Foto: Petr Lemberk/ MAFRA/ Profimedia

Povinná biopaliva jsou rok zrušena. Ve skutečnosti se mnoho nezměnilo

Napsal/a Robert Břešťan 5. června 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

Když vláda Petra Fialy vloni v březnu zrušila povinnost přimíchávat do nafty biosložku, interpretovalo se to nejen jako rozhodnutí zrušit nákladné opatření se sporným ekologickým dopadem, ale i jako snaha narušit hegemonii společnosti Agrofert v tomto oboru. A jak to tedy s metylesterem řepkového oleje v české naftě po roce vypadá?

S odstupem necelého roku je Agrofert přesvědčen o tom, že vládní opatření – jež začalo platit vloni 1. července – nepřineslo kýžený efekt, ale bylo a je namířeno proti klíčovým firmám Andreje Babiše. Právě firmy Preol a Primagra získaly postupem času v Česku na výrobu metylesteru řepky olejky (MEŘO) v podstatě monopol.

„Od začátku jsme byli přesvědčeni, že jde o opatření zaměřené cíleně proti Agrofertu, které v žádném případě nemohlo a ani nesplnilo svůj účel, tedy zlevnit pohonné hmoty, což se také potvrdilo. Rozhodnutí pouze zneprůhlednilo trh tuzemských pohonných hmot a snížilo možnosti jeho kontroly ze strany např. celních orgánů a ministerstva financí, potažmo ministerstva životního prostředí,“ říká mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.

Na druhé straně vládní rozhodnutí v mnohém rozvázalo ruce hlavnímu tuzemskému výrobci bionafty, státní firmě Čepro.

Tím, že skončila zákonná povinnost přimíchávání biopaliv do pohonných hmot, zůstala pro dodavatele pohonných hmot jen povinnost úspory CO2. Změna legislativy otevřela cestu pro rozšíření dalších možností řešení těchto úspor: především úspory CO2 z těžby, úspory na základě certifikátů úspory CO2 z CNG a LPG využitých v dopravě. Konkrétním výsledkem je snížení využívání biopaliv v systému ČEPRO a s tím spojená úspora nákladů,“ říká mluvčí Čepro Marek Roll.

Pokles zájmu nevidíme

Celoevropská legislativa v rámci snah o dekarbonizaci dopravy dává ve všech členských státech za cíl snížit emise CO2 o šest procent. Nová směrnice zvaná RED III dokonce počítá s tím, že do roku 2030 bude povinností členských států zajistit snížení emisí v dopravě o 14,5 %.

„Rozhodnutí, kterým nástrojem budete plnit úspory CO2, je výsledkem obchodního rozhodnutí. V našem případě je rozhodujícím kritériem cena. Vybíráme tedy vždy tu ekonomicky nejvýhodnější formu naplnění cílů úspory CO2,“ vysvětluje Roll.

Podle něj v roce 2022 na nákupu MEŘO Čepro uspořilo zhruba 45 milionů korun. V poslední výroční zprávě za rok 2021 nicméně vykázalo Čepro „tržby z poskytování služby přimíchávání biopaliv“ (vedle nafty i do benzínu, kam se přidává bioethanol) ve výši 4,16 miliardy korun, o rok dříve to bylo 2,88 miliardy.

Zrušení povinnosti přidávat do nafty biologickou složku tedy neznamená, že by se MEŘO z českého trhu vytratilo.

Podle statistik Ministerstva průmyslu hrubá spotřeba FAME (= MEŘO, metylester řepkového oleje) v roce 2021 byla rekordních 353 905 tun. V roce 2017 to bylo 157 429 tun. Ke konci června 2022 statistiky ukazují spotřebu 165 179 tun, data za celý rok 2022 k dispozici nejsou.

Žádost HlídacíPes.org o informaci o konkrétním nakupovaném množství MEŘO a konkrétních dodavatelích za rok 2021, 2022 a dosavadní měsíce tohoto roku Čepro odmítlo s tím, že „konkrétní údaje považujeme za obchodní tajemství“.

