Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
JirkaCaletka via Foter.com / CC BY-NC-ND, zdroj

Utajená smlouva Dopravního podniku na vymáhání: pražský dopravce může přijít téměř o půl miliardy ročně

EXKLUZIVNĚ. HlídacíPes.org má k dispozici kontrakt, který bez soutěže uzavřel pražský dopravce s vybranými advokáty a jenž měl zůstat v utajení kvůli „mimořádným cenovým podmínkám“ pro vymahače.

Pokuty od černých pasažérů pražského Dopravního podniku vymáhají v současné době čtyři advokáti. Smlouvu s nimi uzavřel dopravce letos v únoru – bez soutěže na dobu pěti let s tím, že se kontrakt může bez dalšího o rok prodlužovat.

Jak už minulý týden HlídacíPes.org upozornil, mezi najatými advokáty figuruje Roman Ambrož, právník s dlouholetými vazbami na prezidentského kancléře Vratislava Mynáře, jenž v minulosti zastupoval společnosti profitující na neetickém byznysu s pohledávkami.

Kontrakt Dopravního podniku je ale zajímavý ještě z dalších důvodů. Především kvůli speciálně nastaveným odměnám pro advokáty a dohodě o tom, že ačkoliv je Dopravní podnik veřejnou institucí, informace o odměnách musí zůstat utajeny.

„Zastoupený (Dopravní podnik hl. m. Prahy – pozn. red.) bere na vědomí, že s ohledem na mimořádné cenové podmínky sjednané touto smlouvu, je článek V. této smlouvy (pojednávající o odměnách pro advokáty a nákladech exekutorů – pozn. red.) zvláště chráněným obchodním tajemstvím advokáta,“ uvádí se v kontraktu, do kterého měl HlídacíPes.org možnost nahlédnout. Dopravní podnik se současně zavázal „přijmout taková opatření, která zajistí utajení cenového ujednání.“

Podle experta na dluhovou problematiku Člověka v tísni Daniela Hůleho, kterému HlídacíPes.org předložil cenové ujednání k analýze, přivádí tato smlouva Dopravní podnik do extrémně nevýhodné situace.

„Celková ztráta Dopravního podniku spojená s vymáháním pokut na základě této smlouvy může dosáhnout téměř půl miliardy korun ročně,“ propočítal pro HlídacíPes.org Daniel Hůle. „Zatímco dříve byli skrze vymáhání pokut za jízdu na černo drancováni samotní černí pasažéři v podobě desetitisícových částek, současný právní vztah může vést k drancování samotného dopravního podniku.“

Dopravní podnik na zaslané dotazy ke kontroverzní smlouvě nereagoval. Stejně tak nechali dotazy bez odpovědi také všichni oslovení právníci, které si pražský dopravce najal.


Čtete rádi HlídacíPes.org, podpořte nás! Unikátní projekt Pavučiny byznysu Andreje Babiše reportérky Elišky Hradilkové Bártové byl nominován na Novinářskou cenu 2016 v kategorii Česko-slovenská cena veřejnosti. O vítězi může rozhodnout právě Váš hlas.

Hlasovat pro unikátní projekt HlídacíPes.org Pavučiny byznysu Andreje Babiše můžete ZDE až do 30. dubna.

Za vaší podporu
děkujeme!


Dopravní podnik v minusu

Podle kontraktu, který Dopravní podnik uzavřel letos v únoru, mají advokáti možnost vybrat si sami pohledávky, které od dopravce převezmou, a které nikoliv. Každý ze čtyř advokátů by měl získat rovnoměrný podíl pohledávek – čtvrtinu ze 108 tisíc pohledávek za rok.

Pokud by Dopravní podnik stanovený objem advokátovi nepředal, musí uhradit pokutu rovnající se plné náhradě nákladů, které by advokátovi vznikly u pohledávek, které mu měl dopravce předat – přičemž by výpočet vycházel z předpokladu, že pohledávka byla v plné výši vymožena – tedy nejvyšší možná částka.

