacismu z rasistických, náboženských a politických důvodů“ (a pak se tedy v knížce řeší konkrétně odškodnění Izraeli)… „Naproti tomu NDR veškeré reparační nároky odmítla, neboť se nepovažovala za nástupnický stát třetí říše…“ (v tomhle případě se tedy už předtím hodně odčinili konkrétně Rusové, čemuž je tam věnována pozornost také, když to byla, v letech 1945-49, sovětská okupační zóna).
     Tak zrovna o Československu v téhle kapitolce není zmínka, ale jistě by neměl být problém dopátrat se podrobností. A přece i v 90.letech se jednalo o vyplácení nějakých náhrad ze strany Německa pro konkrétní oběti nacistické perzekuce nebo jejich potomky – a zase by jistě neměl být problém dohledat se, do jaké fáze to aspoň přibližně v praxi došlo…

 11. skeptik napsal:

  Smutný obrázek morálního a intelektuálního stavu malého českého člověka. V době, kdy je možné bez překážek cestovat a na vlastní oči Evropu poznávat Češi Evropou pohrdají a mají strach z eura. Proč jen ti Slováci z osmdesáti procent euru důvěřují a evropské integrace se až na Kotlebovce neobávají? Takový úspěch má v Čechách ruská propaganda? Ale vždyť ta ruská propaganda na Slovensku působí také.

  • Magda Katzová napsal:

   A proč se tedy řtolik Slováků nastěhovalo do Ćech?

   • skeptik napsal:

    Na důvody, proč se k nám přistěhovali, byste se měla především ptát snad přímo těch Slováků, kteří se do Čech přestěhovali. A pak byste se na oplátku mohla zeptat těch Čechů, kteří se přestěhovali na Slovensko, proč se na Slovensko přestěhovali oni. Ani těch není málo. Já mohu tuto věc posuzovat pouze podle svého okolí. Pokud vím, tak většina Slováků se do Čech přestěhovala ještě za doby trvání společného státu. Další se přistěhovali v době mečiarizmu. Další Slováci v Čechách zůstali po ukončení studií na českých vysokých školách, protože si tu našli životního partnera. Řada Čechů se se svými slovenskými životními partnery po ukončení jejich studií přiženila nebo přivdala na Slovensko. Další Slováci se přistěhovali do Čech proto, že tu našli lépe placenou práci ve svém oboru. Přesnější údaje byste mohla najít možná někde v nějakých statistikách. Rozhodně jsem nenarazil na jednoho jediného Slováka, který by se přistěhoval do Čech proto, že by mu vadilo euro na Slovensku. Pokud je mi známo, neplacení eurem v Čechách jim spíše vadí.

  • Pavel Liška napsal:

   Cestují hodně. Západ kontinentu mám projetý křížem krážem. Ve Francii letní být. Evropu znám dobře. Líbí se mi a mám ji rád. Proto ji chci bránit před nebezpečným experimentem jménem Evropská Unie. A to Vaše Euro?… Zeptejte se Italů, Řeků, Španělů jestli by jej znovu zaváděli. Tak neplácejte naposlouchané floskule a držte se faktů a používejte mozek. A Rusové s tím vším mají proboha společného podle Vás co? Trpíte nějakou obsesí asi….

   • skeptik napsal:

    Neptal jsem se na euro v Řecku, byl jsem tam naposledy ještě před zavedením eura. Vím jen, že tehdejší řecká vláda tak moc stála o zavedení eura, že lhala a zfalšovala údaje o řeckém hospodářství, aby jen to euro mohla přijmout. Přijetím eura pak Řekové oddálili propuknutí svých hospodářských problémů, které by se bez přijetí eura projevily podstatně dříve. Po přijetí eura jsem však byl ve Španělsku a v Itálii. Proti euru jsem tam neslyšel jednu jedinou námitku. I na Slovensku je ale asi dvacet procent lidí nespokojených s eurem a takoví lidé mohou být jistě i ve Španělsku a v Itálii a takové lidi jste nejspíše vyhledával vy. Jejich názor pak vydáváte za názor většiny společnosti. Osobně si myslím, že možnost platit od Kanárských ostrovů po Finsko jednou měnou je dobrá věc, na které nic špatného nevidím. O působení Ruska a ruské propagandy vyšla již řada publikací. Například od Alexandry Alvarové Průmysl lži, od Petry Vejvodové Nejlepší kniha o fake news nebo od brigádního generála Ing. Karla Řehky Informační válka. Vřele doporučuji.

