Foto: Profimedia

Tomáš Voltr: Energetická stabilita je v troskách, musíme ji obnovit bez Ruska

Napsal/a Tomáš Voltr 6. dubna 2022
FacebookTwitterPocketE-mail

Bezpečnostní situace v Evropě je nejhorší od druhé světové války. Součástí ruské agrese je i zneužívání výsadního postavení na trhu s energetickými komoditami, zejména se zemním plynem. Obnovení energetické stability nebude možné bez posílení využití obnovitelných zdrojů včetně vodíku a biometanu.

Abychom dokázali plně pochopit, jak velkým problémem je naše závislost na ruském plynu, je třeba ukázat si několik jednoduchých čísel. Zhruba třetina z celkové spotřeby zemního plynu v Evropské unii přiteče plynovody z Ruska.

Česká republika podle dat ČSÚ v roce 2021 vyprodukovala pouze dvě procenta z objemu plynu, který spotřebuje. Zbytek byl dovezen přímo či nepřímo z Ruska. V absolutním peněžním vyjádření je to plyn v hodnotě více než 65 miliard korun.

Není pochyb o tom, že ať už bude střet Západu s Ruskem jakkoliv dlouhý, skončí vítězstvím našich sdílených hodnot. Součástí tohoto vítězství může být i technologický skok směrem k udržitelnému oběhovému hospodářství, který plně docení až příští generace.

Těchto 65 miliard korun bylo vyplaceno Ruské federaci a potenciálně financují agresi proti Ukrajině.

Desetkrát víc biometanu

Je myslím jasné, že vymanit se ze závislosti na ruském plynu má trojici důvodů, a to environmentální, morální a politicko-bezpečnostní. Prvním krokem na cestě k obnovené energetické stabilitě bude nahrazování ruského plynu vším, co bude po ruce.

Krátkodobě možná uhlím a stlačeným zemním plynem z jiných zemí. V dlouhodobějším horizontu se jeví jako nejrozumnější varianta sázka na zelené plyny, tedy vodík a biometan. Tyto obnovitelné zdroje energie totiž mají, mimo jejich šetrnosti k životnímu prostředí, ještě další přidanou hodnotu – přispívají k energetické soběstačnosti.

Plán Evropské unie na osamostatnění členských států od ruského plynu REPowerEU počítá s výraznou rolí obnovitelných zdrojů energie již v blízké budoucnosti. Do roku 2030 by se měla produkce biometanu v EU navýšit jedenáctkrát oproti hodnotě z roku 2020. Biometan by tak měl pokrývat pětinu objemu plynu, který je momentálně importován z Ruska.

Skutečnost, že si politické elity Evropy uvědomují nutnost podporovat výrobu biometanu, samozřejmě vítám. Biometan je plnohodnotným ekvivalentem fosilního zemního plynu. Navíc se vyrábí lokálně, čímž vznikají i nová pracovní místa.

Pozitivní důsledky ruské agrese

Je to paradoxní, ale dá se říct, že ruská agrese proti Ukrajině v nezamýšleném důsledku přispěje i k naší schopnosti řešit vedle energetické soběstačnosti a stability také problém nakládání s odpady.

Biometan se totiž vyrábí z vytříděného gastroodpadu. Při jeho výrobě vzniká jako vedlejší produkt teplo, které se dá použít k vytápění přilehlých zastavěných oblastí, elektřina pro celé Česko a digestát využívaný jako bio hnojivo.

Neospravedlnitelná ruská agrese tedy sehrává v mnoha ohledech roli akcelerátoru. Na jedné straně si celý západní svět uvědomil, jak důležitá je schopnost bránit se silám, které ohrožují jeho hodnoty. Na straně druhé toto brutální probuzení do reality přineslo i řadu podnětů v ekonomické a energetické oblasti.

Není pochyb o tom, že ať už bude střet Západu s Ruskem jakkoliv dlouhý, skončí vítězstvím našich sdílených hodnot. Součástí tohoto vítězství může být i technologický skok směrem k udržitelnému oběhovému hospodářství, který plně docení až příští generace.


Autor je výkonný ředitel EFG, investiční skupiny zaměřené na investice do moderních energetických projektů

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)