S obnovou řízení před stejného soudce. Těm ale může chybět motivace přiznat vlastní chybu

Napsal/a Robert Malecký 22. srpna 2016
FacebookTwitterPocketE-mail

Měl by o obnově procesu – třeba v případě objevení nových důkazů pomocí analýzy DNA – rozhodovat stejný soudce, který odsouzeného už jednou poslal do vězení? V odborných kruzích shoda nepanuje: nový trestní řád, který vznikal za exministryně Heleny Válkové a měl platil kolem roku 2017, chtěl rozhodování původním soudcům odebrat. Pod vedením Roberta Pelikána ale tyto úvahy resort spravedlnosti zastavil.  

Česko mělo naději, že se zařadí mezi země, kde o obnově řízení stejný soudce nerozhoduje. V konceptu nového trestního řádu, který připravovala komise pod vedením dnešního předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala, byly načrtnuty i jiné varianty. Zejména přesun obnovovacího řízení na odvolací soudy, jak ukazuje citace z Východisek a principů nového trestního řádu, které zpracovala Šámalova komise.

  • U mimořádných opravných prostředků bude především rozšířena možnost podat návrh na obnovu řízení, a to širším vymezením „nových skutečností“ a „nových důkazů“, přičemž rozhodování o obnově řízení (tzv. řízení obnovovací – judicium rescidens) bude přesunuto na odvolací soudy, anebo při zachování příslušnosti soudu prvního stupně bude alespoň zavedeno rozhodování jiným soudcem soudu prvního stupně, aby bylo vyloučeno, že o obnově řízení budou rozhodovat soudci, kteří se podíleli na rozhodnutí, proti kterému směřuje návrh na obnovu řízení.

Jenže komise pod Šámalovým vedením byla fakticky rozprášena a příprava nového trestního řádu, který vláda slibovala do konce tohoto volebního období, se zabrzdila.

Ministerstvo spravedlnosti nyní o úpravě obnovovacího řízení neuvažuje. „Obnova řízení je mimořádný opravný prostředek, jehož účelem je odstranit rozhodnutí, která neodpovídají skutkovému stavu, protože se objevily důkazy, které nebyly v průběhu původního řízení známy, a které pro navrhovatele mohou znamenat příznivější rozhodnutí ve věci. Důvodem je tedy změna skutkového stavu a je logické a plně v souladu se zásadou ekonomie, aby případ (a to ať jeho obnovu, tak i nové řízení) posuzoval soud, který se tím původně zabýval a má již o obsahu spisu znalosti,“ říká mluvčí ministerstva Daniel Škvařil.

Jen ať se nepřijde na moji chybu

Po změně už léta volají právníci i experti, kteří pracují na obhajobě údajně nespravedlivě odsouzených. Patří mezi ně i soudní znalec, genetik Daniel Vaněk, který nedávno spustil českou odnož projektu Nevina (Innocence Project), známý především z USA.


Psali jsme: Malá změna, ale velký pokrok pro férový soudní proces. Policie přišla o monopol na revizní posudky DNA

Chybné expertízy FBI poslaly na smrt až 32 lidí. A co české justiční omyly?

Konec justiční nevinnosti. Do Evropy se stěhuje projekt na vyhledávání nespravedlivě odsouzených


Podle Vaňka je jednou z překážek nároku na férové posouzení, zda obnovu řízení povolit, právě fakt, že je to v rukou původního soudce. „Nelze totiž vyloučit, že obnovu nepovolí jen proto, aby se nepřišlo na to, že odsoudil nevinného říká Vaněk.“

Na podobné problémy ostatně léta narážejí v USA, kde je vyhledávání nevinných pomocí nových vědeckých metod posuzování stop zatím nejdál. Za poslední čtvrtstoletí tam opustilo věznice přes 1700 nespravedlivě odsouzených. “S ochotou systému trestního soudnictví a orgánů policie spolupracovat na objevování justičních omylů je to samozřejmě různé. Často natrefíme na opravdu tuhý odpor,” říká Mark Godsey, jedna z vůdčích osobností amerického Innocence projektu.

Projekt Innocence se postupně přelil i do Evropy. Poměrně daleko jsou s ním na britských ostrovech, ale třeba i v Polsku, Itálii nebo Nizozemí. Česko se nedávno připojilo ke skupině zhruba desítky dalších evropských zemí, kde se projekt rozjíždí.

Co se týče různých metod, jak se domoci obnovy řízení, Česko je na tom se svým systémem podobně jako USA. I tam se žadatel obrací na soud, který ho usvědčil. Většinou v zastoupení odborníků z nevládních Innocence projektů.

Naopak systém, kde o obnově rozhodují odvolací soudy, mají například v Nizozemí. Ve Švédsku pak funguje určitý „hybrid“, kdy o žádosti na základě nových důkazů rozhodují odvolací soudy v případě, že původní rozhodnutí vynesly soudy nejnižšího stupně, pokud bylo původní rozhodnutí už na soudech druhého stupně, rozhoduje Nejvyšší soud. Vždy jde ale o soudy vyšší instance.

Kdo? Odvolací nebo nejvyšší soudy

Pro podobnou změnu byla i bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO), která dnes jako poslankyně vede sněmovní podvýbor pro justici a soudní samosprávu. Ostatně právě v době jejího vedení resortu vznikl zmíněný návrh na změnu trestního řádu.

„Z pozice ministryně jsem striktně prosazovala, aby to měl jiný soud, než ten, který učinil původní rozhodnutí. I když jsem samozřejmě slyšela i tu argumentaci, že původní soudce je s věcí obeznámen a že to šetří čas,“ říká Helena Válková.

Za nejvhodnější variantu nadále považuje, aby o věci rozhodovaly odvolací soudy. I když existovala vedle zmíněného přesunu k jinému senátu soudu stejné úrovně i varianta, aby o samotném povolení obnovy řízení rozhodovaly (podobně jako třeba v případě stížnosti pro porušení zákona) Nejvyšší soud. „Nijak by mi to nevadilo,“ říká Válková.

Ve všech těchto úvahách se ovšem pohybujeme pouze v rovině povolení obnovy. Samotné nové řízení, pokud by bylo připuštěno, by měly stejně jako dosud provádět soudy I. stupně.

Soudci: Debatu mezi sebou vedeme, ale jinak není s kým

Mezi samotnými soudci jednotný názor nepanuje. Diskuse kolem podobných témat se dnes vede v úzce odborných kruzích trestních soudců, odvážný návrh Šámalovy komise byl prakticky jediným hlasem směrem k laické veřejnosti.

Ale jak upozorňuje prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová, podobných debat ubývá. „V podstatě se přestaly vést, protože je není s kým vést. A je to velký průšvih,“ říká.

Naráží na skutečnost, že oddalováním vytvoření soudcovské samosprávy čeští soudci nemají subjekt, na jehož půdě by se podobné úvahy vedly, ale byl zároveň partnerem ostatním složkám moci – vládě a legislativě. Jinými slovy, že v Česku chybí Nejvyšší rada soudnictví.

„Cílem každé takové debaty musí být legislativní změna. Ale tím se musí někdo zabývat, a to jsou pro ministerstvo věci vzdálené a úplně mimo jeho zájem,“ říká prezidentka Soudcovské unie.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)