České lesy neumějí čelit suchu, kůrovci ani větru. Dobře složený les je přitom dobrá investice

Napsal/a Česko v datech 7. září 2018
FacebookTwitterPocketE-mail

V České republice se kůrovcové kalamity opakují  zhruba v desetiletém cyklu. Ta aktuální je zatím nejsilnější, jakou Česko pamatuje od vzniku moderního lesnictví. Souvisí i s nárůstem těžby dřeva. Zatímco v roce 1950 se na našem území vytěžilo 7,45 milionů m3 dřeva, v roce 2017 to už byl téměř trojnásobek. Za nárůstem stojí ale hlavně neplánovaná těžba, uvádí analýza projektu Česko v datech.

V loňském roce stál kůrovec za zhruba třetinou celkové těžby, nejintenzivněji se těžilo především v Moravskoslezském kraji (64,5 % těžby v roce 2017 kvůli kůrovci) a Olomouckém kraji (39,1 % kvůli kůrovci a dalších 39 % kvůli živelním pohromám).

V obou krajích padlo loni devět stromů z deseti z důvodu nahodilé (neplánované) těžby.

Řádově desítky procent z celkové těžby v Česku ročně připadnou na živelní nahodilou těžbu, kterou např. v roce 2007 „obstaral“ orkán Kyrill. Právě těžba po řádění živlu tehdy pokryla 68 % nahodilé těžby.

Jak uzdravit lesy

Příčiny dnešního stavu českých lesů jsou dlouhodobě známé. Nevhodné druhové složení s převažujícími nepůvodními smrky, postupná změna klimatu (rostoucí teploty, sucho), neschopnost státních podniků (Lesy ČR) pružně reagovat na vznikající problémy nebo nedostatečná motivace k těžbě ze strany státu.

Podle odborníků na lesní hospodářství správci lesů „zaspali“ a staré lesy dnes nejsou schopny hrozbám čelit. Odolnost stromů totiž klesá s věkem a zatímco ještě v roce 1970 byla průměrná doba plánované produkční doby lesa 102 let, dnes je to už 115 let.

Zdroj grafů: Česko v datech

V 18. století proběhlo historicky nejrozsáhlejší odlesnění území současného Česka. Následkem toho se rozvinulo lesní hospodaření a do české kotliny se ve velkém dostaly nejprve borovice a později i smrky. Smrkové monokultury se pak výrazně prosadily s průmyslovou revolucí v 19. století.

Zastoupení smrku v našich lesích klesá stále pomalu (průměrně o 2,25 % za dekádu), u borovice o 0,75 % za deset let. Nárůst bukových porostů je pak 1,44 %, dubu zhruba 0,56 % a ostatních listnatých stromů 0,88 % za dekádu.

Při současné rychlosti změny složení našich lesů bychom tedy dosáhli doporučené skladby zhruba za 30 let (v případě dubu) až za 60 let (u smrku a buku), respektive za 260 let v případě jedle.

Od 90. let postupně narůstá podíl listnatých stromů v nových výsadbách, druhovému složení našich lesů ale stále dominuje smrk (v roce 2017 šlo o 39,8 % nově zalesněné plochy, v případě buku pak o 22,1 % a dubu o 13 % plochy).

Děje se tak i přesto, že smrkové monokultury jsou ekologicky málo odolné, o čemž se ví již desítky, ne-li stovky let.

Kůrovec je i ekonomický problém

Současná kůrovcová kalamita s sebou přináší i další problémy, jako je například nedostatek lesních dělníků. Firmám i samosprávám chybějí tisíce lidí a o podobnou práci není při současné nízké nezaměstnanosti zájem.

„Proto stále více z nich sáhlo během roku 2018 po zahraničních dělnících, především z Ukrajiny,“ upřesňuje Zuzana Lhotáková, která se na analýze těžby dřeva podílela.

Kalamity podle ní znamenají i menší výdělky pro firmy, které jsou zahlceny těžbou nekvalitního dřeva, jehož cena je oproti dřevu zdravému zhruba poloviční.

Správně spravovaný a odolný les by byl podle analýzy přitom výhodnou investicí do budoucna. Podle Česko v datech lze předpokládat, že cena dřeva poroste rychleji než inflace a i díky novým technologiím zpracování dřeva bude možné zvyšovat zisky.

Ceny přírodních zdrojů – tedy i lesů – jsou také v Česku stále na nižší úrovni než na Západě a meziročně mohou růst i o desítky procent.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)