Schválení energetické koncepce odložil vládní spor o prolomení limitů

Napsal/a Robert Břešťan 22. prosince 2014
FacebookTwitterPocketE-mail

Představa, že aktualizovaná Státní energetická koncepce projde vládou ještě do konce roku, vzala rychle za své. Ministři se neshodli, zda má text explicitně řešit zachování či prolomení limitů na těžbu hnědého uhlí.

Vláda se koncepcí, jež má ambici nalinkovat budoucnost české energetiky až do roku 2040, zabývala na svém posledním letošním zasedání 22. prosince 2014. Hlasování ale odložila zřejmě až na únor. Stávající text energetické koncepce otázku prolomení limitů na těžbu hnědého uhlí zatím nijak neřeší.

„Prolomení limitů je politická otázka, kterou nelze vyřešit nějakým expertním dokumentem,“ vysvětlil pro HlídacíPes.org náměstek ministra průmyslu a hlavní autor koncepce Pavel Šolc, proč se kontroverzní téma limitů v textu nezmiňuje.

Koncepce počítá do roku 2040 s podílem uhlí na tuzemské energetice ve výši 11 – 25 %. „Pokud limity budou, pohybujeme se na spodní hraně. Pokud nebudou tak na horní,“ říká Šolc. „V obou případech jsme schopni to přežít a naše energetika bude fungovat. Nicméně je to tam ve variantách, protože politické rozhodnutí ještě nepadlo. Nevíme, kdy padne a my mezitím musíme nasměrovat řadu jiných aktivit. Limity tedy neřešíme. Jen říkáme, jak to bude, když budou prolomeny a jak to bude, když nebudou,“ dodává Šolc.

Nyní české energetice zdroje hnědého i černého uhlí dominují, dodávají téměř 60 % elektrické energie a velkou část tepla prostřednictvím dálkového vytápění. Uhlí je v též oblíbeným zdrojem individuálního vytápění v domácnostech.

Návrh aktualizované energetické koncepce ale jinak budoucnost uhlí v české energetice spíše potlačuje:

Co říká koncepce o uhlí

  • Rozhodující část výrobních zdrojů v oblasti tepla a elektřiny z uhlí se blíží hranici ekonomické a fyzické životnosti.
  • I přes některé ekologické aspekty využití uhlí není tato domácí surovina v horizontu Státní energetické koncepce (SEK) v plné míře nahraditelná, a to z bezpečnostního i ekonomického hlediska.
  • Zejména proto musí být dalším cílem energetické politiky zajištění moderní vysoce účinné technologie jejího využívání.
  • Spotřeba hnědého a černého uhlí bude v horizontu SEK se snižující se dostupností postupně klesat.
  • Snižování podílu uhlí na výrobě elektřiny a tepla v ČR by v dlouhodobém horizontu mělo být plynulé a mělo by být provedeno takovým způsobem, aby se zbývající uhelné zásoby využívaly co nejefektivnějším a nejekologičtějším způsobem.
  • Neefektivní spalování uhlí s extrémně nízkou účinností není žádoucí, a proto je cílem tuto činnost znevýhodnit.
  • Do roku 2020 zajistit maximální možný odklon od užití uhlí v konečné spotřebě v domácnostech.
Pop-up mobil Mobile (207451)
ReklamaSMR mobil článek Mobile (207411)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
ReklamaSMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

ReklamaSkyscraper 2 Desktop (211796-4)