Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
HereIsTom on Foter.com, Close-up Storks Nest, Odijk, Netherlands

Čapí hnízdo jako pouhá nesrovnalost? Je to hříčka se slovy a vypuštění mlhy: nesrovnalostí je i podvod

ANALÝZA. Nic se neděje, zpráva OLAF o Čapím hnízdě obsahuje pouze nesrovnalosti. Tři odstavce, které ve čtvrtek zveřejnilo ministerstvo financí, skutečně nikde nezmiňují podvod nebo pokus o něj. Je to ale pouze hra se slovy. Unijní právo totiž pod pojmem nesrovnalost zahrnuje i podvody.

iDNES.cz: V dotaci pro Čapí hnízdo jsou nesrovnalosti, vzkázal Česku OLAF

Lidovky.cz: Ministerstvo financí zveřejnilo část zprávy OLAF o Čapím hnízdu. V projektu byly nesrovnalosti

Aktuálně.cz: OLAF zjistil nesrovnalosti kolem Čapího hnízda, doporučil dotaci vyškrtnout. Česko poslechlo

Z titulků tří velkých českých zpravodajských serverů by neinformovaný čtenář mohl nabýt dojmu, že v projektu Čapího hnízda Evropský úřad pro boj proti podvodům našel pouze účetní nesrovnalosti a o nic vážného nejde. Je to omyl.

Vysvětlení najdeme ve výkladu pojmů, které Evropská komise ve svých dokumentech pro strukturální fondy používá. Pod pojmem nesrovnalost (angl. irregularity) se totiž skrývá i podvod.


Co ministerstvo financí zveřejnilo ze zprávy OLAF

26. 1. 2016 bylo zahájeno výše zmíněné vyšetřování v souvislosti s možným výskytem nesrovnalostí v průběhu realizace projektu č. CZ.1.15/2.1.00/04.00095 „Multifunkční kongresový sál Čapí hnízdo“, který byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci českého Regionálního operačního programu Střední Čechy pro roky 2007-13.

Po dokončení všech vyšetřovacích úkonů nyní toto vyšetřování uzavírám. Ve smyslu závěrů vyšetřování, které jsou součástí Závěrečné zprávy a v souladu s článkem 11 nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, doporučuji, aby:

Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku učinilo následující krok: Přijalo veškerá náležitá opatření pro zajištění vynětí částky 42.497.826,80 Kč / 1.647.676,40 EUR, jak je uvedeno v přiložené Závěrečné zprávě OLAF, v souvislosti s nesrovnalostmi zjištěnými v rámci projektu č. CZ.1.15/2.1.00/04.00095 „Multifunkční kongresový sál Čapí hnízdo“.

Zdroj: Tisková zpráva ministerstva financí, 4. ledna 2018


Výklad pojmů najdeme v dokumentu Metodický pokyn – nesrovnalosti, který v ČR pro programovací období 2017-2013 vydalo v říjnu roku 2011 ministerstvo pro místní rozvoj.

Jasně z něho vyplývá, že podvod je součástí kategorie nesrovnalostí, který EU obecně používá pro jakékoli chyby v čerpání dotací. Konkrétně v dokumentu najdeme například tuto pasáž:

„Podezřením na podvod“ se rozumí nesrovnalost, která zavdává podnět k zahájení trestního řízení na vnitrostátní úrovni s cílem určit, zda došlo k úmyslnému jednání a zejména zda došlo k podvodu podle čl. 1 písm. a) Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii. Jde zároveň o nesrovnalost podléhající ohlašovací povinnosti dle právních předpisů ČR, zejména z hlediska povinnosti kontrolních orgánů ohlašovat orgánům činným v trestním řízení podezření z trestné činnosti zjištěné v průběhu kontroly.

To, že podvod vždy patří pod obecnější formulaci nesrovnalost, potvrdil redakci HlídacíPes.org i bývalý první náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht. „Ano, jedním z typů nesrovnalostí je i podvodné jednání,“ řekl.


„Trestný čin spáchaný v souvislosti s realizací programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU se vždy považuje za nesrovnalost.“

(z metodického pokynu k nesrovnalostem, MMR, říjen 2011)


Podvod na evropské úrovni

Wagenknecht zároveň upozornil, že je velice pravděpodobné, že pokud dává OLAF doporučení českým orgánům činným v trestním řízení,  shledal podvodné jednání na úrovni evropského práva.

Jinými slovy to znamená, že se OLAF nevyjadřuje k probíhajícímu trestnímu řízení v ČR a nevyslovuje žádný závěr o tom, zda byl spáchán trestný čin (dotační podvod) podle českého práva. Zároveň ale říká, že podvod podle práva EU spáchán byl.

