Ktož sú brdští bojovníci aneb Lež, která začala radarem v Brdech

Napsal/a Věra Tydlitátová 10. ledna 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

V souvislosti s protesty proti americkým vojenským kolonám připomínáme lednový text naší spolupracovnice: V době diskuzí a hádek o americký radar v Brdech se aktivizovaly (byly aktivovány) nejrůznější proruské buňky v Česku. Od té doby jedou a v posledních měsících jsou zase více slyšet.

Proruská propaganda má různé podoby a různou úroveň.  Díky sociálním médiím se daří i poměrně naivním falešným zprávám, takzvaným hoaxům, jakým je i aktuální „Zvací dopis 2014“ adresovaný „lidu Spojených států“. Svědčí o tom i tento – jeden z mnoha – komentář z Facebooku.

 

Zvací dopis - komentář

Zvací dopis – komentář

Označení „Zvací dopis“ je jednoznačným odkazem na rusky psaný dopis ze srpna 1968, který Leonidu Brežněvovi zaslali Alois Indra, Oldřich Švestka, Drahomír Kolder, Antonín Kapek a Vasil Biľak. Tento dopis byl žádostí o pomoc proti tehdejšímu obrodnému procesu, tzv. Kontrarevoluci, a stal se záminkou pro invazi armád Varšavské smlouvy 21. srpna 1968.

Přestože takový list neměl patrně žádný reálný význam v sovětském plánu na vojenském obsazení Československa a byl pouze cynickým propagandistickým trikem, termín „zvací dopis“ je v paměti starší generace jednoznačným odkazem na tento akt vlastizrady komunistického vedení.

Užití stejného termínu pro údajnou vlastizradu Havlových stoupenců má za úkol vyvolat silné emoce srovnáním okupace roku 1968 a současné politiky USA.

 

Zvací dopis

Zvací dopis

Některé okolnosti nasvědčují spíše tomu, že původně mohlo jít jen o žert neznámého autora, parodii, či o ukázku černého humoru konce roku 2014. Autor mystifikace se buď marně snažil stylizovat do role proamerického intelektuála, nebo jde o záměrnou parodii. Věta „Náš v podstatě zdravý polistopadový demokratický proces i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně z rukou silám havlovské Pravdy a Lásky“  by každému soudnému člověku měla jasně pomoct pochopit, že skutečně nejde o „spiknutí havlistů“.

„Zvací dopis“ byl zveřejněný i s emotivním komentářem křesťanského misionáře Václava Lamra na obskurním webu Prvopodstata.cz, což jsou stránky zabývající se konspiračními teoriemi a záhadami. Nelze ovšem vyloučit, že jde o pouhou recesi provozovatele s humorným nickem Tomáš Marný. Například je zde totiž rubrika věnovaná teorii duté země.

Celkový styl dopisu je naivní a neobratný, autor užívá termíny, jaké by intelektuál nepoužil, stejně jako nevěrohodný patos. Snahu o opravdovost dohánějí podpisy. Jako signatáři jsou uvedeni Martin C. Putna, Tomáš Halík, Michael Kocáb, Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg.

Jak to tak bývá, řada čtenářů ale vzala text vážně. Pod zveřejněným odkazem na sociálních sítích se proto množí označení typu „vlastizrada“ a volání po nejvyšším trestu pro signatáře a další agresivní rétorika a vyhrožobání.

Zvací dopis - scan FB

Zvací dopis – scan FB

Zvací dopis 2014 podepsaný Pavlem Texlerem na webu „Dobří přátelé Ruska“se objevil pod titulkem „Zrádci a kolaboranti zvou do ČR zahraniční vojska“ 1. prosince 2014. Také zde se pod textem vyjadřují čtenáři, kteří dopisu věří, a připojují se k odsudkům domnělých signatářů.

Nejasný výklad, z něhož není jasná distanc, ani souhlas, a plnou citaci „Zvacího dopisu 2014“ předkládá aktivistka Kateřina Amiourová na svém blogu.

Pozoruhodné je, že tento aktuální hoax má své dějiny. Již 23. ledna 2013 vyšel fejeton psychologa Jana Hnízdila nazvaný „Na prahu občanské války“, který se svými formulacemi částečně kryje s nově publikovaným textem zvacího dopisu, neobsahuje však ani naivní formulace a zmíněné podpisy.

Tento dopis je literární fikcí, ale je možné, že se stal vzorem pro hoax z prosince 2014. Jdeme-li dále do historie, odkryjeme další vrstvy vzniku tohoto hoaxu.

Modrá šance

Modrá šance

Již v roce 2008 se tento motiv objevuje v diskusi o brdském radaru na stránkách „Modrá šance“, kde anonym uvádí příspěvek stylizovaný jako dopis tehdejšímu americkému prezidentovi Georgi Bushovi.

„Náš v podstatě zdravý demokratický proces, nastartovaný po Kubiceho volbách roku 2006, náprava chyb a nedostatků minulosti i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně vedení Občas Demokratické strany z rukou,“ stojí v něm mimo jiné. Najdeme v něm i další formulace známé z aktuálního „zvacího dopisu“.

Podepsáni tehdy byli fiktivní autoři takto: „Topolánek – krycí jméno Biľak, Martin Bursík – krycí jméno Kapek, Jiří Čunek – krycí jméno Švestka, Alexander Vondra – krycí jméno Kolder, Karel – Schwarzenberg – krycí jméno Indra.“

Dopis 2008

Dopis 2008

Téma zvacího dopisu můžeme tedy vysledovat minimálně do doby diskusí a protestů proti výstavbě amerického radaru. Počátkem letošního roku se objevila inovovaná verze, která se šíří pomocí spamů a je citována v diskusích, například i pod Neffovým článkem „Krok do vesmíru“ ve známém internetovém magazínu Neviditelný pes

Neviditelný pes

Neviditelný pes

nebo pod článkem v Týdnu „Kauza Nagyová: obžalovaní zpravodajci už smějí mluvit“.

 

Týden

Týden

Je velmi pravděpodobné, že se v několika nejbližších dnech budeme se Zvacím dopisem 2014 setkávat častěji, nejspíše se objeví na některém známém konspiračním portále.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Čtěte též

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)