Advokáti pro změnu u obnovy řízení: Soudci mohou trpět nezdravou kolegialitou

Napsal/a Robert Malecký 10. července 2019
FacebookTwitterPocketE-mail

O povolení obnovy řízení na základě nových důkazů by měl v budoucnu rozhodovat jiný soudce, než který obžalovaného soudil v procesu původním. Pokud návrh komise pro přípravu nového trestního řádu ministerstvo spravedlnosti skutečně do konce roku připraví, bude mít tato drobná, ale podstatná změna i podporu advokátů.

Ti po změně u obnovy řízení volají už delší dobu. A v anketě HlídacíPes.org vysvětlují důvody.

„Zkušenost s institutem obnovy je taková, že soudce, který věc meritorně rozhodoval, má v převážné většině případů na skončenou věc pevně utvořený názor ohledně skutkového i právního hodnocení. V důsledku toho je pro něj vnitřně často velmi komplikované připustit revizi,“ říká advokát a člen prezidia Unie obhájců Lukáš Trojan. Vítá možnost, aby o věci nezaujatě rozhodoval soudce, který není zatížen „historickou zkušeností“.

Jako člen komise pro přípravu nového trestního řádu se na přípravě změny podílel i místopředseda České advokátní komory Tomáš Sokol. „Obnovu řízení lze podle současné úpravy povolit, vyjdou-li najevo skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé, které by mohly samy o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a důkazy známými už dříve odůvodnit jiné rozhodnutí o vině, trestu nebo nároku na náhradu škody. Tato základní podmínka se nemá změnit ani v budoucí úpravě, pouze částečně rozšířit,“ vysvětluje.

Podle současné úpravy o návrhu na povolení obnovy řízení rozhodoval soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni. To podle Sokola velmi snadno umožňovalo, že fakticky rozhodoval stejný soudce anebo stejný senát.

„Nemyslím si, že tomu tak muselo nutně být, ale nabízelo se podezření či obava, že soudce, který již má na věc hotový svůj názor, bude ochoten jej změnit a akceptovat i jen hypotetickou možnost jiného rozhodnutí ovlivněného novými skutečnostmi. Asi tedy spíše pro jistotu by podle návrhu nového trestního řádu měl rozhodovat o povolení obnovy řízení stejný soud, ale jeho jiný senát. Míněno tedy jiný senát než senát či soudce, který rozhodl v prvním stupni. S tímto řešením jsem vyslovil souhlas a nenárokoval jsem přesun rozhodování o návrhu na povolení obnovy například na odvolací soud atd.,“ říká Tomáš Sokol.

Právě nové budoucí uspořádání – tedy zda by se po případné změně měly věcí zabývat odvolací soudy, nebo zda postačí, když se věc nechá na jiném senátu téhož soudu, vyvolávala u odborné veřejnosti debaty. Ty dosud neskončily.

„Z praktického hlediska se jeví jako vhodné, aby věc posuzoval jiný soudce první instance. Na druhou stranu nelze v některých případech – zejména na malých okresních soudech, kde soudí například pouze dva nebo tři soudci, vyloučit nezdravou kolegialitu a loajalitu k rozhodnutí kolegů,“ upozorňuje Lukáš Trojan.


CHCETE VIDĚT DO HLAV POPULISTŮM? POŘIĎTE SI NOVOU UNIKÁTNÍ PUBLIKACI HLÍDACÍPES.ORG


Advokát Václav Vlk považuje za přínos už samotný fakt, že se důvody pro povolení obnovy řízení v budoucnu mají rozšířit. I to, že se na věc podívá jiný soudce.

„Nedělám si žádné iluze, ale obecně to přinese to, že se bude moci někdo tou věcí zabývat nově a novýma očima. Pokud by měla být věc přesunuta na odvolací soudy, ztrácí se tady potom podle mého názoru dvojinstančnost a svým způsobem dojde i k zavázání soudu prvního stupně o tom, jak o věci rozhodovat,“ říká Václav Vlk.

Ani on nevidí velký problém v tom, aby věc případně řešily odvolací soudy, které nejsou odvolacím soudem prvostupňového soudu vydávající rozsudek ve věci samé. „Ani naše ústava nezakládá povinnost dojinstančnosti řízení, byť je to věc v Čechách obvyklá a možná i součást ústavního pořádku. Rozhodně by mělo být zavedeno rozhodování jiným soudcem soudu prvého stupně a přikláněl bych se k tomu, aby bylo rozhodováno i jiným soudcem jiného soudu prvého stupně v jiném kraji či okrese,“ říká Vlk.

Advokát Jan Vobořil naopak patří k zastáncům ponechání povolení obnovy na prvním stupni, navrhuje tedy řešení, ke kterému dospěla i komise pod vedením soudce Nejvyššího soudu Jiřího Říhy. Jako důvod uvádí především to, že by přesun na odvolací soudy věci neúměrně protahovalo.

„Zkušenosti z praxe skutečně ukazují, že soudce, který rozhodoval věc v původním řízení, má často tendenci dostatečně nezohlednit důvody pro obnovu řízení, v němž by mohlo třeba dojít k odhalení dřívějších pochybení policie. Spíše jsou hledány důvody, proč řízení neobnovovat, což občas vede až k absurdním situacím, kdy soudce odmítá povolit obnovu, ačkoli se k činu doznal a byl za něj odsouzen pravý pachatel v jiném trestním řízení,“ upozorňuje Jan Vobořil.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)