Vysvětlení najdeme v definici podvodu podle evropských norem.

Podvod podle čl. 1 písm. a) Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES:
„Podvodem“ se rozumí úmyslné jednání nebo opomenutí vztahující se k některé ze tří níže uvedených možností:
d) použití nebo předložení falešných, nesprávných či neúplných prohlášení nebo dokumentů, mající za následek nesprávné použití či zadržení prostředků ze všeobecného rozpočtu Evropských společenství nebo rozpočtů jimi či v jejich prospěch spravovaných;
e) neposkytnutí informací je porušením zvláštní povinnosti se stejným následkem;
f) použití prostředků definovaných v bodě a) v rozporu s účelem, k němuž byly určeny.

Co se týče typů nesrovnalostí, dělí se na čtyři kategorie. Prvním je porušení rozpočtové kázně (tento typ byl u Čapího hnízda rovněž nalezen), systémové nesrovnalosti (jde o chyby, které postihují vinou systémové chyby více projektů najednou, v minulosti byly nalezeny třeba v případě ROP Severozápad), „ostatní nesrovnalosti“, kam patří například čachry s veřejnými zakázkami, a pak přímo podvodné jednání.

Rysem, který odlišuje podvod od obecnějšího výrazu nesrovnalost, je pak úmyslné klamavé jednání.

 

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

30 komentářů

 1. Jirka napsal:

  Tady je asi potřeba dodat, že samotný pojem „nesrovnalost“ obecně označuje porušení právních předpisů ES nebo ČR v důsledku protiprávního jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR.

  • dakota napsal:

   Jaké nesrovnalosti. Byl to dobře vymyšlený podvod,Bureš dobře věděl a měl by vrátit peníze a jít si sednout.

   • anna pfaová napsal:

    však mu ty dotace Kalousek nabídl …….

    • Občan napsal:

     Kalousek těžko, ledaže by seděl na Ministerstvu pro místní rozvoj, potažmo v Regionální radě Střední Čechy…pokud vím, tak Kalousek nebyl ani členem ROP, ani ministrem MMR.

  • jan rich napsal:

   Protiprávní čin je trestní čin a ne nesrovnalost.Ale nesrovnalost může být také chyba v konání.Tak v předstihu nebičujte.

 2. Jiří Horský napsal:

  Vážený pse,
  než se dostanu dále:
  proč utajuješ pracovníky redakce? Našel jsem v „o nás“ jen dvě jména! Co je to za hlídání??? Je to škoda, takto si ovšem svobodného hlícacího psa skutečně nepředstavuju. A tudíž Tě ani nemohu, třebas bych chtěl, podpořit. Omlouvám se. Musel by jsi se polepšit.
  Leč:
  Článek Tvého p. Maleckého mj. o slově „nesrovnalosti“ v Čapáku je skvělý. De facto nashrazuje veřejnoprávní média, najmě ČT. Gratuluju a přeju dodatečné kosti do misky.

  • Robert Břešťan napsal:

   Dobrý den. Nic neutajujeme. 1. všechny autorské texty jsou podepsané 2. všechny členy redakce i některé spolupracovníky najdete v sekci O nás, skutečně nechápu, jak je možné, že tam vidíte jen dvě jména: https://hlidacipes.org/o-nas-2/redakce/

 3. Richter napsal:

  „OLAF nevyjadřuje k probíhajícímu trestnímu řízení v ČR a nevyslovuje žádný závěr o tom, zda byl spáchán trestný čin (dotační podvod) podle českého práva. “

  „Zároveň ale říká, že podvod podle práva EU spáchán byl.“

  Když již OLAF odsoudil hnízdo za podvod, kolik to hnízdo dostalo roků.

  To si stále necháme zasahovat unijními soukromými agenturami do vnitřních věcí naší suverénní země, nebo již suverenitu dávno nemáme.

  • Karel Novotný napsal:

   Bohužel musím konstatovat, že zřejmě nerozumíte psanému českému textu. První citovaná věta jasně říká, že o případném spáchání trestného činu dotačního podvodu mohou rozhodnout jen orgány činné v trestním řízení v ČR a OLAF se k probíhajícímu řízení nevyjadřuje, Druhá konstatuje, že specializovaný úřad zřízený evropskou komisí v souladu s evropským právem (tedy žádná soukromá agentura!) konstatoval, že byly porušeny pravidla příslučného dotačního programu. Celý článek je pak o tom, jestli se to dá nazvat podvodem nebo ne. Zatažením fiktivního problému suverenity (když je všeobecně známo, že jde o dotace EU, které orgány EU logicky kontrolují!) jste jen provedl mimořádné nepovedený úkrok stranou …

   • Richter napsal:

    Drahý pane Novotný,

    Nevím zdali jste pochopil pointu zakletou do textu. Píše se, a nevím jak je to správně i přeloženo, „že podvod podle práva EU spáchán byl“. Pokud jde o Unii již neplatí, že o tom zdali jde , či nejde o podvod rozhoduje soud?