U přijatých pohledávek k vymáhání pak čeká advokáta výdělek v několika podobách. Krom odměn hradí Dopravní podnik také soudní poplatky, a to ještě před podáním návrhu žaloby.

„Advokáti tak ponesou naprosto minimální riziko spojené s neúspěchem,“ komentuje nastavení smlouvy Daniel Hůle.


Za služby vymahačů se Dopravní podnik zavázal platit cenu tvořící součet položek:

 • v případě, že dlužník zaplatí ještě před podáním žaloby, inkasuje advokát odměnu za jeden úkon právní služby
 • v případě uzavření notářského zápisu dostane advokát kromě výše uvedené částky ještě odměnu ve výši dvou úkonů právní služby
 • v případě úplného nebo částečného zaplacení pohledávky má advokát nárok na odměnu za služby spočívající v zastupování Dopravního podniku v nalézacím řízení
 • v případě exekuce na majetek dlužníka má advokát nárok na další odměnu za služby zastupování Dopravního podniku
 • advokát má zároveň nárok na náhradu „účelně vynaložených nákladů spojených se zajišťováním plnění této smlouvy“

Stejné rozvržení odměn platí i pro 280 tisíc pohledávek vzniklých od ledna 2014 až do podpisu smlouvy, které advokáti dostanou také k vymáhání.

Pražský Dopravní podnik zachytí v průměru každý měsíc kolem 24 tisíc černých pasažérů, osm tisíc z nich zaplatí pokutu na místě, stejná část pak zaplatí na doplatkové pokladně. Na zbývající část je podána předžalobní výzva, na kterou zareaguje zhruba tisíc lidí. Kromě historických závazků si tak advokáti najatí dopravcem rozdělí minimálně zhruba sedm tisíc pohledávek měsíčně.

Podle propočtů Daniela Hůleho pro HlídacíPes.org by podle takto nastavené smlouvy mohl Dopravní podnik získat ročně přibližně 24 milionů korun zpět na jistinách a soudních poplatcích, ovšem náklady na vymáhání by mohly dopravce přijít až na 33 milionů korun.

„Dopravní podnik by tak skončil každý rok v minusu zhruba devět milionů korun, zatímco advokáti by získali v témže období přes 11 milionů,“ vypočítává Hůle a dodává: „Nové smlouvy dopravního podniku  jsou odrazem mafiánské kultury po mnoho let uhnízděné v této firmě.“

V plné výši

Smlouva totiž zároveň ustanovuje, že Dopravní podnik musí advokátům a exekutorům zaplatit odměny a náklady i v případě, že advokát neuspěje v soudní při, nebo pokud dlužník, u kterého byl podán návrh na exekuci, pokutu zaplatí, a dokonce i v případě, kdy dojde k prohlášení úpadku na majetek dlužníka.

„V případě, že žalobní návrh bude zamítnut či řízení zastaveno a žalovanému přiznán nárok na náhradu nákladů takového řízení, tyto náklady v plném rozsahu nese zastoupený (Dopravní podnik hl. m. Prahy – pozn. red.),“ uvádí se ve smlouvě.

Dopravní podnik je v těchto případech povinen zaplatit advokátovi „v plné výši vyúčtovanou odměnu“ a náklady i exekutorovi u všech neukončených vymáhání. Toto nařízení se vztahuje i na dobu po podání výpovědi smlouvy.

„Hlavní problém spočívá ve zcela nestandardním závazku dopravního podniku uhradit plné odměny a náklady advokáta i náklady exekutora v případě, že na dlužníka bude prohlášen úpadek,“ konstatuje Hůle. „Pokud totiž projde Pelikánova insolvenční novela, tak na institut oddlužení dosáhne téměř každý dlužník a za všechny tyto dlužníky dopravní podnik zaplatí podle vyhláškových tarifů 1089 Kč, pokud ještě nebudou v exekuci, nebo téměř 6 tisíc Kč, pokud již v exekuci budou.“

V nejzazším případě, kdy by na sebe vyhlásil úpadek každý z dlužníků, by tak ztráta Dopravního podniku činila ročně přes 400 milionů korun. „Reálně půjde o ztrátu v řádu několika set milionů,“ dodává Hůle.

