Pietní akt Jáchymovské peklo a setkání bývalých politických vězňů (23. ročník v roce 2012). Foto: Martin Stolař / MAFRA / Profimedia

Zlehčování temné podstaty komunistického režimu. Minulost nedávná, minulost opomenutá

Napsal/a Lubomír Vejražka 17. července 2022
FacebookTwitterPocketE-mail

Autor následujících řádek se už od roku 2004 zabývá politickými vězni komunistického režimu, především však jejich rodinami. V roce 2012 mu vyšla kniha „Nezhojené rány národa“ zachycující peripetie muklů a jejich žen. V roce 2018 spatřila světlo světa kniha „Jizvy zůstávají“ s podtitulkem „Dědictví zla stále živé“ dotýkající se dětí muklů a jejich rodičů. Teď je tu kniha třetí, „Bolest přetrvává a cesta nekončí“ s podtitulem „Nesmazatelný otisk v podvědomí národa“.

Poslední díl trilogie je doplněn o výraznou polemiku s názory, které lakují minulý režim na růžovo. V současnosti jsou silně šířené a rozmáhají se. Prý režim nebyl až tak zlý. Prý s ním společnost uzavřela konsensus a byl legitimní, neboť proti němu občané neprotestovali, podvolili se mu a chodili k volbám.

Jenže svěsit hlavu a mlčet v obavě o svobodu kvůli pistoli přiložené ke spánku není to samé co souhlas. Prý došlo i k pokroku a ten převyšoval zápory. Jak to je s tím rozvojem, poznal každý, kdo po roce 1989 zavítal na Západ.

Prý jsou zločiny KSČ menší, než se tvrdí, prý šlo pouze o pochybení, nikoli o zlé úmysly. Šlo přitom o systémové plánované zločiny.


Ukázky pocházejí z knihy „Bolest přetrvává“, která vyšla v březnu 2022 a zpracovává téma dětí politických vězňů komunistického režimu. Objednat je ji možné ZDE. Navazuje na knihy „Nezhojené rány národa“ a „Jizvy zůstávají„. Autor se s velkým porozuměním dotýká vnitřních světů pamětníků a popisuje jejich ostrakizaci, kterou zažívali desítky let a která v případě potomků politických vězňů do značné míry pokračovala i po roce 1989.


Prý pronásledovaných občanů, kterým bylo ublíženo, nebylo až tak mnoho, sami komunisti říkávali: „Když se kácí les, létají třísky.“ Pohrdali lidským utrpením, které záměrně páchali. Těch „prý” vyjmenovávají příznivci dřívějších poměrů mnohem víc. Svůj pohled na tato „prý“ předkládám uceleně v úvodu knihy, krátce pak ve většině kapitol.

Polemika s názory, které zlehčují dopady režimu a omlouvají jeho špatnosti, se v knize odehrává literární cestou – obracím se přitom k fiktivní postavě pojmenované Mlžilka. Její vzor existuje, není však důležité hledat jméno či jména.

Jde o rozporování tezí Mlžilek a snahu, abychom na minulý režim nehleděli skrze pokřivenou optiku, abychom ten režim neomlouvali a nebagatelizovali jeho nepravosti..

Nechápou? Nebo chápat nechtějí?

Téma knih se mi podařilo dostat od roku 2012 opakovaně do sdělovacích prostředků. Během těch let jsem sklidil poděkování i nesouhlas. Ti druzí mně např. vyčítali: „Proč tu vzdálenou historii vlastně připomínat? To je zbytečné. Musíme řešit současnost a hledět dopředu.“

Ba mně někteří moje články takříkajíc otloukli o hlavu, cupovali je a nařkli mě z vyvolávání napětí.

Kupili přitom na hromadu potíže dneška a volali: „Hle! To za komunistů nebylo! Naopak! Tehdy bylo vše v pořádku, dnešek je horší než tehdejšek! Každá doba má své problémy, o co jde, nechme tedy minulost spát!“

Nechápali, že neštěstí přinesené komunisty je absolutní a nezmenšitelné početním úkonem „zlo“ minus „dobro“ rovná se „menší zlo“. Kupříkladu vrah může obdarovat bezdomovce trochou peněz, což ale jeho zločin nijak nezastře.

