Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
blueforce4116 / Foter / CC BY-NC-ND,

Vladimír Špidla: Klimatické změny jsou zjevné. Na odvrácení hrozby již není mnoho času

V následujících padesáti letech významně přibude obyvatel planety a tím se zvýší tlak na zdroje, na potřebu energie, a to urychlí, pokud nic neuděláme, klimatické změny se všemi důsledky, které jsou s nimi spojené.

Ústav nezávislé žurnalistiky a HlídacíPes.org byl partnerem konference „Klimatická konference v Paříži 2015: výzvy a řešení pořádané letos na konci května francouzským velvyslanectvím v Praze, výborem pro životní prostředí Poslanecké sněmovny a Informačním centrem OSN v Praze. Se svolením autora publikujeme úvodní projev expremiéra a někdejšího evropského komisaře (dnes šéfa poradců a poradkyň premiéra) Vladimíra Špidly. Text znovu připomínáme i nyní –  v souvislosti s probíhající pařížskou klimatickou konferencí.


Měl jsem příležitost mluvit s několika astronauty. Skoro každý se mi svěřil s jedním zážitkem. Při pohledu z vesmírné stanice si uvědomil, jak je Země krásná, nepatrná ve vesmíru a zranitelná.

Lidstvo se v současné době nachází v období, které bychom mohli nazvat antropocénem. Jako lidská civilizace jsme se stali geologickým faktorem. Vývoj lidské společnosti zásadním způsobem ovlivňuje planetu.

Získali jsme obrovské schopnosti, měníme toky řek, vytváříme stovky nových vodních ploch, vytváříme ostrovy a planetárně měníme klima. Tento proces se v nejbližších desetiletích nezastaví.

Neutralita není možná

Je zřejmé, že úsilí na globální úrovni je nezbytné a stejně tak je zřejmé, že lidstvo nemá příliš mnoho času, aby odvrátilo hrozbu podstatné změny klimatu. Potřeba globálně koncentrované akce se poprvé v dějinách stala podmínkou existence moderního lidstva.

Veškeré předchozí krize, světové války nevyjímaje, ponechávaly alespoň část planety stranou. Tváří v tvář klimatickým změnám ale není možná neutralita. Nebude žádné Švýcarsko…

Letošní pařížská konference je velkou příležitostí, kterou musíme využít. Je proto potřebné, aby každý ze států přispěl svým dílem. Kjótský protokol přinesl pouze částečný úspěch. V některých zemích jsme dosáhli významných změn, v jiných doposud ne.

Jsem rád, že Česká republika patří ve světovém kontextu k zemím, které dosáhly významného snížení emisí skleníkových plynů a na této cestě hodláme pokračovat. Kjóto bylo tedy částečným úspěchem, ale zásadní změnu nepřineslo.

Důležité ale je, že diskuse se nezastavila a že důležitost globální akce neztratila v politické diskusi na významu.

Zjevnou pozitivní změnou je to, že se podařilo přinést řadu dalších přesvědčivých důkazu o vývoji klimatu a jeho příčinách a podařilo se také vyvinout řadu technologických procesů a politik, které dávají naději,že účinně zasáhneme do spontánního vývoje situace.

Poznatky nahromaděné v období po Kjótu již zřetelně odpověděly na otázku, zda je lidstvo jednou z podstatných příčin klimatických změn a stejně vyjasnili důsledky, které by klimatické změny mohly mít.

Období po Kjótu také ukázalo, že conditio sine qua non je, aby se do zápasu s klimatickými změnami zapojily všechny státy, zejména největší emitenti, jako jsou Spojené státy a Čína.

Je to i otázka peněz

Zdá se, že metoda, kterou Francie zvolila při přípravě konference, je schopná vést k cíli. Jakožto bývalý evropský komisař vidím blízkost s tzv. otevřenou metodou koordinace, často využívanou při řešení otázek v Evropské unii. Je to metoda,kdy jsou obecně stanovené cíle a jednotlivé státy k nim směřují svým vlastním tempem a svými vlastními metodami.

Není to metoda spektakulární, ale je překvapivě účinná zejména v delším časovém úseku. Myslím si, že tento přístup umožní dosáhnout zásadního pokroku a koncertovat lidstvo na
cestě ke zvládnutí problémů.