    • Pavel Liška napsal:

     Prosím o euru si něco nastudujte. Jak fungují měnové unie. Kolik jich bylo v minulosti a mezi jakými státy. Kolik z nich vydrželo a jak dlouho. Srovnejte si hospodářský růst různých zemí před a po zavedení eura. Srovnejte si hospodářský růst eurozóny za posledních 15 let v porovnání s předešlými 15 lety a zejména jej porovnejte s USA, Čínou apod. Proboha nehledejte výhodu eura jenom v tom, že si při cestách po Evropě vystačíme s jednou měnou. O tom to přece není. A ruská propaganda (alespoň se domnívám) na mne nepůsobí. Své názory mám že své hlavy, nikoliv z Kremlu. Ale už je to taková ohraná písnička. Kdo je proti současné podobě EU a proti euru, tak je jistě Putinův agent nebo alespoň jeho pozorný posluchač.

     • skeptik napsal:

      Vy jste ale původně psal o něčem úplně jiném. Tvrdil jste že Španělé a Italové jsou proti euru a že se jich mám zeptat. Já vím, že Španělé a Italové proti euru většinově nejsou a mám to nastudováno dost dobře pane Liško. Byl jsem tam několikrát. Kdyby to euro bylo tak špatné, jak se tu snažíte líčit, pak by byli většinově proti euru nejen Španělé a Italové, ale i Němci, Francouzi, Holanďané, Belgičané a další. Nejsou. Byl jsem tam také. A co se působení ruské propagandy týče, i takoví lidé jako jste vy, jsou v knihách paní Alvarové, Vejvodové a brigádního generála Řehky zmiňováni. Takové lidi měla ostatně k dispozici už propaganda sovětská a dost podrobně je popsal ve své knize Moskevský proces bývalý disident Vladimir Bukovskij. Propaganda ruská na tyto sovětské tradice navázala a zdokonalila je. Tu posledně jmenovanou knihu také doporučuji k přečtení. Také bych doporučil i Mitrochinův archiv 1 a 2 od Christophera Andrewa a Vasilije Mitrochina. I tam byste se jistě poznal.

 12. Paeris Kiran napsal:

  Clanek zcela opomiji jak i v prjpade voleb jsou obcane z ela standardne obelhavani kandidujicimi politiky a stranami…

  A hlasovani politiku po volba h dle jejich predvolebniho programu nemuze volic po politikovi ani vymahat soudne…. Prestoze nesplnene sliby o tom jak bude zvedat ruku by v kterekoliv jine o lasti lidske cinnosti splnovali definici trestneho cinu podvodu navic pachaneho v orgnizovne skupine (politicka strana) timto defacto jsou organizovanym zlocinem

  • skeptik napsal:

   V obelhávání voličů kandidujícími politiky a neplnění předvolebních slibů politickými stranami žádnou výjimkou nejsme. To se děje někde více, někde méně, na celém světě. Výjimeční jsme však v tom, jak ochotně na ty předvolební sliby a obelhávání kandidujícími politiky skáčeme. Stačí okolo tří desítek ruských a proruských webů a český volič volí tak, jak si to přeje pan Putin.

 13. skeptik napsal:

  Můj předešlý příspěvek bych chtěl doplnit ještě o výrok anglického filozofa a spisovatele Aldouse Huxleyho: Že se lidé málo poučí z lekcí, které jim udělují dějiny, je tím nejdůležitějším, co nás dějiny učí. Konec citátu. Napadá mě, že přesnější by v tomto případě asi bylo, místo slova lidé použít přímo slovo Češi.

 14. Hugo Bos napsal:

  Dobrý den.Celkem jste mě pobavil pane Rozehnal. A raději Vás budu citovat : „Ze státních mocí funguje na většinovém principu pouze moc zákonodárná. Tento fakt není náhodný, ale má zajistit ochranu občanů před vládou davu. Demokratické režimy jsou tedy založeny na nutnosti korekce a limitů vlády většiny“. Že tyto demokratické principy, neakceptuje spolek Milionů chvilek nenávisti ? To si snad děláte …… V roce 1989 bylo hlavním heslem, svobodné volby a dnes pražská kavárna řve a žádá demise. Bezva.

