V březnu Andrej Babiš navštívil Doléčovací centrum pro matky s dětmi Sananim které poskytuje i chráněné bydlení.

Stát vyplatil neziskovkám 17,9 miliardy korun. Babišova vláda zprávu stále neprojednala. Přečtěte si, co v ní je

Napsal/a Robert Břešťan 24. dubna 2018
FacebookTwitterPocketE-mail

AKTUALIZOVÁNO. Premiér v demisi Andrej Babiš letos v lednu rozhodl, že vláda neprojedná každoroční zprávu o financování neziskových organizací. Požadoval, aby byl rozbor mnohem detailnější.

Podrobnou zprávu Babiš získal již v březnu, vláda ji má projednat v pondělí 30. dubna.

„Analýza byla vyhotovená do premiérem zadaného termínu (15. 3.). K dispozici bude po projednání vládou,“ odpověděla na žádost HlídacíPes.org o znění zprávy mluvčí vlády Barbora Peterová.

Klacek na neziskovky

„Pan premiér možná hledá něco, co by šlo použít jako klacek. Nějaké zelené nebo advokační neziskovky, které by pobíraly nějaké větší peníze. Možná je nervózní z toho, že tam nic takového není. Zve si k tomu na jednání úředníky z rady vlády pro nevládní neziskové organizace,“ říká pod podmínkou anonymity muž obeznámený s děním na Radě vlády pro nestátní neziskové organizace.

HlídacíPes.org zatím neveřejnou zprávu (Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2016) získal.

Potvrzuje se, že nejvíce peněz jde do oblasti „Sociálních věcí a politiky zaměstnanosti“, „Tělovýchovy“ a „Vzdělávání a školské služby“.

Data podobně jako každý rok zahrnují všechny dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtů krajů a obcí a také ze státních fondů.

Ze zprávy mimo jiné plyne:

  • V České republice je k 1. lednu 2016 registrováno 85 308 spolků a 25 085 pobočných spolků
  • 2 672 obecně prospěšných společností; 397 ústavů, 517 nadací; 1 558 nadačních fondů,
  • 252 školských právnických osob zřízených NNO, 938 zájmových sdružení právnických osob a 4 127 církevních právnických osob.

Celkem získaly vybrané neziskové organizace dotace ve výši 17,889 miliard korun.

  • Nejvíce šlo přímo ze státního rozpočtu: 10,87 miliardy,
  • kraje (včetně hl. m. Prahy) vydaly 2,85 miliardy,
  • 3,95 miliardy šlo z rozpočtu obcí,
  • 221 milionů ze státních fondů.

ZDROJ: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2016

Oproti předchozímu roku nominální objem poskytnutých dotací z veřejných rozpočtů a státních fondů vzrostl o 8,5 %.

Zdaleka ne všechny registrované neziskové organizace však čerpají dotace z veřejných rozpočtů.

V roce 2016 nějakou dotaci obdrželo:

  • 45 nadací, 4 707 spolků a 1 015 pobočných spolků
  • 634 obecně prospěšných společností, 182 ústavů a 175 účelových zařízení církví
  • 48 zájmových sdružení právnických osob a 135 školských právnických osob.

Deset neziskových organizací si rozdělilo hned 16 % objemu dotací. Sumu převyšující 50 milionů získalo ze státního rozpočtu 28 neziskovek (detailní přehled organizací, které inkasovaly nejvíce prostředků z veřejných dotací zveřejní HlídacíPes.org v pokračování tohoto textu ve středu, pozn. red.).

Kolik na dotace dává stát, kraje a obce  (v tis. Kč, podíl v %)

Největší objem dotací poskytnutých neziskovým organizacím ze státního rozpočtu v roce 2016 směřoval do oblasti „Sociálních věcí a politiky zaměstnanosti“, „Tělovýchovy“ a „Vzdělávání a školské služby“.

KRAJE

V roce 2016 bylo z krajských rozpočtů poskytnuto 15 547 dotací ve výši 2,85 miliardy Kč. Nejštědřejší je v absolutních číslech Praha a Jihomoravský kraj.

Největší objem dotací zde směřoval do „Tělovýchovy“, „Sociálních věcí a politiky zaměstnanosti“ a „Kultury a ochrany památek“.

OBCE

V roce 2016 poskytly obce (mimo hl. m Prahy) dotace neziskovkám ve výši 3 948,7 mil. Kč.

Nejvíce byla i zde podpořena oblast „Tělovýchova“, „Sociální věci a politika zaměstnanosti“ a „Kultura a ochrana památek“.

STÁTNÍ FONDY

Ze státních fondů byly v roce 2016 poskytnuty nestátním neziskovým organizacím dotace ve výši 221 milionů Kč.

Oproti roku 2015 došlo v roce 2016 k výraznému nominálnímu propadu objemu poskytnutých dotací ze státních fondů o více než 70 %.

Největší objem dotací v roce 2016 poskytl Státní zemědělský intervenční fond.

Konkrétním příjemcům dotací (z řad nevládních neziskových organizací) se bude HlídacíPes.org věnovat v zítřejším pokračování tohoto textu.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)