Zámek Valtice. Kdysi patřil Lichtenštejnům, po válce byl státem zkonfiskován na základě Benešových dekretů. Foto: Profimedia

Stát shání historickou munici pro neobvyklý spor s Lichtenštejnskem

Napsal/a Robert Břešťan 13. ledna 2022
FacebookTwitterPocketE-mail

Česko řeší, jak se postaví k mezinárodní žalobě, kterou vůči České republice podalo k Evropskému soudu pro lidská práva Lichtenštejnské knížectví. To zdůrazňuje, že nechce řešit poválečné konfiskace, ale to, že u novodobých soudů česká strana lichtenštejnské občany nadále označuje za Němce. Česká strana naopak říká, že dnešní soudy jen odkazují na verdikty vynesené před únorem 1948 .

Do seznamu veřejných zakázek přibyla koncem listopadu zajímavá položka. Za cenu necelých 1,5 milionu stát poptává studii na téma „historicko-právní a zahraničněpolitické aspekty postavení Lichtenštejnů na území Čech, Moravy a Slezska za II. světové války“. Cíl tohoto bádání otevřeně deklaruje: „Poznatky budou využity při přípravě stanoviska MZV ČR k aktuální žalobě Lichtenštejnska proti ČR u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku,“ stojí v zadávací dokumentaci.

„Jsme poprvé žalováni jiným státem. Je to rozsáhlá kauza, ať už počtem dotčených soudních řízení nebo svým historickým pozadím,“ řekl už dříve k žalobě pro HlídacíPes.org Vít A. Schorm, vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva.

V mezinárodních vztazích je mezistátní žaloba silný i neobvyklý krok. Zatímco individuálních stížností tento soud během své existence od roku 1959 řešil zhruba milion, mezistátních stížností neměl za tu dobu na stole ani třicet.

Česko chce vést obranu proti žalobě právě i s poukazem na historické aspekty. S ohledem na covidovou situaci a nemožnost bádat v regionálních archivech však zatím výše zmíněnou zakázku česká strana zrušila. 

Podle neoficiálních informací lichtenštejnské strany se údajně Česko snaží působit i v kuloárech: v Radě Evropy, pod niž Evropský soud pro lidská práva spadá, se prý snažila lobbovat za takovou změnu pravidel sporů mezi státy vedených právě u štrasburského soudu, která by jí ve sporu s Lichtenštejnskem nahrála. České Ministerstvo spravedlnosti to ale důrazně odmítá. „Žádný takový návrh neexistuje, takže ho ČR ani nemohla předložit,“ říká Markéta Poslušná z tiskového oddělení ministerstva.

Dělají z nás zase Němce

Případ podalo do Štrasburku Lichtenštejnsko už v létě 2020, jednání dosud nařízeno nebylo. „Vláda České republiky v létě letošního roku předložila Evropskému soudu pro lidská práva své stanovisko. To obsahuje shrnutí relevantních historických souvislostí a vychází z citovaných pramenů a odborné literatury. Protistrana má prostor pro odpověď. Jednání zatím nařízeno nebylo. Není ostatně samozřejmostí, že vůbec bude nařízeno. Standardně probíhá řízení před soudem v písemné formě,“ upozorňuje zmocněnec Schorm.

Ten už v říjnu 2020 oslovil pět českých historických a právnických ústavů s žádostí o pomoc ve snaze „podrobit určité historické okolnosti bádání a pomoci nám obstarat potřebné listinné důkazy v této mimořádně významné kauze“.

V rámci obhajoby České republiky by rád měl k dispozici například důkladné informace a historické souvislosti spojené třeba se „vztahem rodiny Lichtenštejnů k Československu před druhou světovou válkou, v jejím průběhu i po ní“ nebo detaily k praktickému průběhu konfiskací podle prezidentských dekretů „včetně určování státní příslušnosti dotčených osob“.

Podle lichtenštejnské strany už téma historie dostatečně prozkoumala společná komise historiků zřízená na základě mezivládní dohody. Podstatou lichtenštejnské žaloby také podle dostupných informací nejsou události po skončení druhé světové války a z let 1945 – 1951, kdy se o konfiskaci majetku občanů Lichtenštejnska v Československu rozhodlo, ale současnost. Konkrétně o přístup českých úřadů a soudů z let 2014 – 2020. Lichtenštejnskému knížectví vadí, že český stát i sedm desítek let po válce „dělá z jeho občanů znovu Němce“.

Mezinárodní stížnost sepsal pro Lichtenštejnsko advokát Vít Makarius. Pro HlídacíPes.org potvrdil, že stížnost stojí právě na argumentu, že Lichtenštejnové nejsou a nikdy nebyli Němci. „Lichtenštejnská vláda to považuje za postup dotýkající se národní identity, vnitřních věcí a suverenity Lichtenštejnska,“ vysvětlil advokát.

Diplomatické zdroje HlídacíPes.org z ministerstva zahraničí ale – jen mimo záznam – namítají, že soudy se dnes meritorně událostmi před rokem 1948 nezabývají a těžko tedy mohou tvrdit, že Lichtenštejni mají německou národnost: „My jen říkáme, že tehdejší soudy říkaly, že měli německou národnost“.

Lednice, Valtice, Štrasburk

Ve svém podání do Štrasburku Lichtenštejnsko zmiňuje dva okruhy soudních jednání v Česku. První je spor, kdy český stát zažaloval Lichtenštejny poté, co v katastru nemovitostí zůstal nezměněný historický zápis majetku, který byl pak v roce 2013 přepsán na nástupnickou Nadaci knížete z Lichtenštejna. Šlo asi o 600 hektarů převážně lesních pozemků na Říčansku.  Právě tento spor doputoval až k Ústavnímu soudu a nyní skončil ve Štrasburku.

Jsou to nyní také rovné tři roky, co Nadace knížete z Lichtenštejna podala k třem desítkám českých soudů žaloby o vydání majetku, který podle ní neoprávněně užívá český stát. Patří tam i známé zámky Lednice či Valtice.

Právě i tuto sadu 33 případů, kdy naopak knížecí nadace zažalovala v roce 2018 Českou republiku o zabavený majetek, Lichtenštejnsko ve Štrasburku zmiňuje. Drtivá většina sporů stále leží u okresních soudů, kde se agenda i v důsledku covidu zdržela.

S mnohem větším napětím se bude čekat na to, jak se mezinárodní stížnosti na Česko chopí soud ve Štrasburku. Či zda se jí vůbec bude zabývat.


Tématu jsme se věnovali i v textu, který vyšel v tištěném Týdeníku Forum. 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)