    „specializovaný úřad zřízený evropskou komisí “ vám přijde možné aby nikým nevolená orgán vytvořil komisi a ta si osobovala právo rozhodovat zdali jde o podvod nebo ne.

    Je vidět, že degenerace občanů ČR viditelně pokročila, nebo jste najatý a placený agent šířící takové ty větičky: co Unie dělá vždy dobře dělá.

    • František Marek napsal:

     Kdo dává peníze, má právo kontrolovat jejich použití. Co na tom vidíte nepochopitelného?

  • Martin napsal:

   Jděte si posluhovat svému GURU do jeho Orlího Hnízda. Je normální, že se státy vzdávají své suverenity v mnoha oblastech – něco řeší OSN, něco mezinárodní mezibankovní SWIFT, něco Poštovní Federace, něco NATO, něco EU… prostě dle dohody mezi státy. Ale to ignorant práva nikdy nepochopí…

  • jan rich napsal:

   Podklady,nakukání a závěry OLAFu pramení ze spolupráce s Policií ČR.Policie ČR je v kontextu EU regionální institucí.Zato OLAF,když závěry Policie ČR uvede do světa,je to bomba.Že Kalousku?Doporučuji Babišovi i Faltýnkovi,aby se nechali opět zbavit imunity.Stále věřím,že mají důkazy o své nevině a že u soudu obstojí.Příčí se mi,že desítky a stamiliardy protekly před očima dnes pohoršených a oni nenašli odvahu.Až Babiš za desítky milionů.Protože do něj kdekdo kopal.Jak ubohé.

 4. JanDodel napsal:

  přesně tak pane Richter od roku 1968 kdy nám byla ukradena jsme k suverenitě nijak nepokročily
  a už ji ani nezískáme bohužel taková je realita

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Richterovi se u Vás zadařilo. Co nějaké podvůdky, co nějaký podvod prezidentem jmenovaného předsedy vlády? O tom se „JanDodel“ není proč bavit, že ano,
   Ale ta suverenita, co jsme o ni v šedesátém osmém přišli, když k nám vstoupila „spřátelená“ vojska WS , to je téma!
   Ono se to už nedá odestát, zato dá se o tom mluvit a mluvit, až se zapomene o čem byla původně řeč. Ta byla o povodném vylákání padesátimilionové dotace od EU pro firmu dnešního premiéra ČR, momentálně zaparkovanou ve svěřeneckém fondu, pod přímým dozorem jeho druhé manželky! Víme?

 5. Weber napsal:

  Povedený článek pana Maleckého, o tom nemůže být pochyb, protože se snaží – to je určitě motivem toho článku osvětlit pro nechápavé, pomaleji myslící, nebo nemající čas z různých důvodů se vyznat ve věci Čapáku a být spravedliví. Ale nemůže být pochyb o tom, že úspěšnost „mise“ pana Maleckého bude dosti omezená, neboť proti tuposti a účelovosti některých tvrzení (názorů) je skoro marný boj. Důkazem jsou příspěvky najednou se vynořících diskutérů – kritiků i suchých paragrafů. Já si z dosud dostupných informací kolem Čapáku udělal obrázek této „koláže blbosti“ takový, že je to nejen ostuda pro stát, ale i protagonisty toho případu. Mám dojem, že nejvýrazněji by měli být především morálně odsouzeni ti, co se k té ostudě dosloužili ( služebníci AB), ne zadavatel, ten se jen zmýlil v tom, že se domníval, že vše je tak dobře ošetřené služebníky ( včetně storna dokumentace v ČR i v Bruselu), že je ve vatě. Proto dnes tak kope i do Bruselu a někoho tam obviňuje z mafiánských praktik. Zdá se, že jeho sebevědomí je nad míru a veřejnost by si měla uvědomit, že škraloup na cti onoho dnes nejvyššího správce ČR umožňuje těm silnějším a nezávislejším na Agrofertu lehce toho pána vydírat. Čeho ten chudák potom může docílit s tím klackem nad hlavou a v čí prospěch?