  • Otřel napsal:

   Dobrý den. Už mne unavuje pořád číst o tom, že občanské aktivity jsou nedemokratické. Projevem demokracie je podle mne možnost vyjádření svého názoru, ať je jakýkoliv. To, že někdo demonstruje kdekoliv za cokoliv je prostě projev demokracie. Ať si premiér, prezident či jeho hlásný trouba říkají cokoliv. Na politiku to může mít vliv, jen pokud to politici dovolí. Že to na ně vytváří tlak a je jim to nepříjemné je už jiná otázka.

 15. strakapoud napsal:

  Se všemi výše uvedenými body mohu souhlasit.
  Osobně mám problém se zrušením víceletých gymnázií ikdyž inkluzi nepodporuji.
  A otázka věku odchodu do důchodu by byla buď/anebo zvýšení daní.
  A kromě jiného tam chybí určitá trestně/právní odpovědnost osob vystupujících v rolích státem pověřených osob (tendry, stavby, atd..)

 16. Michal napsal:

  Že by „homosexuálové neměli právo uzavřít sňatek a zůstala by jim stále pouze možnost registrovaného partnerství“, na to jste přišel jak pane Rozehnale? Na základě referenda by naopak s největší pravděpodobností homosexuálové právo uzavřít sňatek získali, jelikož s tím 60% Čechů podle průzkumů veřejného mínění nemá problém. To právo zatím nemají právě kvůli naší zastupitelské demokracii, v níž rozhodují výhradně politici, ti jsou proti, ne lid.

  I ostatní vaše argumenty proti přímé demokracii jsou neskutečně slabé, přiznejme si, že se lidé jako vy bojí přímé demokracie, protože o ní u nás mluví hlavně lidé jako Okamura, kdyby o ní mluvil někdo jiný, někdo řekněme jako Havel, tak byste se na to možná díval trochu jinak, že. Zastupitelská demokracie, která začíná a končí u volebních uren NENÍ opravdová demokracie. Menší část veřejnosti, která jde k volbám volí ještě menší část, která pak vládne všem a může prosadit i sebestupidnější zákon, který lid nemůže vetovat. To je podle vás vláda lidu? Většina lidí nikdy nebude kandidovat, většina lidí nikdy nezíská žádný mandát a právě proto bychom měli přejít od čistě zastupitelské demokracii k hybridní polo-přímé demokracii, proto abychom tomu slovu demokracie vrátili jeho pravý význam.

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Je to bezvýznamné „jinak sexuálně orientovanému“ to připomínat, jaký je rozdíl mezi partnerstvím a manželstvím v době, kdy se polovina dětí rodí mimo manželství a přes polovinu manželství se rozvádí po několika málo letech od uzavření. Je ale téměř nemožné, pro většinově sexuálně orientované pochopit, proč na názvu manželství homosexuálové a homsexuálky tak trvají. nebo si snad namlouvají, že pak by se, jako v heterosexuálním vztahu, i potomků ze vzájemného sexuálního styku dočkali?

 17. Milan napsal:

  Já opravdu nevím, proč se tolik lidí bojí referend. Už mnohokrát totiž bylo vědecky prokázáno, že velká skupina laiků dokáže daleko kvalifikovaněji rozhodovat i v odborných otázkách o kterých ví jen málo, než odborník jednotlivec a miliony lidí jsou víc než 200… Víra v moudrost politiků je naprosto iracionální – stačí se podívat na 20.století s dvěma světovými a řadou regionálních válek a 21.století nezačalo o nic lépe – statisíce mrtvých, svět rozvrácený islámem, nárůst radikalismu, antisemitismu, islámské netolerance, která nevyhnutelně plodí nenávist a netoleranci z druhé strany, přelidnění, devastaci oceánů i ekosystémů rozvojovými zeměmi, masové migrace přemnožených lidí z Afriky a islámských zemí, terorismus kam se člověk podívá, neustálé zvyšování napětí a výhrůžky válkou… Fakt si myslíte, že lidé by se v referendech rozhodovali tak idiotsky jako politici????