Není zdaleka tak důležité, jaké cíle budou stanoveny, nýbrž to, aby se na cestu k jejich plnění vydaly všechny země. Pružný způsob při přípravě konference dává naději překonat historické odlišnosti, různou úroveň rozvoje, různou strukturu hodnot…

K úspěchu jsou ovšem nutné ještě i další předpoklady. Za nejdůležitější považuji dva. Klimatická změna vznikla jako důsledek historického vývoje a je nepochybné, že země se starou industrializací ovlivnily vývoj klimatu nejvíce a mají tedy největší závazky.

Proto je nezbytné, aby v klimatickém fondu vznikl skutečně účinný nástroj vybavený dostatkem prostředků, který umožní zemím s dosud slabší úrovní celkového rozvoje se účinně zapojit.

Za druhé je nezbytné, aby se klimatická změna stala agendou společnosti jako celku a zejména, aby se stala zřetelným závazkem pro ekonomiku.

Jako druh sice nezanikneme, ale…

Je nadějné, že se stále silněji šíří vědomí, zejména průmyslu, o nutnosti se aktivně podílel na stabilizaci klimatu, a to dává k dispozici velký finanční, ale i intelektuální potenciál.

Česká republika se velmi pečlivě připravuje na pařížskou konferenci a to jak na úrovni vládní, tak i parlamentní. Je připravena přispět svým dílem jak při přípravě konference, taky při plnění závazků z ní vyplývajících.

Přípravou se zabývá Rada vlády pro udržitelný rozvoj, vedená premiérem, dále příslušná resortní ministerstva a samozřejmě vláda jako celek. Cílem je přispět k úspěchu a vydat se pragmatickou cestu, která lidstvo posune na cestě k odvrácení blížící se katastrofy.

Lidská civilizace je mimořádný komplex, obsahuje v sobě řadu rozporuplných tendencí – humanistické vrcholy i hodnotové katastrofy.

Současný ekonomický růst, použijeme-li nepřesně ekologické pojmy, v sobě obsahuje dosti zřetelně prvky vývoje populace, tzv. strategisty. Jsou charakterizovány rychlým rozšiřováním populace, která se posléze zhroutí, počet jedinců se významně sníží až na zlomky původní populace a celý cyklus se znovu zopakuje.

Je úkolem lidstva a lidské civilizace nepodlehnout této imanentní tendenci a naopak rozvinout tendence jiné a přejít k jejich rozvíjení a prostřednictvím své kultury je implementovat do strategie, které umožní stabilitu globálního prostředí.

Jinak podlehneme velikým principům ekologické rovnováhy a epocha antropocenu skončí. Lidé jako druh jistě nezaniknou, ale civilizace tak, jak ji známe, zmizí. Pouze se lidé stanou jedním z živočišných druhů.

Byl by to důkaz, že přes všechnu svou civilizační schopnost, přes všechny své Pascaly a Michelangely, jsme jen jednoduchým druhem, obdobným severským lumíkům. Byla by to škoda.

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

9 komentářů

 1. petrph napsal:

  Jak vidno není Pes jako Pes.
  Abych citoval k témuž tématu Astona z jiného (Neviditelného) psa:
  „Evropa jako ostrov stability a blahobytu v moři krvavého rozkladu a nenávisti řeší zásadní otázky, jako je změna počasí pod tlakem zákazu žárovek a snížení výkonu vysavačů. Na ostrém pozadí toho, co se skutečně děje, se tyto lunatické vize míhají jako stíny křepčících šílenců. „

  • Karel Novotný napsal:

   Neviditelný pes už bohužel dávno není ke čtení. Všechna „pravicová“ média se bohužel posouvají a to jedním směrem: Lidovky a Neviditelný pes jsou tam, kde byl nedávno Protiproud a Protiproud už je čistá schíza …

   • SuP napsal:

    To, že zrovna Vám se to tak jeví ještě neznamená, že to tak je. Zkuste třeba mezi svými přáteli zjistit, kolik z nich názory Ondřeje Neffa uznává. Třeba budete překvapen.

   • petrph napsal:

    To je snad absurdní, v případě tak závažného problému ktery by měl být řešen naprosto odborně a bez nějakých ideologií někomu vyčítat jeho pravicovost. Když už je to tak, tak taky můžeme dojít k tomu že to byli právě komunisté kteří tvrdili že dokáží poručit „větru a dešti“, a tím ovlivňovat klima na této planetě..

