Téma disertační práce „mlátičky“ Ondráčka: Násilí jako sociálně patologický jev v rodině

Napsal/a Jakub Mikel 5. března 2018
FacebookTwitterPocketE-mail

Nový šéf sněmovní komise pro kontrolu GIBS Zdeněk Ondráček (KSČM) dostal od svých kritiků přezdívku „mlátička“. V roce 1989 totiž jako člen pohotovostního pluku zasahoval během tzv. Palachova týdne proti demonstrantům. Ondráček se také honosí tituly před jménem i za jménem. Je doktorem práv má i doktorát z pedagogiky. Ten získal na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2011. A téma jeho disertační práce? Násilí jako sociálně patologický jev v rodině.

Demonstrace v jedenácti městech po celé republice jsou nahlášeny na dnešní podvečer. Důvod? Jmenování komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS.

Ondráčkovým kritikům vadí jak příslušnost ke komunistické straně, tak především jeho minulost jako člena pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti.

Ondráček v roce 1989 během Palachova týdne patřil k těm, kteří s obušky v rukách rozháněli protirežimní demonstrace. Na této části své minulosti nevidí nic špatného a nehodlá se za ni omlouvat.

Méně známá je Ondráčkova cesta akademickým prostředím. Kromě policejní akademie v Praze absolvoval pedagogickou fakultu v Hradci Králové, kde získal magisterský titul.

Doktorát z pedagogiky si dodělal v roce 2011 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jak dohledal v archivech HlídacíPes.org, tématem jeho disertační práce bylo „Násilí jako sociálně patologický jev v rodině“.

Zkušenosti z „policejní praxe“

Ondráček se v textu zabývá především násilím mezi partnery a následně pak násilím páchaným na dětech. Vychází přitom ze své praxe jak učitelské, tak policejní.

„Navazující empirická část práce předkládá projekt výzkumného šetření „Vlivy prožitého násilí v rodině na následné chování dětí ze dvou sociálních skupin“, který vychází především z teoretického konceptu představeného v první části práce, konzultace s odborníky v daném oboru a vlastní policejní praxe,“ píše přímo v práci.

V závěru se pak ke své motivaci vrací. „Podnětem pro volbu tématu disertační práce bylo v první řadě mé osobní profesní setkávání se s násilím člověka vůči člověku, kdy jsem jako vyšetřovatel policie za svoji dlouholetou praxi řešil hned několik skutků, které se sobě v mnohém podobaly.“

Nutno dodat, že Ondráček sice strávil část policejní kariéry v řadách VB, ale po revoluci pracoval pro policii, například v Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality. Podílel se například na vyšetřování kauzy Opencard.

Ta tradiční rodina

V textu jeho práce je možné najít některé detaily, které by odborníci na danou problematiku pravděpodobně rozporovali. „Od 90. let minulého století se začalo hovořit o tom, že rodina, jako tradiční soužití muže a ženy za účelem zplození a výchovy potomků, je v krizi,“ píše například Ondráček.

Toto prohlášení nemá nikterak zdrojované a navíc je fakticky nepřesné. Tradiční soužití, jak bývá označováno nepřesně širokou veřejností je v odborné terminologii nazýváno jako nukleární rodina. Tradiční rodina je pak model rodiny zhruba do průmyslové revoluce.

Na druhou stranu Ondráček přistupuje k samotné problematice násilí relativně bez předsudků a jeho práce nebyla oponenty nijak výrazně kritizována.

„Stejně jako pachatelé, mohou i oběti pocházet ze všech socioekonomických, věkových, etnických a náboženských vrstev. Vzdělání, ani sociální postavení oběti také neochrání před násilím za zavřenými dveřmi jejich privátů,“ upozorňuje například Ondráček.

Ondráček svou práci nabízí k využití pro vychovatele, učitele, pracovníky v sociální oblasti a pomáhajících profesích, ale také policisty se specializací na vyšetřování násilné trestné činnosti a trestné činnosti dětí a mládeže.

Oponentka práce docentka Ludmila Čírtková však ve svém posudku upozornila na jeho zjednodušující pohled na osobu pachatele.

„Na okraj dále poznamenávám, že domácí násilníky nelze vtěsnat do jednoho psychologického profilu, jak dokládají současné studie… Proto považuji některá tvrzení v kapitole „Charakteristika pachatelů“ za poněkud zjednodušující,“ píše Čírtková v oponentuře.

Naopak druhý oponent docent Josef Konečný práci takřka nic nevytkl. A Ondráček se i díky tomu mohl začít pyšnit titulem PhD.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)