  • Radek Malíček napsal:

   Četl jsem hodně zdejších argumentů,ale ten Váš mě zaujal asi nejvíce, protože jste použil selzký rozum.

  • skeptik napsal:

   Pokud jste Milane schopen vidět terorizmus všude, kam se člověk podívá, tak jsem si jist, že právě vy byste se v referendech idiotsky určitě rozhodoval.

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Sdílím s Vámi Vaše přesvědčení, že by se lidé rozhodovali mnohem rozumněji, než „zvolení“, sekretariáty stran nastrčení, politici.

   • Karolinus napsal:

    Milý Oskare (hanáku z Hané), naše postkomunistická společnost není schopná se svobodně rozhodnout, je ovlivňována sociálními sítěmi a zcela její větší části chybí nebo nevyužívá část svých mozkových závitů. Doposud se nevyrovnala s komunistickým režimem. Prostě nepřemýšlí – vždy se zamýšlím nad slovy Alberta Schweizera. Albert Schweizer, skvělý doktor a držitel Nobelovy ceny, podstoupil v Londýně interview a reportér se ho zeptal: „Doktore, v čem lidé dneska chybují?“ Ten skvělý doktor se na chvilku odmlčel a pak řekl: „Lidé jednoduše nepřemýšlí.“ Zkuste si klást otázky a přemýšlet.

  • miro napsal:

   naprostý souhlas, akorát bych dodal, za všechny ta nesmyslná rozhodnutí politiků to odnesl prostý lid ale žádný z těch politiku za to nenesl odpovědnost

   • skeptik napsal:

    Pane miro, ty politiky přinášející nesmyslná rozhodnutí, si zvolil právě ten prostý lid, o kterém píšete. Při trošce rozumu a přemýšlení by se ten prostý lid volbě politiků přinášejících nesmyslná rozhodnutí mohl vyhnout. Například když ve volbách v devadesátých letech se o přízeň prostého lidu ucházel Václav Klaus, prostý lid jej zvolil nejen v roce 1992 před privatizací a tunelářskými aférami, tehdy jsem jej ostatně volil i já, ale zvolil si jej i při následujících volbách v roce 1996, kdy už jsem jej já nevolil, protože bylo známo, čeho je Václav Klaus schopen. Prostému lidu to však tehdy nevadilo. Prostému lidu to tehdy došlo až po řadě let, kdy už bylo dílo zkázy Václavem Klausem dokonáno. A následovaly pak další volby, kdy si prostý lid zvolil špatné politiky nebo přímo lumpy. Nezbývá tedy, než aby prostý lid nesl následky svých špatných voleb. Nezbývá také, než doufat, že prostý lid konečně jednou začne před volbami přemýšlet a při volbách začne volit politiky dobré a slušné, vyskytují se i tací, a ne lháře, nadutce, pokrytce a podvodníky. Zatím se bohužel u nás k ničemu takovému neschyluje. Ať tedy prostý lid i nadále nese odpovědnost a následky za svoji volbu.

 18. mirek225 napsal:

  Proč takový panický strach z referenda? Vždyť je to vyjádření občana k práci státu a budoucnosti státu, což by měla být naprostá samozřejmost. Ve spoustě států je referendum naprostá samozřejmost, konaná několikrát do roka. Je to součást demokracie a života lidí, strach májí ti, kteří vědí, že by mohlo jejich „koryto“ utrpět. Proč by nemohl, či neměl občan mluvit do fungování státu a případného vyloučení lidí kteří státu škodí v jeho fungování????