Nový postup při vymáhání pokut kritizuje také Transparency International. „Pražský Dopravní podnik generuje osm procent všech exekucí v zemi!“ upozorňuje ředitel organizace David Ondráčka. „Není normální, aby veřejná a dotovaná firma vytvářela vážný společenský problém, který pak jiné veřejné instituce za další veřejné peníze řeší – a profitují na tom vymahači.“


Amrbož-DPP1

Zdroj dat: aplikace Cribis. Vytvořeno v aplikaci SVAT společnosti Profinit. ©HlídacíPes.org


Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

3 komentáře

 1. petrph napsal:

  Takže je vlastně celý velebený, už skoro rok běžící registr smluv (slušně řečeno) na nic, když místo toho aby tuhle nesrovnalost zjistil nějaký občan v registru smluv, se dočítáme to pořád stejné
  „..EXKLUZIVNĚ. redakce má k dispozici kontrakt, který …..měl zůstat v utajení kvůli „mimořádným cenovým podmínkám“?????
  No, chtěl jsem si to ověřit, tak jsem si v registru smluv nechal zobrazit seznam smluv Dopravního podniku Praha. A zjistil jsem že je prakticky nemožné v tom seznamu cokoliv najít.
  1) Řada smluv nemá v seznamu uvedený účel smlouvy. Namísto něj jakési identifikační číslo smlouvy nebo různé nic nevypovídající zkratky a kódy.
  2) Řada smluv nemá v seznamu uvedenou cenu
  3) Řada smluv nemá v seznamu druhou smluvní stranu – místo toho anonymní „více smluvních dodavatelů.
  4. Ono je toho víc, některé smlouvy jsou zde třeba 10 x v různých verzích nebo se zcela nesmyslnými daty podpisu (rok 2012) a podobně..
  Sice by se dalo říct, že není potřeba se spolehat na údaje v seznamu smluv, ale prohledávat přímo texty smluv jedny po druhé, což je iluzorní protože těch je tam jen pro DP Praha několik stovek. A stejně zbytečné byl pokus vyhledat ve smlouvách v textu jmeno doktora Ambrože – i to se objevuje ve stovkách smluv.

  Takže, drže se v redakci Hlídacího psa, ještě dlouho vás budeme potřebovat..Bez vás a podobných budou veřejné leda tak záchodky, ale nikoliv státní údaje.

  • PP napsal:

   Já si na základě článku a vašeho komentáře proklikal únorové smlouvy Dopravního podniku v registru, a vůbec tam tu smlouvu nevidím. Naopak vidím, že podnik smlouvy často zveřejňuje až měsíce po podepsání.
   Přitom jsem si myslel, že se tam mají vkládat ihned, aby byly platné.

   • petrph napsal:

    Jen poznámka k Vaší poslední větě. Zatím (do 1. července 2017) platí přechodné období kdy ta uvedená podmínka (smlouvy se musí vložit do registru aby byly platné) neplatí.
    Ovšem (a upozorňovalo se na to), ta povinnost zveřejnit smlouvu do 30 dnů platí stejně už teď, takže pokud jí DP Praha (či jiná (polo) státní instituce neplní, porušuje tím zákon. A vzhledem k tomu že jsem nikde nečetl že by se toto (na vládě či v parlamentu) řešilo, je i na tom vidět že pro stát (a jeho politiky) zákony neplatí.
    Mimochodem, nechci vidět co se stane po tom 1.7.2017 až ty smlouvy začnou vybuchovat po stovkách (nebo taky miliardách v nákladech). Počítám že parlament (před odchodem na prázdniny) účinnost zase odloží.. Nebo ne a nechají ten právní bordel být ať si to účastníci těch smluv honí a řeší několik let po soudech.

Přidávání komentářů není povoleno
ReklamaMediální Gramotnost