Nechápali, že problémy dneška neumenšují nepravosti KSČ. Pokud bych připustil takový pohled, příště by mohl někdo zlo komunistů zmenšit o zlo nacistů, načež by ze špatností a stínů KSČ nezbylo vůbec nic.

Nevnímali temnou éru KSČ a masivnost její svévole, která zahrnovala ztrátu svobody, zničené osudy, popravy, mučení, otrocké lágry, rozvrácené muklovské rodiny, osoby dohnané k emigraci, odstraňování elit, zmrtvění národa, nadvládu neschopných, utkání sítě donašečů atd.

Svoboda se počítá

Dnešní nemalé (vlastně docela velké) problémy jsou potížemi v relativně svobodné zemi. Ta svoboda vůbec není k zahození. I těžké záležitosti se dají řešit, třeba kostrbatě a lopotně, cestou smírnou, nikoli nátlakem StB a plošnou šikanou ze strany systému.

Ti, kdo odlehčovali režimu KSČ a trefovali se do výsledků mé práce, často patřili k prudkým odpůrcům EU a NATO, řadili se k velkým příznivcům Putina a SSSR, snižovali zločiny komunistů u nás a v SSSR, schvalovali anexi Krymu a ruské vojenské angažmá v Abcházii, Jižní Osetii a na východní Ukrajině, nyní obhajují ruskou válku vůči Ukrajině jako celku. To asi není náhoda.

Určitě je potřeba řešit především aktuální témata a budoucnost. Máme Putina právě válčícího proti Ukrajině a žonglujícího výhrůžkami o jaderných zbraních. Je tu Čína prosazující si tvrdě své zájmy na úkor ostatních. Hrozí sucho a mění se klima, doléhá energetická krize. Může nadejít další migrační krize, přibývá u nás chudoby. EU ne vždy funguje správně a mnohdy se utápí v nesmyslech. Sem je potřeba napřít síly.

A k tomu lze mít na paměti i dřívějšek. To abychom věděli, čím a kým jsme byli. Abychom si uvědomili, že propad z let 1948 až 1989 nás dodnes ovlivňuje.

Mít na paměti minulost je nadto i prostou slušností vůči všem, které tehdy režim semlel.

Porozumět dřívějším dějům pomůže při hledání vizí do budoucna.

Pochopením historie můžeme předejít dalším chybám a neštěstím. Zapomenout na stíny anebo je umenšovat, jak činí ti, kdož hledí laskavě na éru KSČ, znamená snížit schopnost společnosti rozpoznat přicházející zlo a umetat cestu příchodu dalšího –ismu.

Ve světle Ukrajiny

Právě ve světle událostí na Ukrajině potápěné do tmy Putinem, jenž ji považuje za součást Ruska a chce ji děj se co děj terorem ukořistit coby základ pro znovuvybudování ruského impéria, je potřebné pochopit mechanismy vzniku různých –ismů a jejich projevy.

Uvědomme si, po čem Putin smutní: po SSSR. Prý byl jeho rozpad neštěstím.

Neštěstím? Jak pro koho. Pro imperiální ruskou duši jistě ano. A pro pobaltské národy? Pro Ukrajinu? Pro další národy v zamřížované kleci jménem SSSR? Pro ně žádná pohroma, naopak.

A pro sovětské satelity? Tedy pro Čechy a Slováky? Maďary a Poláky? Bulhary, Rumuny? Nám rozpad Putinem milovaného SSSR nepřinesl neštěstí, nýbrž požehnání.

Putin sní o Rusku v hranicích SSSR. Buduje systém projevující se stejně jako ten komunistický, který jsme zde zažili od roku 1948 do roku 1989. K těm projevům patří mj. autoritářská vláda neschopných či všehoschopných nad ostatními, mlčící občan v koutě anebo v lágru, občan pod dozorem StB a bonzáků, propagandy vymývající mozek atd. Z tohoto hlediska je poselství knihy „Bolest přetrvává a cesta nekončí“ naprosto aktuální.