 19. ČERT napsal:

  Jen čistě k té další integraci EU… Tak EU je více než mezinárodní organizace, je to nějaký nadnárodní celek… Tak budiž, svět je dnes malý, taková úzká regionální (v globálním kontextu) kooperace mezi státy, to je v pořádku. Jenže kam ta integrace má jako nakonec vést? K vytvoření nějakého evropského státu? Stačí takové ty kecy, s prominutím, troglodytů, kladoucích, ať už z úplné nevzdělanosti nebo nějakého extrémistického myšlení, rovnítko mezi jednotlivé federální státy USA a jednotlivé členské státy EU…
  Tak silná Evropa – a na druhou stranu třeba ubohé Německo, ubohá Francie, ubohá Itálie atd., protože hlavně u těchto států, které třeba ještě ve druhé polovině 20.století určovaly chod světových dějin, může být tohle markantní. Že někteří obdivují Rusko, které totiž teoretickou šanci stát se členem EU má také, jako v jádru evropská země (připomeňme ostatně i jeho členství v Radě Evropy), ovšem u kterého je něco takového, vzhledem k vlastní velmocenské a imperiální politice, asi nepředstavitelné…
  Asi bych skoro obdivoval takové Japonsko… To je země parametrálně víceméně srovnatelná s největšími zeměmi EU (nebo má o něco více obyvatel, ale to nemusí být podstatné), ale je svoje, a nějakou úplně těsnou integrací třeba s Jižní Koreou, příp. Tchaj-wanem, Filipínami atd., se neschovává za nějaké „asiatství“…
  Tady jde totiž hlavně o otázky nějaké identity do vzdálenější budoucnosti a víme, co lze na otázku „evropanství“ (už jen samu o sobě vlastně např. multikulturní) naroubovat.
  Takže tak nějak celkově… A aspoň tak nějak za sebe – ano, určitá forma evropské integrace je nesporně zcela v pořádku, ale odsud potud…

 20. Zdeněk napsal:

  „Odpůrci referenda poukazují na to, že občané nejsou dostatečně informovaní, aby rozhodovali o složitých otázkách týkajících se společnosti, mohou být ovlivněni propagandou, silnými osobnostmi, zastrašováním či drahou reklamní kampaní.“

  No a politici jsou snad proti ovlivňování imunní? Co takhle ti tzv. lobbisté, ti přece u politiků lobují za zájmy těch kteří jim zaplatí, tedy těch, kteří na to mají.

 21. Lazarus napsal:

  Vypadá to celkem slušně a rozumně. Rozhodně lépe a promyšleněji, než jakýkoli plán současných politických stran.

  Jen je škoda, že by většina politiků pak přišla o práci a v blázincích tolik volných míst nemáme. A to nemluvím o zástupech „neoliberálů“, kterým by z toho jistojistě praskla žilka.

 22. Pavel Liška napsal:

  Odpověď skeptikovi (10.7., 22:45 ) . Vlákno už mi nedovoluje pokračovat.
  Víte, asi jsem měl komentář formulovat přesněji. Když se lidí v Itálii , Řecku, Španělsku zeptáte, co říkají na euro, jak se jim s ním žije, tak jo, to si možná pochvalují, že zmizely ty starosti s výměnou peněz a že to je fajn. To je možné. Zkuste se ale zeptat jinak. Třeba : „Jak jste spokojeni s růstem životní úrovně za posledních 15 let ? “
  A dostanete ve většině případů úplně jinou odpověď. A pak se jich zeptejte, jestli si myslí, že to může souviset právě se zavedením eura…. a pak uvidíte.
  Dle mnohých renomovaných ekonomů je téměř jisté, že za stagnaci či dokonce pokles životní úrovně střední třídy v těchto zemích může právě euro. Takhle jsem to myslel. Stejně tak je to vidět i na těch číslech co jsem zmínil. Víte, snažím se mít všechny svoje názory podpořené čísly a jasnými argumenty. To samé čekám i od názorových oponentů. Jenom tak se můžeme v diskuzi někam posunout.
  No a tak určitě jsem ruský šváb, když jsem podporoval radar v Brdech, NATO beru jako naši jedinou záchranu při obraně státní suverenity ( proti komu asi… ) a chtěl bych mít na našem území základnu USA po vzoru Poláků, kteří na to na rozdíl od nás mají koule.
  Ale jo, pro Vás jsem ruský šváb. Určitě mne v těch vašich publikacích někde najdete. Tento přístup mne obecně mrzí a uráží. Mějte se hezky.

  • skeptik napsal:

   Já jsem sice nic o nějakém ruském švábu nepsal, ale jestliže jste už tento výraz použil vy, pak s vámi budu rád souhlasit.

Přidávání komentářů není povoleno