Čapí hnízdo jako pouhá nesrovnalost? Je to hříčka se slovy a vypuštění mlhy: nesrovnalostí je i podvod

Napsal/a Robert Malecký 5. ledna 2018
FacebookTwitterPocketE-mail

ANALÝZA. Nic se neděje, zpráva OLAF o Čapím hnízdě obsahuje pouze nesrovnalosti. Tři odstavce, které ve čtvrtek zveřejnilo ministerstvo financí, skutečně nikde nezmiňují podvod nebo pokus o něj. Je to ale pouze hra se slovy. Unijní právo totiž pod pojmem nesrovnalost zahrnuje i podvody.

iDNES.cz: V dotaci pro Čapí hnízdo jsou nesrovnalosti, vzkázal Česku OLAF

Lidovky.cz: Ministerstvo financí zveřejnilo část zprávy OLAF o Čapím hnízdu. V projektu byly nesrovnalosti

Aktuálně.cz: OLAF zjistil nesrovnalosti kolem Čapího hnízda, doporučil dotaci vyškrtnout. Česko poslechlo

Z titulků tří velkých českých zpravodajských serverů by neinformovaný čtenář mohl nabýt dojmu, že v projektu Čapího hnízda Evropský úřad pro boj proti podvodům našel pouze účetní nesrovnalosti a o nic vážného nejde. Je to omyl.

Vysvětlení najdeme ve výkladu pojmů, které Evropská komise ve svých dokumentech pro strukturální fondy používá. Pod pojmem nesrovnalost (angl. irregularity) se totiž skrývá i podvod.


Co ministerstvo financí zveřejnilo ze zprávy OLAF

26. 1. 2016 bylo zahájeno výše zmíněné vyšetřování v souvislosti s možným výskytem nesrovnalostí v průběhu realizace projektu č. CZ.1.15/2.1.00/04.00095 „Multifunkční kongresový sál Čapí hnízdo“, který byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci českého Regionálního operačního programu Střední Čechy pro roky 2007-13.

Po dokončení všech vyšetřovacích úkonů nyní toto vyšetřování uzavírám. Ve smyslu závěrů vyšetřování, které jsou součástí Závěrečné zprávy a v souladu s článkem 11 nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, doporučuji, aby:

Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku učinilo následující krok: Přijalo veškerá náležitá opatření pro zajištění vynětí částky 42.497.826,80 Kč / 1.647.676,40 EUR, jak je uvedeno v přiložené Závěrečné zprávě OLAF, v souvislosti s nesrovnalostmi zjištěnými v rámci projektu č. CZ.1.15/2.1.00/04.00095 „Multifunkční kongresový sál Čapí hnízdo“.

Zdroj: Tisková zpráva ministerstva financí, 4. ledna 2018


Výklad pojmů najdeme v dokumentu Metodický pokyn – nesrovnalosti, který v ČR pro programovací období 2017-2013 vydalo v říjnu roku 2011 ministerstvo pro místní rozvoj.

Jasně z něho vyplývá, že podvod je součástí kategorie nesrovnalostí, který EU obecně používá pro jakékoli chyby v čerpání dotací. Konkrétně v dokumentu najdeme například tuto pasáž:

„Podezřením na podvod“ se rozumí nesrovnalost, která zavdává podnět k zahájení trestního řízení na vnitrostátní úrovni s cílem určit, zda došlo k úmyslnému jednání a zejména zda došlo k podvodu podle čl. 1 písm. a) Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii. Jde zároveň o nesrovnalost podléhající ohlašovací povinnosti dle právních předpisů ČR, zejména z hlediska povinnosti kontrolních orgánů ohlašovat orgánům činným v trestním řízení podezření z trestné činnosti zjištěné v průběhu kontroly.

To, že podvod vždy patří pod obecnější formulaci nesrovnalost, potvrdil redakci HlídacíPes.org i bývalý první náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht. „Ano, jedním z typů nesrovnalostí je i podvodné jednání,“ řekl.


„Trestný čin spáchaný v souvislosti s realizací programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU se vždy považuje za nesrovnalost.“

(z metodického pokynu k nesrovnalostem, MMR, říjen 2011)


Podvod na evropské úrovni

Wagenknecht zároveň upozornil, že je velice pravděpodobné, že pokud dává OLAF doporučení českým orgánům činným v trestním řízení,  shledal podvodné jednání na úrovni evropského práva.

Jinými slovy to znamená, že se OLAF nevyjadřuje k probíhajícímu trestnímu řízení v ČR a nevyslovuje žádný závěr o tom, zda byl spáchán trestný čin (dotační podvod) podle českého práva. Zároveň ale říká, že podvod podle práva EU spáchán byl.

Vysvětlení najdeme v definici podvodu podle evropských norem.

Podvod podle čl. 1 písm. a) Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES:
„Podvodem“ se rozumí úmyslné jednání nebo opomenutí vztahující se k některé ze tří níže uvedených možností:
d) použití nebo předložení falešných, nesprávných či neúplných prohlášení nebo dokumentů, mající za následek nesprávné použití či zadržení prostředků ze všeobecného rozpočtu Evropských společenství nebo rozpočtů jimi či v jejich prospěch spravovaných;
e) neposkytnutí informací je porušením zvláštní povinnosti se stejným následkem;
f) použití prostředků definovaných v bodě a) v rozporu s účelem, k němuž byly určeny.

Co se týče typů nesrovnalostí, dělí se na čtyři kategorie. Prvním je porušení rozpočtové kázně (tento typ byl u Čapího hnízda rovněž nalezen), systémové nesrovnalosti (jde o chyby, které postihují vinou systémové chyby více projektů najednou, v minulosti byly nalezeny třeba v případě ROP Severozápad), „ostatní nesrovnalosti“, kam patří například čachry s veřejnými zakázkami, a pak přímo podvodné jednání.

Rysem, který odlišuje podvod od obecnějšího výrazu nesrovnalost, je pak úmyslné klamavé jednání.

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)