Senátoři proti sněmovně. Šance na úspěch ústavní žaloby na prezidenta jsou mizivé

Napsal/a Robert Malecký 30. ledna 2019
FacebookTwitterPocketE-mail

Senátorský klub kolem Václava Lásky oznámil, že připravuje ústavní stížnost na prezidenta Miloše Zemana. Impulzem mají být údajné zásahy prezidenta a jeho „vyslance“ Vratislava Mynáře do justice. Senátoři prý mají vytipovanou zhruba dvacítku prezidentových skutků, za něž ho chtějí žalovat před Ústavním soudem. Má taková iniciativa naději na úspěch?

Senátorský Klub pro liberální demokracii – Senátor 21 je šestičlenný. I pokud by návrh na zahájení procedury, která může skončit až vyslovením ztráty mandátu prezidenta a nemožnosti jej znovu nabýt, byl v senátu úspěšný, o věci bude ještě jednat sněmovna.

A zde je k souhlasu třeba, aby byla pro třípětinová většina všech poslanců, což se za současné konstelace jeví jako vysoce nepravděpodobné.

Senátorský návrh navíc přichází v situaci, kdy sněmovní podvýbor pro justici v úterý konstatoval, že nezávislost Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu nebyla ohrožena. Zmiňovaný podvýbor pro justici a soudní samosprávu patří pod sněmovní ústavně právní výbor, jehož stanovisko by bylo při projednávání klíčové.


Jak žalovat prezidenta

K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů. K přijetí souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců; nevysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas do tří měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán.

(čl. 65 Ústavy, odst. 3)


Právě zapojení sněmovny jako druhé „instance“ a vysoká kvóra – ve sněmovně je pro průchodnost návrhu třeba ústavní většina 120 hlasů, jsou problém třeba podle bývalé ústavní soudkyně a senátorky Elišky Wagnerové. Ta úskalí nové úpravy, která byla změněna v souvislosti se zavedením přímé volby prezidenta, popsala už loni v rozhovoru pro projekt HlídacíPes.org Mapa justice.

  • Jak hodnotíte začátek druhého mandátu prezidenta Miloše Zemana? Hodně se během prezidentské volby mluvilo o tom, jak je společnost rozdělená. Může se to brzy výrazně zlepšit?

Jsem v tomhle ohledu docela skeptická, musím říct. Společnost je vždycky názorově rozdělená, to snad by ani nebylo nic nenormálního. Ale tady je možná trochu nenormální to, že jedna část té společnosti, alespoň mně se to tak jeví, se trochu vychyluje mimo systém. A to už je něco jiného.

  • V jakém smyslu?

Mimo systém, teď míním ústavní systém. Už se opravdu pohybuje někde na jeho hranici, a to bohužel včetně prezidenta. Přešlapy za hranici jsou patrné, a to je si myslím ten největší problém.

  • Mluvíte o ústavních přešlapech, o okamžicích, kdy se prezident objevil jednou nohou za hranicí ústavních zvyklostí. Máme dostatek nástrojů, jak se případnému znevažování výkonu mandátu prezidenta bránit?

Bohužel nemáme. Máme jediný nástroj, a tím je ta ústavní žaloba. Ale nešťastnou novelou ústavy a souvisejících zákonů byla přijata úprava, která dnes platí, na rozdíl od toho, co platilo dříve, kdy ústavní žalobu podával jenom senát. Dnes, kdy jsou jak ve sněmovně, tak i v senátu obrovská kvóra a musí s tím souhlasit obě komory, je tento institut prakticky nepoužitelný.

  • Přímá volba prezidenta je prvním velikým zásahem přímé demokracie, na který jsme si už zvykli. Jaký je váš názor na další posilování těchto prvků?

Moje teorie je taková: Když se podíváte do české ústavy, tak jasně vidíte, zejména z článku 2, že ČR je založena na reprezentativní neboli zastupitelské demokracii. A přímá demokracie je zmíněna ve druhém odstavci jako jakýsi komplement, ale opravdu jenom jako komplement, a ne že by systém měl být založen na přímé demokracii. Systém je postaven na demokracii reprezentativní a já jdu tak daleko, že kdyby měly vyjít všechny fantasmagorie, které slyším od pana Okamury, například odvolávání politiků, všech soudců, včetně ústavních, tak je to jednoznačné porušení toho článku 2, odstavce prvního („Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“ – pozn. red.).


MAPA ČESKÉ JUSTICE od HlídacíPes.org

ZEMAN útočí na nezávislost soudů. Je justice připravená na podobné ataky?


 

  • Čili porušení řekněme „nejvyšších“ článků v ústavě…

Ano. Já tento článek 2 spojuji s článkem 9, který hovoří o podstatných náležitostech demokratického právního státu, které nesmějí být porušeny. A tvrdím, že kdyby měl být takto dramaticky porušen ten původně navržený model, tak už se dostáváme do režimu článku 9 odstavce 2 („Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.“ – pozn. red.).

  • Pokud by takové zákony byly přijaty, mluvme konkrétně například o přímé volbě starostů, kteří by byli nezávislí na zastupitelstvu, bylo by to podle vás téma pro Ústavní soud?

Tak to ne, ti starostové, to je o několik pater níže a není to ústavní úroveň.

  • Co odvolatelnost politiků?

Ta je nepřijatelná. Každý poslanec a senátor má mandát na předem stanovenou dobu a do jeho mandátu nesmí nikdo zasahovat. Koneckonců jsme to viděli, když za Mečiara na Slovensku odvolali jednoho poslance. Prosoudil se až do Štrasburku, který mu dal samozřejmě za pravdu. Prostě do mandátu zákonodárců se zasahovat nesmí. Nebo jiný příklad: strana Zelených kdysi v Německu usoudila, že doba, na kterou jsou voleni poslanci Bundestagu, je příliš dlouhá a že by se tam všichni moc uhnízdili a moc si zvykli na prebendy. Tak uvnitř strany přijali pravidlo, že po dvou letech budou poslanci rotovat.

  • Odstupovat a pouštět za sebe náhradníky…

Ano, pouštět náhradníky. Dělali to o své vůli, nikdo je nenutil. Přesto to někdo napadl a jejich ústavní soud řekl totéž. Prostě ne, mandát je vymezen na určitou dobu a vy ho nemůžete tímto způsobem rušit. Jinými slovy jsem k odvolatelnosti politiků opravdu velmi skeptická a první, kdo by se soudil, tak by po mém soudu měl vyhrát.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)