Stát neziskovým organizacím rozdělil 13,5 miliardy korun. Nejvíce dostala Fotbalová asociace

Napsal/a Robert Břešťan 12. ledna 2016
FacebookTwitterPocketE-mail

Nevládní organizace získaly v roce 2014 z veřejných rozpočtů celkem 13 miliard 562 miliónů korun. Plyne to z vládního materiálu o financování neziskových organizací ze státního rozpočtu, který kabinet  projedná na svém středečním zasedání.

Celkem 7,59 miliard korun nevládním organizacím rozdělila ministerstva, další miliardy pak poslaly neziskovkám kraje (1,79 miliardy), obce (3,34 mld. Kč) a státní fondy (842 miliónů Kč).

Deset nejúspěšnějších žadatelů si ze státního rozpočtu rozdělilo 19 % celkového objemu peněz. Nejvíce získala Fotbalová asociace České republiky. Ta si v roce 2014 připsala státní dotace ve výši 336,6 miliónů korun, tedy 4,4 % všech udělených dotací. Na druhém místě je Česká unie sportu (nástupce ČSTV) se 155 milióny.

Organizace, jež získaly za rok 2014 ze státního rozpočtu více než 50 miliónů korun

Tabulka 9 dotace nad 50 mio

„To, co vypadá jako příjem České unie sportu, se ve skutečnosti dále dělí zhruba mezi 12 tisíc sportovních jednot, jdou jim přibližně tři čtvrtiny z celé částky. Suma je to celkově malá. Před deseti lety šlo takto na tělovýchovné kluby okolo tří miliard korun. Snažíme se to s ministerstvem řešit,“ říká za Českou unii sportu její poradce pro financování a politik ČSSD Michal Kraus.

Ani u České fotbalové asociace podle něj není příspěvek státu nijak nadměrný. „Fotbal je fenomén v počtu lidí, kteří se mu věnují už od dětství. Je v tom tedy i péče o mládež, fotbalový klub máte v každé vesnici,“ vysvětluje.  Vysoké dotace si připsal i Český atletický svaz (141 miliónů), Svaz ledního hokeje (117 miliónů) či Český tenisový svaz (bezmála 100 miliónů korun).

Rada moudrých pro sport

V součtu stát v posledních letech posílá na podporu sportu více než tři miliardy ročně. Vliv na konkrétní výši státních příspěvků má do značné míry pětadvacetičlenná Národní rada pro sport při Ministerstvu školství. Jsou v ní například předsedové svazů, různých sportovních organizací i poslanci; v současné chvíli se vybírají členové do nové rady.

Zdrojů financování sportu je ale mnohem víc. „Jsou to dále třeba účelové dotace například na účast na olympijských hrách, od roku 2014 jsou to i daňové asignace z kurzových sázek a loterií,“ říká za Český olympijský výbor ředitel komunikace Marek Brodský. „To ale v součtu pořád dává tak dvacet procent. Drtivá většina celkových peněz do sportu jde z krajů, obcí a hlavně od rodičů dětí, které se věnují sportu,“ říká Brodský.

Vládní zpráva o financování nevládních neziskových organizací vyčísluje jen příspěvkům z veřejných rozpočtů. Mezi „nesportovními“ neziskovkovými organizacemi byla za rok 2014 nejúspěšnější společnost Člověk v tísni. Na její příjem ze státního rozpočtu ve výši 145 miliónů korun (za rok 2014) ovšem připadá 99 různých projektů.

I v případě krajských dotací se nejlépe dařilo fotbalu. Pražský fotbalový svaz získal 52,9 miliónů. Největší počet dotací z rozpočtů krajů (včetně hlavního města Prahy) získal Junák – svaz skautů a skautek – celkem 182. Ani to však skauty do seznamu nejúspěšnějších žadatelů podle objemu peněz nedostalo.

Příjemci dotací z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy nad 10 miliónů v roce 2014

Tabulka 10 kraje dotace nad 10 mio

Za posledních pět let objem dotací ( v součtu od státu, krajů, obcí a státních fondů) narostl bezmála o 3,5 miliardy korun. Nejvíce se z veřejných peněz podporuje „tělovýchova“ (36,5 %), „sociální věci a politika zaměstnanosti“ (29,6 %) a „Kultura a ochrana památek“ (11,3 %).

Jak ukazuje následující tabulka, s výjimkou období vrcholu finanční krize 2008 – 2009 objem dotací setrvale roste.

Tabulka 8 vývoj dotací ze státního

Drtivou většinu peněz ze státního rozpočtu, téměř 83 %, rozdělují tradičně nevládním neziskovým organizacím dvě ministerstva: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Jak „dotačně štědrá“ jsou ministerstva a státní úřady 2009 – 2014

Tabulka výše dotací 2009 - 2014 dle úřadů

Jak je patrné i z této tabulky, statistiku za rok 2014 komplikuje nový občanský zákoník, který zavedl nové právní formy neziskových organizací – ústavy, školské právnické osoby a zájmová sdružení právnických osob. Ty stihly v součtu za rok 2014 získat více než 1,7 miliardy ze státního rozpočtu a přes 67 miliónů korun z rozpočtů krajů a hlavního města Prahy.

Veřejné zakázky pro neziskovky

„To, že skoro 20 procent dotací dostane deset organizací mi přijde opravdu hodně. Na druhé straně celková částka pro neziskové organizace roste, i když nejde říct, zda je to hodně nebo málo. Neziskovky vám vždycky řeknou, že dostávají málo, ale zase platí, že být závislý jen na příjmu od státu, či jiného jediného dárce není nikdy dobře,“ říká Marek Šedivý z Asociace veřejně prospěšných organizací.

„V ideálním případě by si stát měl od neziskovek více nakupovat služby než je dotovat. Bylo by to čistější. I v neziskovém sektoru platí, že každá dotace je zásah do trhu. A zjednodušilo by to plánování i účtování,“ myslí si Šedivý.

První pokusy se už podle všeho odehrávají. Vládní materiál poprvé vypočítává i veřejné zakázky, v nichž uspěly neziskové organizace. V roce 2014 získaly nevládní neziskové organizace státní zakázky v hodnotě 9,3 miliónů.

Výrazně „štědřejší“ byly v oblasti veřejných zakázek kraje (včetně Prahy) – neziskovky uspěly u zakázek v hodnotě 257,4 miliónů. Dalších 14,5 miliónu získaly na veřejných zakázkách v roce 2014 nově vzniklé „ústavy, školské právnické osoby a zájmové sdružení právnických osob.


Podle Českého statistického úřadu bylo v Česku k lednu 2014 registrováno 86 565 spolků, 33 728 pobočných spolků, 2 777 obecně prospěšných společností, 517 nadací, 1 438 nadačních fondů a 4 161 církevních právnických osob.

Zdaleka ne všechny při svých žádostech o podporu z veřejných peněz uspějí. Z rozpočtu státu byly v roce 2014 poskytnuty dotace 30 nadačním subjektům, 1 965 spolkům, 226 pobočným spolkům, 657 obecně prospěšným společnostem, 42 ústavům, 181 účelovým zařízením církví.

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)