Kácení lesů v Krušných horách. Foto: Radim Vaňous

Ochrana lesů na český způsob: rychle to vykácíme, než nám to zakážou

Napsal/a Zuzana Arnadová 10. prosince 2021
FacebookTwitterPocketE-mail

KOMENTÁŘ. Zdravé lesy bez rozsáhlých pasek a viditelných dopadů kůrovcové kalamity jsou v Česku čím dál vzácnější. V Krušných horách se nyní narychlo chystá kácení velkých ploch zdravých smíšených lesů. Nikoli náhodou jen těsně před tím, než to od ledna už nebude možné.

Uměle vysazené smrky, které z velké části nahradily původní bohatou druhovou skladbu tuzemských lesů s převahou listnatých stromů jak známo snáze podléhají škůdcům. Každý může sám vidět, jak se dříve pestrobarevný les mění v holé pláně se suchými stromy.

Původní podobě evropských (pra)lesů se dnes nejvíce blíží bukové lesy na svazích v Jizerských horách. Díky vysokému stupni ochrany si tam uchovaly svou krásu a dokonce se dostaly i na seznam světového dědictví UNESCO.

Naprosto odlišný příběh můžeme sledovat v Krušných horách. Tamní bučiny jsou sice taktéž na seznamu světového přírodního bohatství jako evropsky významná lokalita, jenže současně s tím jsou také zahrnuty v těžebním plánu firmy I. H. Farm spojované s uhlobaronem Pavlem Tykačem.

Zatímco stoleté buky v Jizerských horách mají takzvaný bezzásahový typ ochrany, stejně staré a mimořádně zachovalé buky ve východním Krušnohoří budou pravděpodobně ještě tento měsíc pokáceny. A to i v oblastech, které mají být od ledna úplně bezzásahové. Je prostě třeba to ještě stihnout…

Sedm let po zákonné lhůtě

Destruktivní těžba dřeva byla Ústeckým krajem povolena navzdory všem připomínkám dalších účastníků správního řízení (včetně Greenpeace ČR, České společnosti ornitologické či města Horní Jiřetín), a tak se vlastník lesa rychle pustil do práce.

Ministerstvo životního prostředí, ke kterému jsme se jako účastníci správního řízení odvolali s žádostí o předběžné opatření na zákaz těžby, s vyjádřením naopak vůbec nespěchá a pravděpodobně se ho dočkáme až ve chvíli, kdy původní staré stromy padnou a místo nich začnou klíčit sazenice nových smrčků. A ještě je docela možné, že si vlastník lesa za vykácení zdravých stromů zažádá o dotaci na „zmírnění dopadů kůrovcové kalamity“.

Minimálně by to odpovídalo tempu, s jakým se v rámci ochrany krušnohorských bučin potýkáme od chvíle, kdy byly zařazeny do sítě Natura 2000.

Teprve letos v srpnu, dlouhých sedm let po zákonem stanovené lhůtě, ujednal krajský úřad s vlastníkem lesa smluvní ochranu území. Z celkové plochy bylo ale vymezeno do bezzásahového režimu pouhých 200 hektarů lesa. Úřad navíc jen necelé dva měsíce před platností této smlouvy povolil těžební zásahy i v tomto území, které má být přitom ponecháno samovolnému vývoji.

Hrozí tedy naprosto zbytečné a nevratné poškození biotopu, kde o své prostředí přijde celá řada chráněných živočichů, z nichž někteří patří mezi ohrožené druhy na pokraji vyhynutí. Český stát tak opět nedodržuje mezinárodní úmluvy, ke kterým patří i dostatečná ochrana evropské přírody, a vědomě porušuje zákon o evropsky významných lokalitách.

Česko porušuje, co samo slíbilo

Tomu odpovídá i neochota rozšiřovat bezzásahová území, která by přitom podle evropských strategických dokumentů měla tvořit minimálně 30 % území členských států a minimálně 10 % z nich by mělo být v nejpřísnějším stupni ochrany.

Je tristní, že ohrožujeme staré lesy, ve kterých žijí vzácné druhy ptáků a brouků a nerespektujeme ani odborný názor ornitologů, kteří dlouhodobě upozorňují na pokles ptačích populací i výskyt chráněných opeřenců v Krušných horách.

Pokud tedy i na celoevropské úrovni dojde k vyhynutí vzácných druhů, jakými jsou třeba orel mořský nebo tetřívek, bude to bohužel i zásluhou naší země uprostřed Evropy, která ignoruje vědecké poznatky a nedodržuje ani to, k čemu se sama zavázala.


Autorka pracuje v neziskové organizaci Greenpeace ČR. 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)