 6. Kain Václav napsal:

  Jenom taková malá nesrovnalost? Tak proč se zuby nehty brání zveřejnění?A přitom pokud jde o malou domů,tak čapák je jenom špička ledovce.Bohužel měl smůlu v tom,že ty prašule byly zEU.Jinak Agrofert a jeho různé filiálky pod různými jmény řádí v Čechách jak švédi za 30leté války.

 7. jan rich napsal:

  Očima pozorovatele bych chtěl článek pana Roberta Maleckého analyzovat v toku jeho textu.
  1)Klíčovým kamenem celého článku je překlad anglického slova „irregularity“.Ano,skrývá se tam i podvod,ale také další významy.Ten správný se vybírá ve smyslu textu zprávy.Autor nečeká na oficiálního překladatele.Jemu se hodí význam podvod.
  2)MF zveřejnilo ze zprávy OLAF jen obecné doušky.To ostatní je téměř totožné s policejní zprávou ke kauze,jak sdělují ti,kterým bylo umožněno do zprávy nahlédnout.Už tady jde konstatovat,že spolupráce OLAF a Policie ČR byla jednostranná.Tok informací spěl od Prahy k Bruselu.Zpět neteklo nic.Nikdy jsem neslyšel o návštěvě zástupců OLAFu v ČR k vyšetřování a získání podkladů,natož o jejich návštěvě Čapího Hnízda.
  3)Metodické pokyny Ministerstva pro místní rozvoj z r.2011:Ano,to je předměten vyšetřování,ale dosud ne faktem.Proč je zneužíváte k tvrzení je hotovo,je hotovo….
  4)Své tvrzení z bodu 3) potvrzuji tím,že text „Trestný čin spáchaný v souvislosti s realizací programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU se vždy považuje za nesrovnalost“.Obrácená věta ale neplatí.A Vy jste to nerespektoval a zneužil.
  5)Odst.:Podvod na evropské úrovni:
  a))Opravuji nadpis na „Možný podvod na evropské úrovni“.
  b))Já dopručení OLAFu neznám.Dává je českým orgánům,činným v trestném řízení.Aby autor vzápětí konstatoval,že se OLAF nevyladřuje k probíhajícímu trestnému řízení u nás.A že tvrdí,že trestní čin podle práva EU spáchán byl(?).
  6)Autorovo opisování části „Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES“ je nadbytečné.Má jen rozšířit zorničky pozorných čitatelů.
  7)Kdyby autor poslední větu článku měl jako úvodní,nemusel už pokračovat.Takhle mohl plodit své balónky.

  • Weber napsal:

   Díky za názor, ale z Vašeho textu cítím volání po nějaké korektnosti vyjadřování již adresovanou autorovi článku p. Maleckému, potažmo jako výukovou záležitost směrem ke čtenářům Vašeho příspěvku. Nepochybuji o tom, že by jste se měl zamyslet nad tím, kdo zasel vítr a sklízí bouři. Dle mého zasel vítr pan Babiš svou nekorektní touhou (zřejmě) ještě si něco dokázat na jiném dvorku a to v politice a proto zvolil údernou rétoriku, na kterou lidé rádi slyší, totiž že vše bylo rozkradeno (oblíbená rétorika pohrobků komunistů) těmi proti kterým on nás, okradené ochrání, pokud mu uvěříme a dáme mandát, což se stalo. Nevšiml jsem si, že by pan Babiš korektně ukázal jména a adresy těch, co vše rozkradli, takže kdo se diví, jak se k němu chovají jiní? Není bez zajímavosti, že jiný protagonista nových – správných zítřků M. Zeman využil podobně nekorektnosti a slabosti občanů slyšet na komunistické výkřiky a postavil svůj politický vzestup na dehonestaci polistopadového vývoje výkřiky o spálené zemi atd. Dnes ti dva pánové cítí, že společně mají větší sílu dosáhnout své touhy a živě a bezostyšně spolupracují. Zbývá dodat, že není divu, neboť oba jsou bývalí členové KSČ, potažmo KSS. Také protagonisté jiných složek sloužící minulému režimu. Zvláštní je, že lidé při dnešních možnostech informovanosti jsou nenapravitelní a stále snad věří na napravení těch, kteří v minulosti zradili a zrazují občany této země. Jen kvůli vlastnímu prospěchu, vše ostatní je jen manipulace!

   • jan rich napsal:

    Pane,s prvními dvěma řádky Vašeho příspěvku souhlasím.Jsou k mému posudku.To ostatní je ale propaganda proti demokraticky zvolenému prezidentovi a premiérovi.Proto zbytek textu otlučte o hlavy jejich voličů.Že aby už nikdy.

