Vše, co jste chtěli vědět o kauze Šlachta v deseti bodech

Napsal/a Robert Malecký 2. února 2017
FacebookTwitterPocketE-mail

UVNITŘ CELÉ ZNĚNÍ ZPRÁVY. Sněmovna ve čtvrtek projednává závěrečnou zprávu své vyšetřovací komise ke sporné reorganizaci celostátních policejních útvarů. Ta minulý rok vedla ke koaliční roztržce a mediálně byla známá jako údajný pokus odstranit z vedení policie ředitele ÚOOZ Roberta Šlachtu.

Zde je souhrn zjištění, která ve sněmovně prezentoval předseda komise Pavel Blažek (ODS).

  • Změna se týkala sloučení bývalé protikorupční a tzv. protimafiánské policie, tedy Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) a Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) v novou Národní centrálu proti organizovanému zločinu. Původní odbory jednotlivých útvarů byly do nové centrály začleněny bez změny jejich náplně práce.
  • Mezi útvary a jejich řediteli nefungovala dobrá spolupráce, byla mezi nimi až řevnivost. Systém rovněž umožňoval, aby jednotliví policisté nezapisovali prověřované věci do interních systémů.
  • Nebylo prokázáno, že organizační změna byla provedena s cílem odstranit bývalého ředitele ÚOOZ Roberta Šlachtu nebo zabránit vyšetřování organizované trestné činnosti. Nešlo ale o nevýznamnou změnu a její přípravu policejní prezident Tomáš Tuhý a jeho náměstek Zdeněk Laube podcenili.
  • Robertu Šlachtovi byla nabízena pozice v nové centrále ve stejné platové třídě. Šlachta nabídku neakceptoval s tím, že se na práci nové centrály nebude podílet. Počet policistů, kteří v souvislosti se změnou odešli od policie, se po ustavení nové centrály, pohyboval v řádu jednotek.
  • Ve veřejném prostoru se objevily informace o roli policejního prezidenta Tomáše Tuhého na úniku informací z vyšetřování kauzy Tesco SW (tzv. brutální únik informací, jak o něm mluvil bývalý šéf ostravské expozitury ÚOOZ Jiří Komárek). Tyto informace se Komárek dozvěděl od státního zástupce VSZ v Olomouci Petra Šeredy, který mu předložil přepis usnesení GIBS s chybnými závěry. Tento přepis vytvořený na VSZ v Olomouci se později objevil na stránkách Nadačního fondu proti korupci, předat je mohl jedině Komárek nebo někdo z VSZ v Olomouci. Není možné tvrdit, že by za únikem informací ve věci Tesco SW stál policejní prezident Tuhý nebo byl z tohoto úniku podezřelý.

PŘEČTĚTE SI: Celé znění závěrečné zprávy vyšetřovací komise najdete zde.


  • Komise podala tento týden dvě trestní oznámení k VSZ v Praze. Míří na vyšetřovatele GIBS Milana Vaculíka kvůli maření výkonu úřední osoby z nedbalosti, když popletl směr odeslané SMS v prověřování úniku informací v kauze Tesco SW. Dále na státního zástupce Petra Šeredu kvůli podezření z úniku informací. VSZ v Olomouci v těchto věcech jako dozorový orgán selhalo.
  • Z materiálů předložených komisi nevyplývá, že by Tuhý nebo Laube ovlivňovali trestní řízení nebo poskytovali informace neoprávněným osobám,.
  • Ve zmiňovaných věcech se orgány činné v trestním řízení spokojily s informacemi z odposlechů a nepokusili se využít další možnosti, které jim dává trestní řád a které by tyto informace ověřily. Veřejné vystupování Roberta Šlachty a Jiřího Komárka bylo neprofesionální, neboť komentovali věci, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem svého služebního poměru a v nichž mohli být vázáni mlčenlivostí.
  • Komise navrhuje sněmovně, aby vyzvala vládu, zda postačí podaná kárná žaloba podaná na VSZ v Olomouci na žalobce Pavla Komára a zda nejsou nutná další opatření včetně personálních. Důvodem má být fakt, že státní zástupci VSZ v Olomouc aktivisticky vstoupili do politického života.
  • Komise dále navrhuje, aby byla přijata změna trestního řádu v tomto smyslu: dozor nad vyšetřováním státních zástupců by nadále nevykonávali státní zástupci. Po dobu výkonu funkce státních zástupců by jim rovněž neměla běžet promlčecí lhůta. Může být například obnoven institut vyšetřujících soudců. Státním zástupcům má být rovněž odebrána možnost tzv. přikázání věci – tedy stanovení, který policejní orgán bude mimo svou působnost trestní věc vyšetřovat.
Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)