Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Otevření nové lávky v Lánské oboře v červnu 2021. Na snímku prezident Miloš Zeman, ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák i hradní kancléř Vratislav Mynář. Foto: MICHAL RŮŽIČKA / MAFRA / Profimedia
,

Hradní suita na lovu. Jak „nepotřebné“ stovky hektarů lesa změnily majitele

ANALÝZA. Podobně jako ve fotbale změnilo zavedení videa dogma, že když rozhodčí faul nepískl a „už je to zahraný“, hra prostě dál pokračuje, stálo by za to změnit přesvědčení, že „zahrané“ jsou i některé převody státního majetku, když už je někdo uzavřel. Tím spíš, když šlo o akci z okolí Miloše Zemana a těsně po parlamentních volbách.

Řeč je o převodu sedmi kilometrů čtverečních lesů v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko z Lesů ČR na Lesní oboru Lány. Téma otevřel HlídacíPes.org a je na místě se k němu vrátit, i když se už v mezičase nový majitel objevil řádně zapsaný v katastru nemovitostí.

Lesy (a také něco luk či rybníků) označily Lesy ČR za pro sebe nepotřebný majetek. Což je samo o sobě podivné, když je hospodaření v lesích hlavním předmětem činnosti státního podniku. Ten ale namítá, že vše proběhlo v pořádku, řádně schváleno generálním ředitelem Lesů ČR (na konci roku 2021 odvolaným) i ministerstvem zemědělství, rozuměj ministrem Tomanem, mužem s prokazatelnými vazbami na Miloše Zemana a lidi kolem něj. To vše krátce po parlamentních volbách, kdy už bylo jasné, že se leccos změní.

Tenhle les my (ne)chceme

Všichni zúčastnění se ale tváří, jako by se ani nic nestalo – vždyť si to jen stát přehodil z jedné kapsy do druhé. Ze státního podniku Lesy ČR do příspěvkové organizace Kanceláře prezidenta republiky, tedy taktéž na stát.

Na stát reprezentovaný v tomto případě Milošem Balákem, mužem nepravomocně odsouzeným za machinace s majetkem právě v Lesní správě Lány, či vedoucím prezidentské kanceláře Vratislavem Mynářem, jehož osobnostní typ dobře vystihuje slovo šíbr. Je příznačné, že ani Balák, ani hradní mluvčí Ovčáček na dotazy k tématu neodpověděli.

I když je majitelem předmětných pozemků v konečném důsledku stále Česká republika, těžko se tvářit, že rozsáhlé lesy ve skutečnosti nezměnily majitele. Klíčová otázka zní, k čemu Lesní správa Lány, tedy Kancelář prezidenta republiky, tedy Hrad a spol., těch 700 hektarů tak honem potřebovali a k čemu přesně jim bude. Nabízí se přirozeně výklad, že do konce vleklé hradní jízdy zbývá už jen rok, tak proč si nerozšířit portfolio možností.

Z vyjádření Lesů ČR plyne, že to byla právě Kancelář prezidenta republiky, kdo jednání o převodu majetku inicioval, ale že „příjemcem potenciálních výnosů zůstane stát“. Pokud se tedy potenciální výnosy, třeba z těžby a prodeje dřeva, cestou neodkloní, chtělo by se dodat.

Komplex státního lesa o výměře sedmi kilometrů čtverečních byl přitom ještě před pár týdny součástí hospodaření Lesů ČR – z dlouhodobého hlediska ekonomicky rentabilního. Lze tedy pochybovat, že pozemky (navazující mimochodem na ty, které nadále Lesům ČR patří) se náhle staly nepotřebným majetkem, jak tvrdí smlouva o převodu.

V zakládací listině státního podniku čteme, že účel, pro který je podnik založen, je „řádné obhospodařování lesního majetku ve vlastnictví státu, ke kterému má podnik právo hospodařit, jeho zachování, zušlechťování a rozvoj.“ V zákonu o státním podniku dále: „Podnik s majetkem hospodaří a nakládá tak, aby svým jednáním majetek nepoškozoval a neodůvodněně nesnižoval jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku.“ Odůvodnění nepotřebnosti a převodu se však stále dobrat nemůžeme.

Kde je ta nabídka?

Podobně lze pochybovat o tom, že by stávající rozsah lánské obory 5700 hektarů nestačil k deklarovanému účelu: „Zabezpečuje služby spojené s provozováním myslivosti, rybolovu a rekreace pro prezidenta republiky a jeho hosty,“ jak plyne ze statusu Lesní správy Lány.

Ve stávajícím rozsahu obory je pro potřeby Kanceláře prezidenta republiky nepochybně dostatečný počet zvěře. A pokud jde o reprezentativnost – který ze státníků by se dnes dobrovolně vystavil pohoršené reakci veřejnosti, když by se nechal zachytit při tom, jak vlastní rukou střelil třeba jelena? Tahle kratochvíle je ve vysoké politice dávno passé, snad s výjimkou postsovětských diktátorů.

Smlouva o převodu mezi Lesy ČR a Lesní správou Lány. Foto: HlídacíPes.org

Podle mluvčí Lesy ČR Evy Jouklové požádala Lesní správa Lány o převod pozemků Lesy ČR vloni v lednu. Ministerstvo zemědělství s bezúplatným převodem vyslovilo souhlas v září. Smlouva pak byla podepsaná těsně po říjnových parlamentních volbách. „Ministerstvo zemědělství udělilo k tomuto nakládání s lesy ve vlastnictví ČR souhlas podle lesního zákona,“ upřesnila mluvčí Lesy ČR.

