Ilustrační foto: valná hromada FAČR, Nymburk 2019. Foto: Profimedia

Peníze pro neziskovky: nejvíc stále dostává sport a charita, miliardy bere inflace

Napsal/a Robert Břešťan 5. prosince 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

Objem peněz, které jdou ze státního rozpočtu na podporu tuzemských neziskových organizací, se v posledních letech příliš nemění. V reálné hodnotě však příjmy českých neziskovek „z eráru“ silně poklesly; nižší desítky procent ukousla inflace. Naopak bez větších změn je pořadí těch, kdo od státu dostávají nejvíc: vede sport, následují organizace zaměřené na sociální služby a pomoc znevýhodněným.

Na první pohled to na výrazný propad v podpoře neziskových organizací nevypadá. V příštím roce stát počítá s tím, že na „neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím“, jak se příslušná kapitola nazývá, půjde 16,9 miliardy Kč. To je o dvě miliardy méně než vloni a půjde o méně než jedno procento státního rozpočtu.

Kolik jde na podporu neziskových organizací ze státního rozpočtu
(Neinvestiční transfery neziskovým organizacím 2014 – 2023)

ZDROJ: data ministerstva financí

V dlouhodobém srovnání a v reálné hodnotě peněz však o propad jde. Jak upozornila nedávná studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu CERGE, jež srovnává navržené výdaje na rok 2024 a poslední předkrizový rozpočet z roku 2019, inflace za toto období ukrojí z hodnoty peněz 40,6 %. Nominální HDP v časovém srovnání let 2019 – 2024 má vzrůst o 33,9 %

Fotbal, věda, hokej

Velkou část z peněz na podporu neziskového sektoru už tradičně získají sportovní svazy. Národní sportovní agentura má pro rok 2024 přislíbeno 5,8 mld. Kč.

To, jak se v reálném vyjádření mění podpora neziskových organizací v oboru poskytování sociálních služeb, obnovy kulturních památek či podpory divadelních, hudebních a jiných aktivit, ukazuje tento graf CERGE.

Neinvestiční transfery neziskovým organizacím mezi roky 2019 a 2024 (v %)

Se svolením Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu.

V Česku je přes 138 tisíc neziskových organizací a drtivá většina z nich žádnou státní podporu nepobírá.

Poslední úplná data o tom, jaké neziskové organizace a v jaké výši český státní rozpočet naopak podpořil, jsou za rok 2022. HlídacíPes.org si je vyžádal na ministerstvu financí. Potvrzuje se dlouhodobý stav, kdy nejvíce peněz získávají sportovní svazy. Jedničkou je Fotbalová asociace ČR s dotací 538 milionů korun, na třetím místě je Český svaz ledního hokeje s 258 miliony, následují svazy atletů, basketbalistů, volejbalistů a lyžařů. Sportovní dominanci na předních příčkách „narušuje“ sdružení vysokých škol a Akademie věd České republiky CESNET a Horská služba.

Neziskové organizace s největšími příjmy ze státního rozpočtu za rok 2022 

ZDROJ: ministerstvo financí

Ministerstvo financí upozorňuje, že sumy nemusejí být zcela přesné, v hlavních relacích ale realitě odpovídají. „Tyto údaje poskytují do informačního systému jednotlivé organizační složky státu na svojí zodpovědnost, proto ze strany Ministerstva financí nelze ověřit jejich správnost,“ podotýká za ministerstvo Stefan Fous z tiskového odboru.

Od lidí a firem jako od státu

Největší objem dotací poskytnutých neziskovým organizacím ze státního rozpočtu i nadále směřuje do oblastí definovaných jako „Sociální věci a politika zaměstnanosti“, „Tělovýchova“ a „Vzdělávání a školské služby“. Tedy do oblastí, kde stát své aktivity deleguje právě na nevládní sektor.

Tomu odpovídá fakt, že nejvíce peněz na „nezisk“ tradičně rozděluje MPSV (vloni přes 6,5 miliardy), MŠMT (přes 2,8 miliardy), Ministerstvo kultury (bezmála dvě miliardy) a v posledních letech Národní sportovní agentura (přes 5,6 miliardy).

Nováčky v nejvyšších patrech co do výše přidělené podpory byly v roce tři neziskové organizace zaměřující se na sociální a zdravotní služby:

Nezisková organizace Za sklem o. s. poskytuje bezplatnou pomoc a podporu osobám s poruchou autistického spektra a jejich rodinám. Vloni otevřela své pracoviště po Brně, Olomouci a Zlíně také v Praze.

Společnost Romodrom poskytuje mimo jiné sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi či sociální projekty zaměřené na dluhové poradenství, podporu zaměstnanosti, bydlení, péči o děti či vzdělávání. Tichý svět se věnuje lidem se sluchovým a kombinovaným postižením.

Kolik ze státního rozpočtu dostávají společensky a politicky aktivní neziskové organizace, jež například Tomio Okamura opakovaně označuje za „parazity přicucnuté na veřejné peníze“, ani to, jaké by to měly být, z dostupných dat vyčíst nelze.

Politickými neziskovkami jsou naopak prokazatelně oficiální think-tanky politických stran, včetně Okamurovy SPD. Jak HlídacíPes.org popsal ve svém nedávném textu, souhrnně tyto think-tanky dostaly z veřejných rozpočtů v součtu 45 milionů korun.

Jednotlivci, firmy a nadace v roce 2022 věnovali v Česku na dobročinné účely téměř stejně jako státní rozpočet: celkem 15,4 miliardy korun, o tři miliardy více než o rok dříve.

Podle ředitelky Fóra dárců Kláry Šplíchalové individuální dárci nejčastěji podporují potřebné a handicapované (zhruba 3,9 miliardy korun), firmy více přispívají na vzdělávání a vědu (celkem daly na charitu 7,8 miliardy korun), nadace pak darovaly 3,7 miliardy korun.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)