Vláda otevře veřejnosti systém eKLEP – místo, kde se rodí všechny zákony

Napsal/a Robert Břešťan 26. ledna 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Příprava zákonů v České republice má být pod větší veřejnou kontrolou. Pokud projde návrh, jenž prosazuje ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, přístup do elektronické knihovny legislativního procesu, takzvaného eKLEPU, bude mít „již v řádu týdnů“ kdokoli.

Systém eKLEP zaznamenává všechny fáze legislativního procesu už od počátku připomínkových řízení, jeho obsah je ale nyní neveřejný. Přístup je možný jen přes přihlašovací heslo, které mají mít k dispozici jen „ministerstva a jiné ústřední správní úřady, kraje a další schválené subjekty veřejné správy“.

Vystopovat změny zákona

„Systém je dnes uzavřený a nepřístupný veřejnosti, ale kdo má silný zájem, vždy si přístup do systému opatří a to zakládá nerovnost a netransparentnost přístupu k informacím,“ řekl Jiří Dienstbier na veřejné debatě o lobbingu v České republice.

„Proto chceme tento systém v maximální míře zveřejnit, mohlo by to být v řádu týdnů. Ale nechceme, aby to znamenalo náročnou IT zakázku, má to být levné. Každý by pak mohl nahlédnout do co největší části legislativního procesu. Pozitivní efekt bude mít veřejná kontrola i na větší kvalitu legislativního procesu,“ říká Dienstbier.

Ve vládě chce prosadit i to, aby se tvorbu zákonů provázela i zpětně dohledatelná legislativní stopa. „Aby v legislativním procesu bylo jasné, kdo jsou skuteční autoři záměrů a právních předpisů,“ prosazuje Dienstbier.


Knihovna eKLEP obsahuje především:

  • návrhy právních předpisů, jejichž předkladatelem je vláda nebo ministerstva či další ústřední orgány státní správy,
  • návrhy zákonů, jejichž předkladatelem není vláda,
  • návrhy na sjednání mezinárodních smluv,
  • nelegislativní materiály určené pro jednání vlády,
  • připomínky k legislativním a nelegislativním materiálům,
  • vypořádání připomínek k legislativním a nelegislativním materiálům,
  • konečný materiál se zapracovanými připomínkami z jednání vlády a
  • dokumenty analýzy dopadů RIA (hodnocení dopadů regulace)

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)