Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman

Aleš Rozehnal: Stíhaný premiér a intrikující šéf žalobců. Česko na cestě ke státu oligarchů

Napsal/a Aleš Rozehnal 1. února 2021
FacebookTwitterPocketE-mail

Pokud by se potvrdilo podezření, že šéf žalobců Pavel Zeman v kauze rodiny Czernínů použil trestní řízení jako nástroj možného obohacení svého přítele, Česko by to posunulo do zcela nové roviny. Do té, kde stát slouží zájmům nositelů moci a kde sice existuje legitimní vláda, ovšem v nelegitimním režimu. To vše v situaci, kdy se před státními zástupci musí mít na pozoru sám trestně stíhaný premiér.

Přímluvy Pavla Zemana u soudce mladoboleslavského okresního soudu Jana Czernina, vzdáleného příbuzného členů rodu, s nímž se kvůli restituční kauze Zeman třikrát sešel, vzbuzují údiv.

Přímo zděšení ale vyvolává křečovitá snaha nejvyššího žalobce udržet celou věc na poli trestního práva tak, aby se trestní řízení stalo nástrojem k uspokojení zájmů jeho přítele Petra Habersbergera. Na tom nic nemění skutečnost, že mu jeho postup legitimizoval návrh Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1.

Přitom již v září 2019 předsedkyně odvolacího senátu Městského soudu v odůvodnění osvobozujícího rozsudku konstatovala, „že trestní stíhání zjevně nebylo zahájeno za účelem odhalení pachatele trestného činu a jeho spravedlivého potrestání“, ale účelem bylo zvrácení rozběhlých restitucí. V jeho důsledku by z něj profitoval právě přítel nejvyššího státního zástupce.

Systém podlehl tlaku

Skutečnost, že soudce mladoboleslavského okresního soudu Jan Czernin (vzdálený příbuzný členů rodu usilujících o navrácení majetku, pozn. red.) zveřejnil informace o přímluvčí roli nejvyššího státního zástupce až několik let po uskutečnění těchto schůzek, není překvapivá. Soudce zřejmě očekával, že justiční systém atakům nejvyššího státního žalobce odolá. Opakované pravomocné zprošťující verdikty se zdály jeho přesvědčení potvrzovat.

Nakonec však justiční systém tlaku podlehl a když se k Městskému soudu v Praze dostal případ potřetí a naposledy, rozhodl nakonec v neprospěch úřednic, jejichž postup umožnil restituci. O tyto úřednice zde však příliš nešlo. Hlavním důvodem bylo, že se rozsudkem o vině a trestu otevřela možnost zvrátit restituce tak, aby sporné pozemky získal přítel nejvyššího státního zástupce Petr Habersberger.

 

 

U postupů státních zástupců jsme se v posledních letech dočkali mnohého. Na veřejnost pronikla informace o zatajování nepohodlných důkazů policií a obžalobou v kauze trestního stíhání generála Vladimíra Halenky. Šikanózní a nezákonné několikaleté trestní stíhání zastupitelů obce Postoloprty nenechalo chladnou ani ministryni spravedlnosti.

Po žádné z těchto kauz nepřišel ani náznak dovození odpovědnosti, či sebereflexe. V případě Czernínů však jde o podezření, že státní zástupce použil trestní řízení jako nástroj možného obohacení svého přítele.

Vědět, kdo je pánem

Pokud by toto podezření bylo pravdivé, znamenalo by to, že se Česká republika posouvá do zcela jiné úrovně fungování státu.

Znamenalo by to, že představitelé státu vykonávají státní moc za účelem ochrany zájmů svých a zájmů spřízněných osob. Celá státní infrastruktura tak funguje zejména ku prospěchu vládních činitelů nebo činitele a osob pod jejich ochranou.

Podstatou tohoto typu státu je koncentrace politické a ekonomické moci sloužící jejím nositelům, kde jsou nelegitimní zájmy jednotlivců prosazovány legislativními a exekutivními opatřeními a státem řízená invaze do privátní sféry se stává systematickou.

Organizovaná nelegální činnost je prováděna prostřednictvím výkonu legalizované veřejné autority státní moci. Účelem není jen udržení moci a bohatství oligarchy, majícího rovněž politickou moc, a jeho blízkých. Účelem je i jejich další rozšíření na úkor jeho konkurentů a občanů, a to za použití legitimní politické síly, která má však ochránit nelegitimní ekonomické zájmy. Jedná se tedy o legitimní vládu působící v nelegitimním režimu.

Babišova vláda si možná toto nebezpečí uvědomuje, ale není schopna tuto část represivních složek podřídit své demokratické kontrole. Částečně je to proto, že se i díky nim dostala k moci.

Je to ale i tím, že sám premiér coby vrcholný představitel státní administrativy je momentálně vystaven trestnímu stíhání a musí se mít před nimi obzvláště na pozoru, protože dobře ví, kdo je pánem přípravného řízení.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)