Z dříve dostupných dat – například za roky 2014 až 2017 – plynulo, že jediným tuzemským výrobcem biopaliv první generace (tedy MEŘO) byly firmy z holdingu Agrofert, zcela bez konkurence ale nebyly: řada firem dovážela MEŘO od výrobců v zahraničí jako jsou například německý Mabanaft, maďarský MOL spolu se Slovnaftem, slovenský Petroltrans, švýcarská Glencore a další.

Agrofert, coby největší tuzemský producent MEŘO, si na pokles zájmu o svá bioplaiva, respektive na pokles výroby, nestěžuje.

„Produkce MEŘO se v našich výrobních závodech nesnížila ani nezvýšila, odpovídala našim technickým možnostem a kapacitám výrobních zařízení. Mírně narostla pouze výroba tzv. vyspělých biopaliv (UCOME, dříve označovaných jako 2. generace), která vyrábíme již mnoho let,“ říká mluvčí holdingu Pavel Heřmanský s tím, že poptávku má firma nadále „nejen v ČR, ale i okolních státech“.

Česko řepce zasvěcené

Rozhodnutí vlády se podle Heřmanského neodrazilo ani na ploše, na níž firmy z holdingu Agrofert řepku v ČR pěstují.

„Neodrazilo a ani nemohlo. Všechny plodiny pěstované v ČR jsou součástí jednotného trhu Evropské unie, a tak se řídí poptávkou a nabídkou v celé EU. Výměry řepky jsou dlouhodobě stabilní a řídí se nikoli politickými vendetami, ale například správnou zemědělskou praxí. Tuto my velmi důsledně jako dobří hospodáři na půdě dodržujeme a budeme i nadále.“

Plocha osázená řepkou ve srovnání s rokem 1990 v tuzemsku vzrostla čtyřikrát a Česko je v přepočtu na velikost země největším pěstitelem řepky v Evropě.

„Řepky se u nás pěstuje plus minus stejně jako ve Francii nebo v Německu. Řepka má – teď nevím, jestli to štěstí nebo tu smůlu – že my máme pro její pěstování dobré půdně-klimatické podmínky. Nárůst pěstovaných ploch je už od 90. let a to tehdy vůbec nešlo o biopaliva. Byl boom rostlinných tuků, rostlinného másla, mluvilo se o zdraví, cholesterolu a živočišné máslo bylo na druhé koleji,“ namítá Martin Sedláček, zemědělský ekonom a publicista.

Podle loňské studie Asociace pro mezinárodní otázky řepka pěstovaná pro biopaliva 1. generace zabírala v Česku 12 % orné půdy:

Znamená to, že na jednom z osmi polí v Česku se pěstují paliva pro auta a elektrárny. Plodiny na biopaliva první generace tak zabírají plochu o rozloze téměř celého Karlovarského kraje, přitom k nim existuje technologicky pokročilejší náhrada, a to dokonce i v podobě obnovitelných zdrojů energie instalovaných v krajině, ačkoli pokryla přibližně pouze 0,8 % konečné spotřeby energie.“

Biopaliva první generace, kam patří právě MEŘO, na trh v minulosti vstupovala s argumentem, že jde o opatření, které je ekologické a šetrné k životnímu prostředí. Postupem času se ale ukázalo, že biosložka vyráběná z řepky olejky tak přínosná není.

Podpora již od Luxe

Postupně se na trhu prosazují modernější biosložky 2. a 3. generace, vyrábějí se například z kuchyňských odpadů, čistírenských kalů či zbytků dřeva a slámy.

Čepro je nakupuje například ze Skandinávie a z Itálie, ale i z Česka. Už vloni Čepro začalo velkoobchodním zákazníkům nabízet motorovou naftu s 15 % HVO (hydrogenovaný rostlinný olej), což je uměle vyráběný syntetický produkt, údajně s vlastnostmi lepšími, než má klasická nafta.

Podpora biopaliv má mimochodem v tuzemsku mnohem delší tradici, než se obecně ví: Česká republika byla v Evropě mezi prvními zeměmi vyrábějícími bionaftu a program prosadil někdejší ministr zemědělství Josef Lux.

Povinnost přimíchávat do nafty nejméně dvě procenta metylesterů ale vznikla v ČR na popud EU až od 1. září 2007 – a skončila vloni. Povinnost snižovat i ve spotřebě pohonných hmot podíl CO2 však nadále trvá.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)