 8. jan rich napsal:

  Teď jsem četl na Novinkách noticku pana Wagenknechta,že zpráva OLAF se určitě týká pana Babiš.Jak jasnozřivý postřeh,ke kterému se prostudoval.

 9. František Marek napsal:

  Zakopaný pes je v Pelhřimově. Krematorium tam sice nakonec nestojí, ale jsou tam lidé, kteří se třesou strachem, jak to s Babišem a Faltinkem nakonec dopadne,…

 10. Oskar (hanák z Hané) napsal:

  Je velmi, ale opravdu velmi zajímavé, že Slovák Babiš najednou chce číst zprávu OLAF v češtině. A to se chlubí, jak dobře, na rozdíl od expremiéra, umí anglicky, francouzky a německy (a snad i slovenky?). Inu taková amnesie v příhodném okamžiku, může být lepší než půl Čapího hnízda!

  • Frank Zappa napsal:

   Je to tak. On pan Babiš mluví anglicky docela slušně. A je i na záznamu, kde anglicky potvrzuje, že Čapí hnízdo byl jeho nápad…

   „Čapí hnízdo – nejlepší projekt Andreje Babiše, který není jeho“
   https://www.youtube.com/watch?v=HcuUE4EWt8g

  • jan rich napsal:

   Že jste si vzal do úst právě Babiše?Slyšel jsem od mnoha politiků,že anglicky hovoří,ale pro vysoce právně odborný text si počkají na český překlad.Není Vám hanba,pindale?

   • Oskar (hanák z Hané) napsal:

    Je to možné, On si ten jeden vzal do úst svatého Andreje Babiše – Bureše? Taková troufalost!

 11. Frank Zappa napsal:

  Takových Čapích hnízd jsou bohužel mraky po celé EU. Zvrácený systém dotací doslova rve peníze daň. poplatníků do kapes oligarchům, kteří je nejméně potřebují. Ona ani ta malá-střední firma s obratem do výše jedné miliardy. která by měla na dotyčnou dotaci nárok, nebude žádných pár chudáků pomalu nemajících na svačinu…

 12. Pavel Donek napsal:

  – Ministerstvo financí nevysvětlilo, proč dosud není k dispozici český překlad ani pro oprávněné osoby
  – Podle posledních vydání nejobsáhlejších Č-A a A-Č slovníků překlad „irregularity“ = „nesrovnalost“ vůbec neodpovídá:
  „irregularity “ = (též) „protizákonnost“ a „machinace“
  „nesrovnalost“ = „discrepancy“ a „inconsistency“ (nikoliv však „irregularity“)

 13. petrph napsal:

  Mimochodem, škoda že si pan Malecký ani nikdo jiný neuvědomuje podstatu o čem ta zpráva OLAF píše. Ta se totiž netýká vůbec trestné činnosti pana Babiše, ale jednání České republiky a jejích úřadů vůči úřadům EU při vypořádání dotací. Je doufám snad jasné že pan Babiš nežádal o eurodotace přímo orgány EU – ale pouze k tomu příslušné české úřady, které měly jeho žádost prověřit, potvrdit, zkontrolovat splnění dle podmínek, zálohově proplatit /ze státních prostředků/ a i nadále sledovat zda jsou potřebné podmínky plněny. /Tady připomínám že Čapí hnízdo dostalo dotaci v roce 2008, později zpětně právně připojeno ke koncernu Agrofert. /Čili – na to měly okamžitě reagovat příslušné české orgány a ihned zahájit řízení k porušení podmínek dotace, popřípadě ihned podat oznámení o spáchání trestného činu. Ale pro boha svatého – hlavně ze své iniciativy a úřední povinnosti okamžitě vyřadit proplacení této dotace z předávaných žádostí do Bruselu. Pokud tak neudělaly, ale tyto peníze neprávem na EU nárokovaly. tak se na tom podvodu (když už to tak chce někdo nazývat), podílely rovněž..O tom je bohužel nepochybně zpráva OLAF, takže také jiné opatření než neproplacení těch peněz ze strany EU k českému státu nepožaduje.
  Nikoliv Babišovi, ten už ty svoje peníze od státu dostal, a je věcí našeho státu zda mu právně prokáže zda je získal podvodem. a bude je vyžadovat zpět, popřípadě ho i soudním výrokem odsoudí k nějakému trestu. Do toho skutečně OLAF nic není a nemůže se k tomu nijak oficiálně vyslovovat..

Přidávání komentářů není povoleno