Radim Jančura: Z korunových dluhopisů chceme financovat expanzi na železnici

Napsal/a -pes- 18. dubna 2017
FacebookTwitterPocketE-mail

Emise korunových dluhopisů Student Agency holding na konci roku 2012 byla jen papírovou hrou, tvrdí ve své analýze právník Aleš Rozehnal. HlídacíPes.org zaslal otázky týkající se závěrů analýzy Radimu Jančurovi. Tiskový mluvčí Holdingu Student Agency a RegioJet Aleš Ondrůj nejdříve zareagoval pouze obecným vysvětlením, proč vznikla akciová společnost Student Agency holding. Později mailem odpověděl doplňující dotazy. Reakci publikujeme v nezkrácené podobě:

Převedení Student Agency (SA) na holdingovou strukturu, stejně jako emitování dluhopisů od začátku souviselo výhradně s plánovanou expanzí – zejména v oblasti železniční dopravy. A to především s tím, jak se plánují/ vyhlašují/ odkládají transparentní výběrová řízení na dotované spoje, kterých se RegioJet určitě jako jeden z dopravců chce účastnit.

K TÉMATU: Jančura v Babišových stopách. Emise korunových dluhopisů Student Agency byla jen papírovou hrou

Tehdy se jednalo o historicky první výběrové řízení pro dotované rychlíky vyhlášené Nečasovou vládou na trase Ostrava – Krnov – Olomouc, z kterého RegioJet vzešel jako vítěz.

Z toho vzešly dvě oblasti požadavků, na které bylo třeba reagovat:

a) Ze strany bankovních partnerů, kteří požadovali pro zajištění financování založení samostatné oddělené firmy – transparentně zajišťující výhradně provoz na trati vzešlé z výběrového řízení (například s ohledem na transparentní oddělení účetnictví u těchto veřejných zakázek)

b) S tím spojené legislativní omezení, které neumožňuje Radimu Jančurovi jako fyzické osobě zakládat a vlastnit více než určité množství společností. A právě holdingová struktura toto řeší.

S touto změnou a expanzí souviselo následně emitování dluhopisů, jejímž prostřednictvím jsme plánovali následně financovat pořízení vlakových souprav v souvislosti s výběrovým řízením na provoz vlaků.

Radim Jančura: „Záměr emitovat dluhopisy souvisel s pořizováním dalších vlakových souprav pro rozvoj našeho provozu po vítězství RegioJetu ve výběrovém řízení ministerstva dopravy na provozování dotovaných rychlíků na trase Olomouc – Krnov – Ostrava. Byla to první soutěž na dotované rychlíky, kterou schválila Nečasova vláda. V závěru roku 2012 jsme se dozvěděli předběžné výsledky soutěže a začali jsme s potřebnými přípravami. Banky po nás mimo jiné požadovaly holdingové uspořádání, proto jsme také založili SA Holding a emitovali dluhopisy s tím, že je následně nabídneme k prodeji na financování pořízení vlakových souprav pro trasu Ostrava – Krnov – Olomouc. Byla to reálná cesta, jak zajistit odpovídající financování pořízení souprav. Soutěž byla nicméně následně ze strany ministerstva dopravy zrušena a dluhopisy zůstaly nevyužity. Počítáme s jejich využitím pro potřeby financování v rámci transparentních soutěží na provozování dotovaných vlakových spojů, které stát již několik let slibuje. Je to pro nás spolu s případným vstupem na burzu přijatelnější způsob zajištění financování, než vstup investora. I jiní dopravci postupují podobně – dluhopisy na financování rozvoje svých aktivit vydal také například Leo Express.“

Realizace nového uspořádání mělo a má několik etap. Změna na holdingové uspořádání a vydání dluhopisů v rámci této změny bylo prvním krokem na cestě k realizaci financování pořízení nových vlakových souprav pro naplnění výsledků výběrového řízení na provozování vlaků na trase Ostrava – Krnov – Olomouc.

