Majitel firmy Diag Human Josef Šťáva. Foto: Jiří Hadač/ CNC/ Profimedia

Arbitráž Diag Human proti Česku popisuje i to, že stát v kauze zneužíval svoji moc

Napsal/a Robert Břešťan 15. července 2022
FacebookTwitterPocketE-mail

Když ministerstvo financí v polovině června rozeslalo do médií svou reakci na prohranou arbitráž s firmou Diag Human, obsahoval text i poměrně nenápadnou větu: „Tribunál nyní uznal, že ČR porušila Dohodu o ochraně investic mezi ČR a Švýcarskem (…) následným jednáním různých státních orgánů v průběhu obchodní arbitráže.“ O jaké „jednání státních orgánů“ šlo, však dosud zůstává poněkud stranou.

Součástí 330 stran, jimiž trojice mezinárodních arbitrů odůvodňuje svůj rozsudek, podle nějž má Česko zaplatit firmě Josefa Štávy 15,5 miliardy korun, je i zhruba stostránková pasáž popisující to, jak v průběhu letitých sporů stát zneužíval proti protistraně svoji moc.

„Mluvíme vlastně o kriminálním jednání představitelů státu. Žaloba předložila množství důkazů v tomto směru a všechny byly před tribunálem provedeny. Nález není veřejný, tedy nemohu jej komentovat. Jen doufám, že všichni členové vlády si jej důkladně prostudovali,“ upozornil už krátce po zveřejnění informace o výsledcích arbitráže český právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda.

Nátlak na druhou stranu sporu

Sami právní zástupci Diag Human v žalobě poukazovali právě na kroky, které Česko vůči firmě Josefa Šťávy během let podniklo a jež firma označovala za nezákonné – stát podle ní do boje proti soukromé firmě, s níž byl ve sporu, zapojil i policii, tajné služby či státní zástupce. Sám Kalvoda se už dříve některé z námitek snažil – neúspěšně – uplatnit u českého Ústavního soudu.

K detailům verdiktu se nyní nechce nad rámec řečeného vyjadřovat, poukazuje však na to, že díky tomu, že se Česká republika proti výsledkům arbitráže odvolala k Vrchnímu soudu v Londýně, by měl být obsah rozhodnutí brzy veřejnou listinou.  

„Česká republika jako právní stát se ve světle toho nálezu, který je zatím neveřejný a který mohu jen trochu parafrázovat, ukázala být státem velmi neprávním,“ tvrdí Kalvoda.

V pořadu Dvacet minut Radiožurnálu alespoň naznačil: „Mocenské postupy, nátlak na druhou stranu sporu, nátlak na rozhodce, korupční dohody s rozhodci. Je to velmi detailní a velmi podložené nejen odkazy na jednotlivé důkazy, ale dokonce některé z nich jsou i jako faksimile uvedeny v korpusu toho nálezu.“

HlídacíPes.org o bližší stanovisko k vyjádření o „jednání různých státních orgánů v průběhu obchodní arbitráže“ požádal české Ministerstvo financí. „Tribunál v investiční arbitráži v nálezu shledal, že Česká republika porušila Dohodu, když zneužila svoji svrchovanou moc a zasahovala do průběhu předchozí obchodní arbitráže ve snaze dosáhnout jejího příznivého výsledku. Jednalo se o období průběhu obchodní arbitráže včetně řízení o přezkumu konečného nálezu z roku 2008 (tj. období 1996-2014). Konkrétněji šlo dle tribunálu o jednání Ministerstva zdravotnictví, Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových, Poslanecké sněmovny, tehdejšího předsedy vlády v r. 2003, Policie ČR a českých soudů,“ odpovědělo ministerstvo ústy mluvčího Filipa Běhala.

Mezinárodní investiční arbitráž nárokům Diag Human svým rozhodnutím z 18. května vyhověla jen částečně. Požadavek firmy totiž zněl až na odškodnění ve výši 52 miliard korun, suma, již by mělo Česko vyplatit, se nyní blíží 16 miliardám korun. Z toho celých 12 miliard představují úroky z prodlení, které se denně zvyšují o dalších 1,3 milionu korun.

Možnosti tu jsou

Diag Human tvrdí, že státu opakovaně nabízel možnosti, jak úročení zastavit, na výzvy k jednání prý ale stát nereagoval. „Zastavení běhu úroků z částky přiznané v konečném nálezu z roku 2008 by záleželo na vyjednávání obou stran sporu a uzavření související dohody mezi nimi. Dohoda, která by takové ujednání obsahovala, nebyla se společností Diag Human uzavřena,“ konstatuje nyní mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.

Už 15. června se Česká republika proti rozhodnutí arbitráže odvolala k Vrchnímu soudu v Londýně.

„Protistrana má možnost odpovědět na podanou žádost. Následně bude mít Česká republika možnost repliky. Poté soud určí termín ústního jednání. V tuto chvíli nelze přesně předvídat, kdy by se ústní jednání konalo, ale odhadujeme, že ústní jednání se nebude konat dříve než na konci tohoto roku. V řádu měsíců po konání ústního jednání lze očekávat, že soud vydá rozsudek,“ vypočítává „jízdní řád“ pokračování sporu Filip Běhal.

Pokud by Vrchní soud rozhodnutí arbitráže potvrdil, Česko má podle něj ještě další možnost, jak ve sporu pokračovat: „Proti rozhodnutí prvoinstančního soudu ve věci je možné podat odvolání k Odvolacímu soudu v Londýně.“

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)