Další odložený protikorupční slib: „centrum všech zákonů“ se hned tak neotevře

Napsal/a Robert Břešťan 25. března 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Na konci ledna sliboval ministr pro ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, že přístup do elektronické knihovny legislativního procesu, takzvaného eKLEPU, bude mít „již v řádu týdnů“ kdokoli. Dva měsíce poté je jasné, že ambiciozní plán, či spíše přání, se v čase značně posouvá.

Plán na otevření systému eKLEP vyplývá i z „Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015“. „Obecným termínem ke splnění všech úkolů je konec letošního roku, otevření systému eKLEP širší veřejnosti by však mělo být jistě dříve. V současné době však nemáme přesně stanovený termín ke splnění tohoto úkolu,“ říká Petr Schlesinger, referent Odbor hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády.

Zatím není jasné ani to, v jakém rozsahu by se přístup pro veřejnost otevřel. Jisté je prý naopak to, že „registrace v jednoduché podobě bude nezbytná“.

„Nechceme, aby to znamenalo náročnou IT zakázku, má to být levné. Každý by pak mohl nahlédnout do co největší části legislativního procesu. Pozitivní efekt bude mít veřejná kontrola i na větší kvalitu legislativního procesu,“ řekl už v lednu na veřejné diskusi Jiří Dienstbier.

Systém eKLEP zaznamenává všechny fáze legislativního procesu už od počátku připomínkových řízení, jeho obsah je ale nyní uzavřený a neveřejný.

„Ale kdo má silný zájem, vždy si přístup do systému opatří a to zakládá nerovnost a netransparentnost přístupu k informacím,“ vysvětlil Jiří Dienstbier co ho – vedle snahy o větší veřejnou kontrolu tvorby zákonů v Česku – vede ke snaze systém otevřít.

Do eKLEP má nyní oficiálně přístup zhruba pět tisíc zaměstnanců institucí státní správy. Kolik dalších přístupů je neoficiálních se dá jen hádat.


Knihovna eKLEP obsahuje především:

  • návrhy právních předpisů, jejichž předkladatelem je vláda nebo ministerstva či další ústřední orgány státní správy,
  • návrhy zákonů, jejichž předkladatelem není vláda,
  • návrhy na sjednání mezinárodních smluv,
  • nelegislativní materiály určené pro jednání vlády,
  • připomínky k legislativním a nelegislativním materiálům,
  • vypořádání připomínek k legislativním a nelegislativním materiálům,
  • konečný materiál se zapracovanými připomínkami z jednání vlády a
  • dokumenty analýzy dopadů RIA (hodnocení dopadů regulace)
Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)