Foto: Profimedia

Za rok v Česku zmizelo 1 500 hektarů půdy. Její větší ochrana v ústavě ale spíše nebude

Napsal/a Robert Břešťan 2. února 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

Ministerstvo životního prostředí by rádo do české ústavy prosadilo větší ochranu vody a půdy. V připomínkovém řízení se však k návrhu ústavního zákona sešlo množství kritiky, podle níž by změna mohla přinést spíše komplikace. Faktem ovšem je, že orná půda v Česku mizí značnou rychlostí – jak potvrzuje aktuální zpráva o stavu životního prostředí v Česku.

Například podle mínění Nejvyššího soudu „ochrana půdy i vody je jednoznačně zaručena již nyní stávajícím textem“, v pasáži, kde ústava mluví o tom, že „stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství“. Návrhem by se přesto měla zabývat vláda.

Ta také na konci loňského roku schválila pravidelnou zprávu o stavu a vývoji životního prostředí v ČR za rok 2021. Text vývoj tuzemského životního prostředí popisuje kriticky, právě i v pasážích týkajících se vody a půdy.

„Stav životního prostředí stále není s ohledem na kvalitu ovzduší a vod optimální, neudržitelné využívání přírodních zdrojů se projevuje špatným stavem ekosystémů a ztrátou biodiverzity. Dlouhodobě se růst průměrné roční teploty na území Česka zrychluje,“ konstatuje zpráva, která v předvánočním čase mnoho mediální pozornosti nezískala.

Půl miliardy proti hluku

Zpráva upozorňuje, že se neustále snižuje rozloha zemědělské (zejména orné) půdy, v roce 2021 ubylo 1 500 hektarů půdy. Naopak dlouhodobě roste rozloha zastavěných ploch, mezi lety 2020 a 2021 vzrostla o 621 hektarů. V roce 2021 bylo zabráno celkem 1,3 tisíce hektarů zemědělské a lesní půdy novou silniční infrastrukturou.

Nadále se v zemědělství používá velké množství minerálních hnojiv: meziročně se jejich spotřeba zvýšila o 2,5 % na 104,2 kg čistých živin na jeden hektar.

Plodiny se v Česku pěstují na rozsáhlých plochách, což dále prohlubuje problémy s erozí. Potenciálně je ohroženo 51,7 % zemědělské půdy vodní erozí, větrnou erozí je ohroženo 36,6 % zemědělské půdy. Nejohroženější je oblast jižní Moravy a Polabí.

V podzemních vodách bylo v roce 2021 opět zjištěno ve čtvrtině případů nadlimitní množství pesticidů.

I když se kvalita ovzduší v Česku postupně zlepšuje, stále rostou emise polycyklických aromatických uhlovodíků původem zejména z dopravního zatížení. „Stále dochází k překračování některých imisních limitů. V roce 2021 bylo vymezeno 6,1 % území Česka, kde byl překročen alespoň jeden imisní limit bez zahrnutí přízemního ozonu, na tomto území žilo 19,7 % obyvatel,“ shrnuje zpráva. Nejzatíženějšími oblastmi zůstávají Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj.

Negativní vliv na životní prostředí a na člověka má i hluk. Nejvyšší celodenní i noční hluková zátěž je v Praze a v Liberci. Hlavním zdrojem hluku je v Česku i v celé EU silniční doprava. Nadměrné hlukové zátěži je v Česku vystaveno 2,5 milionu osob, zhruba čtvrtina obyvatel Česka. Do protihlukových opatření u silnic stát v roce 2021 investoval 577 milionů korun.

Kde je temné nebe

Stále se zhoršuje světelné znečištění. „V Česku již nenajdeme území, které by nebylo umělým jasem ovlivněno,“ podotýká zpráva.

Nadměrné noční osvětlení (neboli světelný smog) patří k civilizačním problémům, jejichž negativní vliv na lidské zdraví a životní prostředí se dlouho opomíjel. „Přestože podle odborníků škodí lidem, živočichům i rostlinám, v současné době světelné znečištění v Česku není legislativně ošetřeno a žádný právní předpis nestanoví, který správní orgán řeší veřejný zájem ochrany před tímto znečištěním, ani jaké jsou pro světelné znečištění limitní hodnoty,“ upozorňuje zpráva.

Opakované narušování temné fáze noci světlem (zejména s modrou spektrální složkou) podle odborníků významně zvyšuje riziko vzniku civilizačních chorob, jako jsou poruchy imunity, psychiatrická onemocnění včetně depresí, spánkové poruchy a poruchy paměti, kardiovaskulární nemoci, inzulínová rezistence a obezita, a zejména celá řada forem karcinomů.

„Celé území Česka lze již považovat za znečištěné umělým jasem. V oblastech, kde již ani nelze nespatřit temnou oblohu vlivem umělého osvětlení, žije téměř 7,3 % obyvatel Česka a 20,5 % obyvatel Evropy.

Změny klimatu mají podle zprávy rostoucí vliv na populace běžných druhů ptáků v Česku. Od roku 1982 poklesla početnost všech běžných druhů ptáků v Česku celkově o 5,6 %. Početnost ptáků zemědělské krajiny poklesla od roku 1982 o 31,8 %. Početnost lesních druhů ptáků byla v roce 2021 o 17,7 % nižší než v roce 1982. Přibývá též geograficky nepůvodních druhů rostlin a invazních druhů živočichů.

Objem výdajů na ochranu životního prostředí z centrálních zdrojů v roce 2021 meziročně mírně poklesl o 0,5 % na celkových 60,1 miliardy Kč, což odpovídá necelému jednomu procentu HDP.

Zpráva připomíná i průzkum Eurostatu z roku 2021, podle nějž téměř dvě třetiny respondentů v Česku považují změnu klimatu za velmi závažný problém (64 %). V rámci celoevropského hodnocení se však jedná o nižší podíl, průměr EU je 78 %.

Více než dvě třetiny respondentů v Česku jsou přesvědčeny o tom, že za řešení změny klimatu jsou odpovědné vlády států (70 %), přičemž pouze jedna pětina respondentů se domnívá, že vláda v této věci dělá dost.

Pop-up mobil Mobile (207451)
ReklamaSMR mobil článek Mobile (207411)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
ReklamaSMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

ReklamaSkyscraper 2 Desktop (211796-4)