Ministr financí Zbyněk Stanjura. Foto: Renata Matějková/ CNC / Profimedia

Stát netuší, kolik peněz dá jen za správu dotací. Jde přitom až o desítky miliard

Napsal/a Robert Břešťan 3. července 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

Stát dlouhodobě netuší – a ani nesleduje – kolik peněz v součtu vydává na administraci a rozdělování evropských a národních dotací. Ve svých materiálech to tvrdí Nejvyšší kontrolní úřad. „Můžeme říci, že stát primárně tato čísla nezajímají,“ konstatuje NKÚ.

HlídacíPes.org vychází z materiálu, s nímž ve vztahu k dotacím vypláceným v České republice – evropským i národním – pracoval Nejvyšší kontrolní úřad; redakce jej má k dispozici.

I na základě něj prezident NKÚ Miroslav Kala mimo jiné konstatoval, že stát rozdává miliardy a ani neví proč a že česká ekonomika „plíživě přešla z tržní ekonomiky do ekonomiky silně závislé na dotacích“.

To, kolik peněz v „dotačním byznysu“ v Česku celkově je, popsal HlídacíPes.org v tomto textu.

Podle NKÚ stát navíc nijak centrálně nesleduje, a tedy neví, na kolik Česko vyjde administrace, rozdělování a kontrola evropských a národních dotací. Přispívá k tomu i značná roztříštěnost dotační agendy.

Ten dělá to a ten zas tohle

Do administrace projektů je zapojeno celkem sedm ministerstev: pro místní rozvoj, průmyslu, práce a sociálních věcí, školství, dopravy, životního prostředí a zemědělství. Ta jsou v pozici řídících orgánů pro správu, řízení a kontrolu celkem deseti operačních programů.

Převážná část dotací z fondů EU je poskytována z operačních programů právě ministerstvy, která odpovídají za poskytování a kontrolu těchto dotací.

Vývoj příjmů subjektů z ČR z evropských a národních dotací 

ZDROJ: NKÚ

V rámci financování evropských dotačních programů jsou zahrnuty dotace příjemcům typu podnikatelských subjektů a neziskových organizací dohromady s prostředky poskytovanými orgánům veřejné správy na realizaci jejích projektů.

Dále je zapojeno pět organizací, které jsou v pozici takzvaných zprostředkujících subjektů: Centrum pro regionální rozvoj, Agentura pro podnikání a inovace, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí a Státní zemědělský intervenční fond. Většinou mají na starosti výběr, administraci a kontrolu projektů pro příslušný řídící orgán.

Tím ale výčet zdaleka nekončí. Do podpory administrace prostředků z EU je v Česku podle NKÚ zapojeno „193 subjektů v rámci nástrojů integrovaného územního rozvoje, 13 metropolitních oblastí a aglomerací zapojených do Integrovaných územních investic (ITI) a 180 Místních akčních skupin, které mají odpovědnost za zpracování integrované strategie (s vymezením cílů) pro svoje území“.

Podle dat, která HlídacíPes.org získal z materiálů NKÚ, lze konkrétně dopočítat alespoň výdaje státu na tzv. technickou pomoc s administrací projektů. Ta zahrnuje personální náklady, technické zabezpečení činností, výdaje na publicitu, na hodnocení plnění cílů programů a další nutnou administrativu.

Částka určená na technickou pomoc v programovém období 2014-2020 byla podle NKÚ 26,87 mld. Kč (což představuje cca 4,88 % z celkové alokace 550,11 mld. Kč na tyto programy).

V programovém období 2021-2027 je na technickou pomoc alokováno celkem 19,328 mld. Kč (což představuje cca 3,73 % z celkové alokace 518,32 mld. Kč na tyto programy).

Sám NKÚ ale upozorňuje, že jde jen o částku, kterou se podařilo dohledat, ale stále se nejedná o kompletní náklady na správu dotačních programů.

Kolik platíme? Nevíme

Jak upřesňuje NKÚ, klíčová je role zejména dvou ministerstev. Ministerstvo financí zastává pozici auditního orgánu (má tedy na starosti kontrolu správnosti průběhu celého procesu čerpání prostředků EU) a platebního orgánu (který je odpovědný za celkové finanční řízení fondů EU: odesílá žádosti o platbu Evropské komisi a refunduje finanční prostředky do rozpočtu ČR).

Druhým klíčovým ministerstvem je Ministerstvo pro místní rozvoj, které je národním orgánem pro koordinaci (vyjednává a komunikuje s Evropskou komisí, řeší strategické řízení a plánování a hodnocení projektů).

HlídacíPes.org obě ministerstva oslovil s žádostí o vyčíslení nákladů, které jejich úřad, a potenciálně celé Česko, se správou dotací má.

Ministerstvo financí žádná čísla nedodalo, pouze doporučilo „kontaktovat Ministerstvo pro místní rozvoj, které řídí Operační program Technická pomoc a monitoruje administrativní kapacity celé implementační struktury“.

Ministerstvo pro místní rozvoj má prý k dispozici pouze údaje za svůj resort a týkající se navíc pouze nákladů na administraci národních dotací. „Od roku 2021 do května 2023, tedy za dva a půl roku resort vynaložil na platy zaměstnanců, kteří administrují národní dotace, celkem 40 838 561 korun,“ upřesnil mluvčí Petr Waleczko.

Pokud jde o výdaje uváděné NKÚ (viz výše) na technickou pomoc, podle MMR je „většina prostředků směřována na osobní náklady státních zaměstnanců nezbytných pro administraci implementace fondů EU“.

„Jejich platy tak státní rozpočet nic nestojí. Naopak, vzhledem ke způsobilým výdajům každoročně přinášejí do státního rozpočtu desítky milionů korun,“ říká Waleczko.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)