větrníky
větrníky

Varování do budoucna: česká závislost na dovozu energií se zvýší až na 70 procent

Napsal/a Robert Břešťan 30. prosince 2014
FacebookTwitterPocketE-mail

Pokud jde o teplo a výrobu elektřiny, vystačí si Česká republika sama. Zatím. Naopak prakticky stoprocentně závislí jsme na dovozu ropy: v Česku se vytěží jen tři procenta celkové roční spotřeby.

Zatímco dnes Česká republika spotřebu energií pokrývá zhruba z 50 % (a cca 50 % tedy dováží), do roku 2030 by se dovoz měl pohybovat už kolem 65 %, do roku 2040 pak 70%. Detailní údaje o stavu české energetiky shrnuje aktualizovaná Státní energetická koncepce.

HlídacíPes.org z koncepce vybral některé základní údaje o výchozí pozici České republiky. Níže pak shrnutí cílů, jichž bychom podle autorů nové energetické koncepce, jejíž schválení vláda kvůli sporům o prolomení těžebních limitů odložila na únor, měli dosáhnout do roku 2040.

Uhlí zatím vede

 • Spotřebu primárních energetických zdrojů nyní České republice téměř z 50 % pokrývá domácími zdroji. Ukazatel dovozní energetické závislosti tak nyní patří k nejnižším v celé EU. (Současný průměr EU se pohybuje na úrovni cca 60 %.)
 • Česká republika je nyní plně soběstačná ve výrobě elektřiny a tepla.
 • Rozvinutá rozvodná síť sice zajišťuje bezpečné a spolehlivé dodávky elektřiny, rozhodující část zdrojů a sítí je ovšem 35 a více let stará a vyžaduje rozsáhlou obnovu a modernizaci. Ta by měla být provedena v následujících 10-15 letech.
 • České energetice dominují uhelné zdroje. Dodávají téměř 60 % elektrické energie a velkou část tepla prostřednictvím dálkového vytápění. Rozhodující část výrobních zdrojů v oblasti tepla a elektřiny z uhlí se však blíží hranici ekonomické a fyzické životnosti.

 Kulhající obnovitelné zdroje

 • Jaderné zdroje nyní dodávají přes 33 % vyráběné elektřiny.
 • Zemní plyn přímo využívá pro vytápění cca 27 % domácností. Současný podíl plynu na výrobě elektřiny je přibližně 2,5 %. Spotřeba plynu se za posledních deset let snížila o 20 % (i přes nárůst počtu odběratelů o cca 800 tisíc.)
 • V oblasti dodávek ropy je Česká republika téměř ze 100 % závislá na dovozu (tuzemská těžba se pohybuje okolo 3 % roční spotřeby); dominantní zůstávají dodávky z Ruské federace.
 • Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2010 podílela na tuzemské hrubé spotřebě elektřiny 8,3 %. Podíl hrubé výroby tepelné energie z obnovitelných zdrojů (OZE) se na celkové výrobě tepelné energie pohybuje zhruba okolo 8 %.
 • Do roku 2020 by 13 % hrubé konečné spotřeby energie mělo být kryto z OZE.

Odpad jako šance

 • Energetické využití komunálního odpadu představuje nevyužitý potenciál pro náhradu uhlí.
 • Na jednoho obyvatele Česka nyní připadá zhruba 500 kg komunálních odpadů ročně (ve „starých“ zemích EU je to 600-700 kg za rok.)
 • V provozu jsou ovšem jen tři zařízení energetického využití odpadů s kapacitou 654 tisíc tun ročně. V roce 2012 přitom v ČR vzniklo přes 2,9 milionů tun směsného komunálního odpadu; většina šla tedy na skládky.“
 • Skládkuje se zde cca 60 % komunálního odpadu přitom jsou v EU země, ve kterých se neskládkuje vůbec, nebo téměř vůbec a odpad se materiálově a energeticky využívá téměř beze zbytku.
 • V žebříčku evropských zemí ve skládkování patří ČR 17. místo.

Kam má Česko dojít

 • Dovozní energetické závislost Česka se bude podle Státní energetické koncepce zvyšovat. Do roku 2030 by ale neměla přesáhnout 65 %, do roku 2040 pak 70%.
 • Počítá se s prodloužením životnosti stávajících čtyř bloků v elektrárně Dukovany na 50 až 60 let a později případnou stavbou dalšího bloku. Dostavět by se měly i dva další bloky jaderné elektrárny Temelín.
 • Jaderná energie by dlouhodobě mohla přesáhnout 50% podíl na výrobě elektřiny a nahradit tak významnou část uhelných zdrojů.
 • Zvyšovat se mají energetické úspory, v roce 2020 o 20 %, průměrné spotřeba energie na obyvatele má být pod úrovní průměru EU28.
 • Z primárních zdrojů bychom měli v roce 2040 vyrábět nejméně 80 % spotřeby elektřiny

Cílová struktura výroby elektřiny by měla být v poměru k celkové hrubé výrobě elektřiny v těchto rozmezích:

 1. Jaderné palivo 46 – 58 %
 2. Obnovitelné a druhotné zdroje 18 – 25 %
 3. Zemní plyn 5 – 15 %
 4. Hnědé a černé uhlí 11 – 21 %

A za jaké ceny…

 • Konečné ceny (tržní plus regulovaná část) elektřiny pro podnikatelský sektor by měly být srovnatelné s vývojem v sousedních zemích, pod úrovní EU28 a současně nejvýše 120 % průměru zemí OECD.
 • Podíl výdajů na energie na celkových výdajích domácností by měl být pod 10 %.

(ZDROJ: Státní energetická koncepce, aktualizovaná verze prosinec 2014)

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)