Následně se stát rozhodl, že výběrové řízení zruší a nebude v něm pokračovat. Další výběrová řízení zatím nebyla vyhlášena, ale stát/ kraje toto neustále plánují a je obecný předpoklad spuštění tohoto procesu v dohledné době – a to i formou potřeby reagovat rychle nejen na výběrová řízení, ale i notifikace přímých zadání ČD (viz informace z posledních týdnů ze strany MD), kde bude zapotřebí rychle zajistit vozidla pro provoz na notifikovaných tratích.

Student Agency za tímto účelem zůstala připravena holdingová struktura a dluhopisy na zajištění financování nových vlaků. Ty zatím nebyly umístěny na trh – nebyl pro to důvod s ohledem na zpomalení procesu vyhlašování výběrového řízení na provozování dotovaných spojů ze strany státu nebo krajů.

  • HlídacíPes.org: Podle vašeho vyjádření měly dluhopisy sloužit financování pořízení vlakových souprav. Podle účetní závěrky však byly záhy po svém vydání použity na vypořádání převodů vašich společností na nově založenou společnost. Dluhopisy tak nepřinesly ani korunu financí. Není v tom rozpor?

Není v tom rozpor. Do té doby, než byl proces restrukturalizace ukončen, došlo k tomu, že stát zrušil výběrové řízení na provozování dotovaných rychlíků na trase Ostrava – Krnov – Olomouc a dluhopisy zůstaly nevyužity. Jakmile se rozeběhnou výběrová řízení na dotované spoje, bude dluhopisové financování reaktivováno.

  • HlídacíPes.org: Bylo reálné, aby byly na trh umístěny dluhopisy ve výši 900 milionů Kč společností bez historie a se základním kapitálem dva miliony?

Ano – jednalo se o proces s několika fázemi – do holdingu jsou začleněny majetkově všechny společnosti vlastněné Radimem Jančurou s dlouholetou podnikatelskou historií, zákaznickou úspěšností a ziskovým hospodařením. Právě toto uspořádání a tento postup byl ze strany bank navržen a následně realizován auditorskou společností jako odpovídající požadavkům bank na zajištění spolufinancování a současně jako struktura, která bude mít dostatečnou důvěru potenciálních partnerů pro uplatnění emise dluhopisů.

  • HlídacíPes.org: Pokoušeli jste se tyto dluhopisy umístit na trh?

Ne, nebylo to zatím zapotřebí – jak je uvedeno výše. Dluhopisy budou využity ve chvíli, kdy dojde k aktivaci výběrových řízení na dotované spoje ze strany státu nebo krajů.

  • HlídacíPes.org: Podle vašeho vyjádření počítáte s využitím dluhopisů pro potřeby financování na provozování vlakových spojů. Společnost tyto dluhopisy podle účetní závěry už nevlastní, a tudíž je nemůže využít. Není v tom rozpor?

Není, dluhopisy nebyly umístěny vně vlastnických struktur Holdingu Student Agency. To znamená, jejich reaktivace nebude problematická a s dluhopisy bude naloženo podle toho, jak budou vyžadovat jednotlivé projekty a například bankovní instituce spolupodílející se na financování rozvoje aktivit v oblasti železniční dopravy (například v podobě záruky za financování ze strany bank).

Jako doplnění uvádíme, že celý postup byl realizován z jasných – výše uvedených důvodů (účast ve výběrových řízeních na dotované vlaky), s tím souvisejícími striktní požadavky bank a zejména zcela v souladu s platnou legislativou. Tento postup byl současně kontrolován a potvrzen auditorskou společností a řádně zanesen do všech firemních výkazů.

Prosíme, aby bylo bráno v potaz to, že není možné zpochybňovat postup, který byl zcela v souladu s platnými zákony a právě naopak byl kladen veškerý důraz na to, aby byl zákonný postup dodržen. V demokratické společnosti není možné selektivně postupovat podle zákonů, z kterých se vybírá tak, že u některých jejich dodržování je vyžadováno a u jiných se podle platných zákonů postupovat nemá.


Chcete podpořit HlídacíPes.org?

Udělejte to ZDE a získejte tak i unikátní publikaci ZE – MAN.


 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)