 2. SuP napsal:

  “ …. V následujících padesáti letech významně přibude obyvatel planety a tím se zvýší tlak na zdroje, na potřebu energie, a to urychlí, pokud nic neuděláme, klimatické změny se všemi důsledky, které jsou s nimi spojené…..“

  Tahle teze ve mně vyvolává nezvratný dojem, že se zachránci planety zbláznili. Hledají možnosti, jak nařídit snížení emisí z výroby energií a užitečných předmětů, ale nárůst obyvatelstva, který je jediným naprosto ZBYTEČNÝM parametrem rozvoje je nechává ledově klidnými.
  Pokud dopustímě další nekontrolovatelný nárůst obyvatelstva, nejen že sníme víc, než se stihne urodit, ale snížení emisí (pokud připustíme, že JE jedním z faktorů rostoucího oteplování) je naprosto nereálné. Jednak v plánovaných intervalech bude obtížně řešitelná odpovědnost nejrůznějších „vývojových“ organizací, které budou trh zásobovat nejúžasnějšími technologiemi, na kterých budou neskutečně bohatnout na úkor těch, kdo zajišťují provoz planety za reálné výsledky (jak chcete po 20 letech hledat viníka??), jednak vzrůstající populace se svými požadavky na životní úroveň nepřipustí snížení kapacity zdrojů energie.
  Jen od „Kjótského protokolu“ 1997 narostla populace o další miliardu. V letech 1970 až 2010 vzrostl počet obyvatel planety z 3,7 na 7 miliard, tedy o 100%. Emise ve stejném intervalu narostly pouze o cca 40%, je tedy zřejmé, že samo hledání vyšší efektivity výroby všeho tyto emise snížilo mnohem víc než jakékoli protokoly.

  Nabízí se přitom tak prosté řešení – regulace porodnosti, protože zatím ještě nikdo nedoložil, v čem je rostoucí populace pro planetu užitečná. Tím se stabilizuje nebo sníží potřeba energetických zdrojů a současně nebude nutné zvyšovat výrobu čehokoli spotřebního, energeticky náročného. „Zázračné technologie“, kterými je v současné době trh postupně zaplavován, jsou „energeticky méně náročné“ jen proto, že hodnotitelé nejsou schopni objektivně jejich „uhlíkovou stopu“ stanovit (spočítat).

  • Luban napsal:

   Souhlasim,bohužel neproveditelne díky pokriveneho chápání humanity.reklama založena na podvededomem vnímání byla celosvětove zakázána, 4 státy tuším neimplementovaly, vítězné mocnosti ustanovily soud v Haagu stíhat všechny válečného zločince, USA se vynechaly, kjoto uznaly bez závazků pro sebe,emisne náročnou výrobu přesunuli do rozvojových státu, ktere předtím byly emisne ciste a tim konkurence vyklidi poLe. Panoptikum rádoby expertů na základe lobistickych expertiz odvádí pozornost od skutečných problémů

   • SuP napsal:

    Dost by mě zajímalo, kdy konečně někomu ze zachránců planety a bojovníků proti počasí dojde taková maličkost, jak by se mohli v těch přelidněných oblastech mít, kdyby ty prostředky, které dostali na pomoc, věnovali svému rozvoji místo množení?
    A to vůbec neuvažuji o tom, že by se populace mohla snížit. Stačilo by stabilizovat. I tak už je to minimálně dvojnásobný problém.

 3. J.Němec napsal:

  Každý by měl vědět, že příroda je mocná čarodějka. Nejlépe by bylo, kdyby nějaké blbečky spláchla povodní, druhé zmrazila, některé vysušila žízní, a našeho prezidenta odvála vichřice. Lumíci jako pan Špidla by měli vědět, že příroda není závislá na lidské blbosti a je nekonečná.

 4. Petr Homoláč napsal:

  V článku pana Špidly jsem nenalezl ani jediný důkaz pro silné tvrzení v titulku. Co je horší, ani pokus o nějaký důkaz.
  Důkaz pro ideologii která má změnit planetu soudruh Špidla nepotřebuje. O to víc je přece možné tlachat a to je jediné co Špidla vždy dělal. Důležité pro něj a jemu podobnè ideology je stát vždy nědke v čele.
  Světlé zítřky pro packaly.

Přidávání komentářů není povoleno