Protektorka Monika Babišová: uživatelka konečných výhod majetku Andreje Babiše

Napsal/a Robert Břešťan 28. srpna 2019
FacebookTwitterPocketE-mail

O Monice Babišové bylo o letošních prázdninách docela slyšet. Především v bulvárních médiích v souvislosti s tím, s kým trávila svou dovolenou. Zaujala též fotografií z bujaré oslavy svých narozenin na farmě Čapí hnízdo s modrými kšiltovkami s nápisem Sorry jako. Mnohem zajímavější je ale pohled na to, jak je Monika Babišová zapojena do podnikání spojeného se svým manželem, druhým nejbohatším Čechem a premiérem Andrejem Babišem.

Spolu s ním je také jednou z obviněných v kauze podezření na zneužívání evropských dotací právě v souvislosti se stavbou farmy Čapí hnízdo. Obviněn je i Martin Herodes, bratr Moniky Babišové, a Babišovy dvě dospělé děti.

Letos v dubnu policie navrhla státnímu zastupitelství všechny zmíněné obžalovat. Státní zástupce Jaroslav Šaroch má o tom, zda ve věci podá obžalobu, rozhodnout pravděpodobně do konce srpna.

Uživatelka konečných výhod

Jak ukazuje graf níže, Monika Babišová je v Česku i na Slovensku takzvaným uživatelem konečných výhod v drtivé většině podniků spojovaných s Andrejem Babišem (on sám je nyní oficiálně obmyšlenou osobou svých svěřenských fondů).

Uživatel konečných výhod je právní termín, například podle slovenského zákona proti praní špinavých peněz je to „každá fyzická osoba, která skutečně ovládá nebo kontroluje právnickou osobu, fyzickou osobu – podnikatele anebo sdružení majetku a každá fyzická osoba, v jejíž prospěch tyto subjekty vykonávají svou činnost.“

 

 

„Působí tam jako nastrčená bílá kobylka Andreje Babiše. Tak, aby měl přes rodinu v celém konstruktu plnou kontrolu, ale on sám zůstává jediný obmyšlený. Že by paní Babišová měla něco řídit, je úsměvná představa,” komentuje to ředitel české protikorupční organizace Transparency International David Ondráčka.

Monika Babišová figuruje prakticky ve všech firmách právě jako uživatelka konečných výhod, statutární funkci má jen v Nadaci Agrofertu, kde je členkou správní rady, a ve společnost Agabsy, kde je členkou představenstva. Firma, která vznikla v prosinci 2016 přetvořením ze spící firmy Kostelecké maso uzeniny, ale nevyvíjí žádnou činnost. Je to také jediná firma, kde Andrej Babiš v obchodním rejstříku figuruje jako 100% majitel.

Prakticky všude, kde je jeho manželka Monika, je uveden jako uživatel konečných výhod i Andrej Babiš (s ohledem na přehlednost to v tomto grafu nezobrazujeme).

Ještě letos na jaře byla Babišová v představenstvu firmy Imoba, která vlastní areál Čapí hnízdo. Odstoupila z něj ale na vlastní žádost 23. května.

Jak je z grafu patrné, ve většině případů je jako uživatelka konečných výhod zapsána Monika Babišová jak na Slovensku, tak v Česku od roku 2017. Časová souslednost s přijetím směrnice o boji proti praní špinavých peněz není náhodná (směrnici přijala EU 20. května 2015, členské země měly na její implementaci dva roky).

V Česku začal platit klíčový paragraf 4c zákona o střetu zájmů (zakazující poskytování dotací obchodní společnosti, v niž má veřejný funkcionář či jím ovládaná osoba podíl alespoň 25 %) 9. února 2017. Počátkem února 2017 také Babiš převedl svůj majetek do dvou svěřenských fondů.

Změně zákonů a zápisům v obchodních rejstřících na Slovensku i v Česku časově odpovídá i změna vztahu mezi Andrejem Babišem a jeho manželkou – svatba se konala na konci července roku 2017.

Monika, rodinný protektor

Monika Babišová hraje ve správě majetku Andreje Babiše klíčovou roli. Je členkou hlavního kontrolního orgánu dvou svěřenských fondů – rady protektorů.

Auditoři se Babišové ve své předběžné zprávě explicitně věnují: „Paní Babišová (manželka pana Babiše) je členem rady protektorů a je považována za rodinného protektora. Rodinného protektora jmenuje pan Babiš a ten také může odvolat osobu z funkce rodinného protektora bez uvedení důvodu. Rada protektorů není usnášeníschopná, pokud není přítomen rodinný protektor.“ Právě v tom je role a pozice manželky pro Andreje Babiše zásadní.

Jak také popsali auditoři Evropské komise, dvěma hlavními cíli svěřenských fondů jsou dle (veřejně nepřístupných) stanov:

a) správa skupiny Agrofert (zahrnuje zhruba 900 společností v ČR, na Slovensku, Maďarsku, Polsku, Nizozemí, Rusku a Německu)

b) ochrana zájmů Andreje Babiše.

Dále auditoři upozorňují, že Babiš může odvolat svěřenského správce (pokud například nehájí jeho zájmy) a správce může odvolat i rada protektorů, v jejímž čele je, jak jsme již zmínili, Monika Babišová.

„Možná by ji senátní komise mohla pozvat, aby to fungování svěřenských fondů vysvětlila,“ navrhuje David Ondráčka.

Detailně si můžete vazby kolem svěřenských fondů Andreje Babiše prohlédnout v tomto grafu:

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)