Jenže lesní zákon podle názoru hned několika oslovených právníků v tomto případě nestačí. Podmínkou vyhlášení nepotřebnosti majetku je podle zákona o státním podniku (č. 77/1997 Sb.) mimo jiné povinnost informovat „organizační složky státu a jiné státní organizace“ o možnosti takovou nemovitou věc převzít. Na internetovém Portálu veřejné správy jsou k vidění starší i aktuální nabídky nepotřebných marginálních pozemků ze strany Lesy ČR, 700 hektarů na Křivoklátsku však zpětně dohledatelných není. Buď tato nabídka zmizela, nebo tam spíše nikdy nebyla.

Podle stejného zákona převede podnik „bezúplatně nemovitou věc do příslušnosti hospodařit organizační složky státu nebo jiné státní organizace“ až po „předchozím souhlasu vlády vydaném na návrh zakladatele nebo jiného ministerstva“. „Bezúplatně lze převádět majetek jen na subjekty stanovené platnou legislativou, a to výhradně po odsouhlasení převodu Dozorčí radou podniku a Vládou České republiky,“ čteme ostatně i ve starším vyjádření samotných Lesů ČR.

Otázka tedy zní – schválila převod 700 hektarů „na Hrad“ vláda? Odpověď zní, že ne. Respektive, abychom byli přesní – neexistuje o tom žádný veřejně dostupný záznam, přičemž výstupy z jednání vlády veřejně dostupné běžně jsou. Pokud nebyla splněna podmínka souhlasu vlády, lze to číst jinak než jako obcházení zákona?

Ještě o patro výše

Pak se nabízí ještě zákon o majetku státu (č. 219/2000 Sb.), kde stojí, že„schválení Ministerstvem životního prostředí vyžaduje převod pozemku ve zvláště chráněném území a jeho ochranném pásmu (…)“ Což CHKO Křivoklátsko, kde je velká část předmětných pozemků, splňuje. Lesy ČR i ministerstvo životního prostředí namítají, že se tento zákon nevztahuje na státní podniky. To je sice pravda – jak plyne z konzultace s právníky – byť přijímající strana, Kancelář prezidenta republiky i její příspěvková organizace Lesní správa Lány organizační složkou státu jsou.

Ale to je nakonec opravdu nepodstatné, protože jak již bylo řečeno výše, celý bezúplatný převod mělo podle zákona o státním podniku schválit dokonce ještě „vyšší patro“ – celá vláda.

Shrnuto: existuje právní možnost uplatnění námitky neplatnosti převodu 700 hektarů krásného lesa z majetku Lesů ČR na Lesní správu Lány, alias Kancelář prezidenta republiky. A měl by se jí někdo chopit. Nabízí se jak nové vedení ministerstva zemědělství, tak Lesů ČR a vlastně kdokoli z nové vlády. Jinak platí, že se rejdiště hradní suity bezdůvodně rozrostlo o sedmisethektarové eldorádo. A to ticho kolem toho je podivné.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

13 komentářů

 1. Manitius napsal:

  To je cavyků pro pár soušek, které si chtějí páni Balák s Mynářem pokácet a přitopit si tak ve studených lánských zdech.

  • Marek Loucký napsal:

   No jo, jenomže pár soušek z 7 km2 by dokázalo vytopit snad všechny hrady a zámky v republice 😀
   Samozřejmě pánové Balák a Mynář jsou všeobecně respektovanými, čestnými a proto důvěryhodnými úředníky státní správy, takže jakékoliv, byť jen naznačené opomenutí, natož pochybení, lze vykládat jako účelovou kampaň. Potřebujeme více takových Mynářů a Baláků, kteří dopřejí tolik potřebného tepla našim hradům a zámkům! Jsou to zachránci kulturního dědictví naší země!!!

  • Martin napsal:

   Kdyby to bylo pár soušek ok, ale je to 7 km2 tam by jste si i ztratil a až tam něco bouchne hned otáčím hlavu na východ 🙂

  • Tomáš napsal:

   Na Hradě taky bejvá zima, Domine Manitie, a ostatně mráz přichází z Kremlu, žejo, co kdyby si někdo odtamtud chtěl ještě přijet zalovit, strelit na kanca nebo jeleňa v lánskej obore

  • petrph napsal:

   No právě a kdyby si ještě chytili nějakýho zajíčka do oka, snad vrchnosti neubylo, až to tam někdy přijedou státní ouředlníci zkontrolovat. :))))))

  • arnulf napsal:

   No právě!

  • Pavel napsal:

   … přitopit si nakradenýma pětitisícovkama.

 2. Dalibor Skřivánek napsal:

  Hraddní je už delší dobu jelen ze všeho.

 3. Veselý jiří napsal:

  Zloděj vedle zloděje,bohužel dosud nepotrestani,tak je to tady se vším.Emigrovat a zapomenout na tuto republiku.

 4. Jarmila napsal:

  i v  50 .letech se tak kradlo,mám zkušenost osobně

 5. Mras napsal:

  Stav právního státu v Česku je právě takový, jaký je, a to jenom proto, že si kompetentní státní instituce neumějí právně poradit s hradními hochštaplery, kteří se demokracii a právu bezostyšně vysmívají a zneužívají jej ve svůj prospěch. Chce to jen „nebát se a nekrást!“

  • petrph napsal:

   No přesněji řečeno, pokud si budete pročítat publikované zprávy NkÚ. dojdete k závěru že ty ostatní státní instituce jsou na tom ještě mnohem hůř nežli na Hrádě. Ale aby se kvůli tomu likvidovaly mezi sebou, není důvod, pro každého koho k těm státním korýtkám pustěj něco zbude aby si mohl spokojeně zamlaskat..

Přidávání komentářů není povoleno
ReklamaMediální Gramotnost