Prostějovská radnice nechce mluvit o své mediální poradkyni. Ta tvrdí, že místo vůbec není její

Napsal/a Jan Žabka 31. října 2017
FacebookTwitterPocketE-mail

Bývalá novinářka Anna Kajlíková před lety kritizovala, že si prostějovská radnice pořizuje mediálního poradce. Teď v Prostějově sama působí jako referentka mediální komunikace. Že jde prakticky o tutéž pozici, potvrzuje dokument z roku 2015. Sama Kajlíková přesto tvrdí, že to není její místo. Blízkou podobnost obou pozic přitom potvrzuje i vyjádření města.

Mediální poradce města Prostějova měl za úkol zpracovávat analýzy mediálních výstupů. Tedy informovat magistrát města Prostějov, jak je prezentován v médiích a na sociálních sítích. „Poradce může například vytipovat skutečnosti, které negativně ovlivňují obraz magistrátu v médiích a poradit, jak ho zlepšit,“ píše v kriticky laděném článku z roku 2012 tehdejší novinářka Anna Kajlíková.

O tři roky později Kajlíková nastoupila na pozici referentky mediální komunikace prostějovské radnice. Tedy na stejnou pozici, kterou předtím kritizovala. Když o tom informoval HlídacíPes.org, Kajlíková zveřejnila vyjádření, kde tvrdí, že funkci mediálního poradce nikdy nezastávala a zastávat nehodlá.

To je ovšem polovina pravdy. Pozice mediálního poradce sice na prostějovské radnici již neexistuje, alespoň ne formálně. Úkoly, které měl mediální poradce na starost, ale plní referent mediální komunikace.

Radnice: je to post se spoustou úkolů

O tom, že mediální poradce a referent mediální komunikace jsou obdobné pozice, svědčí důvodová zpráva Rady města Prostějova z května 2015. Dokument zdůvodňuje vytvoření nové pozice referenta mediální komunikace, jehož práci do té doby vykonával mediální poradce. „V současné době obdobnou pracovní činnost zajišťuje zaměstnanec na základě dohody sjednané mimo pracovní poměr,“ vysvětluje zpráva.

„Dohoda nebude dále obnovována, přesto z praktické zkušenosti je zřejmé, že tuto činnost je nezbytné nadále uchovat a nadále rozšířit tak, aby popsané úkoly byly plněny ještě na vyšší úrovni, než tomu bylo doposud, s ohledem na rozrůstající se agendu ke zpracování,“ píše se dále ve zprávě.

Popis náplně práce tehdy zanikající pozice mediálního poradce obsažený v důvodové zprávě z roku 2015 je totožný s popisem náplně práce referenta mediální komunikace, který teď redakci HlídacíPes.org zaslalo město Prostějov. Jde především o monitoring médií, včetně monitoringu sociálních sítí nebo informační a tiskové vztahy k veřejnosti. Výjimkou není ani příprava setkání zástupců města s občany.

Referent mediální komunikace má oproti mediálnímu poradci úkolů více. „Podílí se na koordinaci grafické podoby a obsahu webových stránek města v rámci prezentace Statutárního města Prostějov. Zajišťuje ochranu osobních údajů fyzických osob ve zveřejňovaných usneseních a zápisech rady a zastupitelstva a zajišťuje jejich zveřejnění na webových stránkách města,“ píše ve vyjádření města vedoucí odboru kanceláře primátora Jaroslava Tatarkovičková.

To je ale taky jediná informace, kterou je magistrát o dané pozici ochoten sdělit. Bez odpovědi zůstaly další otázky HlídacíPes.org, například na platové ohodnocení referenta mediální komunikace. Sama Anna Kajlíková také neodpověděla na dotaz, proč dnes pracuje na stejném místě, které před lety z pozice novinářky kritizovala.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)