Rodiny politických vězňů? Opomenuté

Rodiny politických vězňů komunistického režimu po roce 1989 zůstaly na okraji zájmu. V hledáčku historiků a publicistů se ocitli především sami muklové. Přitom i děti a ženy vězňů (včetně dalších členů rodin) byly komunisty těžce postiženy. A bylo jich mnohokrát více než vězňů. Šlo o statisíce osob.

Toto „bílé“ místo na mapě minulosti českého prostoru jsem se snažil zaplnit zmíněnými třemi knihami. Nebýt jich, téma rodin a tedy i hrdinství „obyčejných“ lidí by nebylo pro budoucí generace v celé šíři a hloubce zachováno.

Prosadit téma rodin muklů je těžké. Pro ty historiky, kteří nemají „sociální přesah“, jde dokonce o téma nepatřící vůbec ke zkoumání minulosti.

Pro média a organizace, jež se padesátými léty zabývají, jde zase o téma neatraktivní v porovnání s  příběhy muklů, s událostmi nabitými zatýkáním, výslechy, monstrprocesy, prostředím věznic a lágrů, útěky, bestialitou bachařů. Dramatický děj, silné momenty plné spádu a napětí, také přítomné hrdinství, štěstí a smůla, odvaha a vynalézavost zajistí zájem posluchače, diváka a čtenáře, řeší i komerční rovinu.

Niterné roviny vypravěč a tazatel obvykle opomíjejí. V případě rodin jde (na první pohled) jen o zdánlivě obyčejný život. Žádný střih za střihem, žádné napětí a překvapení v každém odstavci, záběru. Místo dobrodružství pouze vnitřní drama:

Rozvést se či ne, když StB vydírá?

Jak odolat ústrkům v práci?

Jak ustát návštěvu v lágru a pohled na zdevastovaného manžela, syna, tátu?

Jak den za dnem přečkat tupou realitu a chudobu, strach z budoucnosti, donášení domovnice?

Co dělat, když má muž před sebou patnáct let a poblíž ženy se objeví někdo třetí, který jí nabídne budoucnost?

Jak se deset let útlaku rodiny promítne za další tři desetiletí ve stáří?

Jde o samé niterné, chcete-li, nejniternější záležitosti a myšlenky, občas o pocity domnělého selhání. S takovým materiálem se pracuje daleko hůř, vyloženě lopotně, než s dějem prostoupeným příběhy z muklovského prostředí, které lze díky poutavosti uchopit snadněji a svižně. I proto (a nejen proto) zůstaly rodiny opomenuty.

Přál bych si, aby v dnešní době, která tak dokonale umí klouzat po povrchu a spolehlivě míjí hloubku, rodiny muklů a jejich osudy nezapadly. K událostem ztvárňovaným na půdorysu „mukl-voják-atraktivní vnější drama“ patří i půdorys „rodina-děti-neatraktivní komorní drama“.

Rodiny prošly peklem

Rodiny politických vězňů komunistického režimu prošly, stejně jako jejich blízcí lapení za ostnatým drátem, těžkým martyriem. Na manželkách muklů ležel úděl provést rodinu labyrintem nástrah a ústrků. Ony jsou nemenšími hrdinkami než muklové samotní.

Snad už si dnešek jejich existenci konečně důsledně uvědomí a vezme „na milost“. V dalších dnech vám nabídneme ukázky z knihy „Bolest přetrvává a cesta nekončí“. Kniha ukazuje uceleně téma rodin muklů i mukly samotné, obsahuje řadu obecnějších prvků, hlubších zamyšlení a souvislostí, také psychologických okolností v celé košatosti života.

Dostává se hluboko pod viditelný povrch a do citlivých niterných rovin osobních vztahů. Zachycuje výkřik bolesti, kterou nesli a dodnes nesou aktéři dění. U nich bolest skutečně přetrvává a cesta nekončí. Předmluvu knize věnovali slovenský herec Milan Kňažko, jehož otec byl též politickým vězněm, odseděl si 7,5 roku, a historik Petr Blažek. Ve všech třech knihách najdete ilustrace od Pavla Piekara.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)