Střet prezidenta s justicí se dal očekávat. Rychetský, Baxa a Šámal o autoritářích, populistech a soudech jako pojistce demokracie

Napsal/a Robert Malecký 4. února 2019
FacebookTwitterPocketE-mail

„Nastává zlomová chvíle pro českou justici. Proč? Na Hradě sedí Miloš Zeman, který se nerozpakuje použít nejdrsnějších metod nátlaku, aby dosáhl svého. A když neuspěje, zuřivě se mstí.“ Uvedené věty nejsou nějakou temnou politologickou vizí; jde o úvodní slova editorialu publikace Mapa české justice, kterou HlídacíPes.org vydal loni v létě.

Předpověď se bezezbytku vyplnila. Včetně tohoto pokračování:

„Následující měsíce budou časem zkoušky pro tuzemskou justici. A vlastně nejen pro ni. Ten trend jde celým světem. Od Spojených států, přes Polsko až do Turecka či Ruska (o Číně ani nemluvě). Justice je na stráži a zároveň musí bránit sebe sama. Sebe i nás. Dokáže to?“

Střet prezidenta s justicí se dal očekávat. Jako jeden z pilířů moci a zároveň pojistka přitahuje pozornost autoritářů a populistů ve všech zemích, kde už vývoj předběhl události v Česku. Stejně jako překáží senát, nezávislá žurnalistika nebo dejme tomu zpravodajské služby – to podle situace.

Justice jako pojistka demokracie

V publikaci Mapa justice se ve velkých rozhovorech sešli tři předsedové nejvyšších českých soudů. Jak Pavel Rychetský, tak Josef Baxa i Pavel Šámal zmiňovali riziko zásahů do nezávislosti justice. Na aktuálnosti jejich slov nemění nic fakt, že rozhovory byly pořízeny už loni na konci února.

„Celá euroatlantická civilizace, jak se zdá, se vypotřebovala, ztrácí potenci, ztrácí schopnost udržet si podporu veřejnosti, a mohu téměř použít termín vyklízí prostor nejrůznějším extrémistickým, populistickým, a co je nejdůležitější na nacionalismu postaveným politickým subjektům,“ řekl šéf Ústavního soudu Rychetský.

Podle něho existují země, kde tyto tendence dokonce už zvítězily. „Je to Maďarsko, je to Polsko. Zdá se, že to poškození postihuje celý náš evropský prostor. A i americký, jak ukázaly poslední prezidentské volby. A to má jistě celou řadu příčin, ale hlavně to je alarmující signál, protože ty alternativy, které se nabízejí, vesměs vedou k nějaké formě autokratických režimů. A model demokratického právního státu, někdo s oblibou říká liberální demokracie, já raději používám pojem demokratický právní stát, protože ten má jasnější a přesnější obrysy, tento model je ve výrazném ohrožení. A přitom se zdá, že jedna z mála institucionálních pojistek je nezávislá soudní moc,“ varoval Pavel Rychetský.


MAPA ČESKÉ JUSTICE od HlídacíPes.org

ZEMAN útočí na nezávislost soudů. Je justice připravená na podobné ataky?


Ten v rozhovoru obecně zhodnotil i vývoj Miloše Zemana od liberálně laděného politika až k jeho nynějším, řekněme národoveckým postojům.

„Poté, co byl zvolen poprvé prezidentem republiky, měl skvělý inaugurační projev, odsuzoval právě všechny formy extrémismu, neonacismu a sliboval kromě této jasné politicky ustálené koncepce, lidem i to, po čem nejvíce touží: spravedlivou společnost, a tím mám na mysli sociálně spravedlivou,“ tvrdí Rychetský.

Pak ale Zeman začal svůj slovník měnit. „Vidíme jak negativní vztah k médiím jako takovým, jednak negativní vztah k tzv. občanské společnosti, k neziskovým organizacím, k ekologickým hnutím, a posléze dokonce tedy i velmi vyhraněný vztah k jiným etnikům, tzn. k té uprchlické vlně, která nás může ohrozit. To já jsem si dlouho vysvětloval a veřejně jsem mlčel jako hrob, tím, že si to přeci nemůže myslet, protože jsem ho znal desítky let a věděl jsem, že jeho názory jsou úplně jiné a že to je jenom řekněme jakási předvolební taktika. Protože bohužel pro celou oblast politické sféry platí, že se přílišná pochybovačnost, přílišná objektivnost nevyplácí. Že se spíše vyplácí jistá forma populismu. Dnes nevím, jestli to skutečně bylo jenom účelové nebo jestli došlo k té základní změně postoje k současnému světu. Ale rozhodně ta změna nepřinesla podle mého soudu pozitivní dopad na veřejnost, a jak jsem říkal, dva základní nástroje pro nástup jakékoliv antidemokratické, autoritářské moci, jsou vždycky strach a nacionalismus,“ říká šéf Ústavního soudu.

To, co nám podle něho hrozí, je hodnotový rozpad, a možná i odstranění demokracie nebo liberálního státu.

Populisté chtějí všechno

O trendech pozorovatelných v jiných zemích mluvil i tehdejší předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa.

„Zatím to není tak konkrétní, není to tak blízko, ale tím nechci říkat, že je to tak vzdálené a že je to vlastně nereálné. Víte, tak jak sledujeme vývoj v Evropě, a dokonce i mimo Evropu, vidíme, že ten dosavadní koncept prochází jakousi krizí a že přicházejí ke slovu různí autoritáři, kteří mají úplně jinou představu o dělbě moci a brzdách a protiváhách. Chtějí v podstatě všechno, chtějí nastolit vládu jedné většiny a nějaké instituce nebo kontrolní mechanismy, pojistky, protiváhy, se jim do toho konceptu vůbec nehodí,“ říká Josef Baxa.

Konkrétně zmiňuje veřejnoprávní média, horní komoru parlamentu, dále soudy, neziskový sektor a občanskou společnost. „Tohle všechno jsou prvky, které řekněme traktují i nějaké alternativní názory, vyvolávají kritickou diskuzi, oponují. Prostě to je součástí demokracie a v případě, že dojde i na nějaké právní konflikty, pak ty instituce musí dbát, aby tady vládlo právo, aby vláda většiny neznamenala, že nebude zajištěna ochrana menšin, ochrana jednotlivce v jeho individuálních právech a svobodách. Nechci říkat choutky, ale takové ty myšlenky, ono by to bylo všechno jednodušší, kdyby tady nepřekážely tyto různé instituce, jsou zaznamenatelné,“ tvrdí Baxa.

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal řekl, že veřejnost sice vidí justici jako mocnou složku, kterou bezpochyby je, ale ani ona nemá rozvinuté institucionální prostředky k obraně. když je na ní vyvíjen tlak nevhodnými prostředky. „Já netvrdím, že se na justici nemůže vyvíjet tlak, který směřuje k dobrému smyslu. Třeba aby rychleji rozhodovala, aby rozhodovala spravedlivě, aby v ní nebyla korupce. To je všechno v pořádku. Ale když se na ni působí ve špatném smyslu, tak má justice hrozně malé prostředky obrany,“ říká Pavel Šámal.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)