Obraz Číny v Česku. Politici mluví o sbližování, média ale ukazují hlavně negativa země

Napsal/a Ivana Karásková 15. listopadu 2017
FacebookTwitterPocketE-mail

Česká média při informování o Číně stále zdůrazňují problematiku lidských práv. Ukazuje to analýza mediálních výstupů o Číně za posledních sedm let provedená Asociací pro mezinárodní otázky. Novináři v Česku tak do velké míry nesdílejí přístup politiků a byznysmenů, kteří se Čínu snaží prezentovat především jako obchodní šanci.

V rámci mezinárodního projektu ChinfluenCE, mapujícího čínský vliv v České republice, na Slovensku a v Maďarsku, analyzovala Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) 1257 textů, které se týkaly Číny a politiky nebo ekonomiky, a byly publikované v nejsledovanějších českých médiích od roku 2010 do června 2017.

Výsledkem jsou dvě hlavní zjištění. Za prvé, informování o Číně narostlo spolu s tím, jak čínské téma prostoupilo domácí politikou, především v důsledku aktivit prezidenta Miloše Zemana.

A za druhé, navzdory snahám části politické elity o zlepšení vztahů s Čínou zůstává její obraz v českých médiích poměrně negativní (pozitivně byla Čína vylíčena jen v 14 % textů, zatímco ve více než 41 % bylo hodnocení záporné).

Témata, o nichž se během sledovaného období v médiích v souvislosti s Čínou nejvíce hovořilo, zobrazuje následující „wordcloud“:

Největší kategorii tvoří ekonomické a politické vztahy Číny s ostatními státy světa. V ní jsou zastoupeny zejména vztahy se Spojenými státy, Ruskem, Japonskem a čínské působení v mezinárodních organizacích.

Česká média tím logicky reflektují dynamický nárůst čínského vlivu a moci v mezinárodním systému, díky němuž se Čína během poslední dekády dostala do pozice jednoho z klíčových globálních aktérů.

Média jako strážci hodnot

Druhou příčku v pořadí témat zaujala lidská práva. Tuto kategorii tvoří obecné zmínky o nedodržování lidských práv v Číně spolu s informacemi o dílčích tématech jako jsou pronásledování homosexuálů, dětská práce, trest smrti, věznění disidentů, vztah Číny k národnostním menšinám v Sin-ťiangu a Vnitřním Mongolsku nebo odebírání orgánů vězňům.

Ačkoliv česká zahraniční politika ve vztahu k Číně po roce 2012 utlumila kritiku porušování lidských práv s cílem navázat lepších ekonomické vztahy, v mediálním diskurzu je toto téma stále živé. Lidská práva se stala téměř reflexivně používanou nálepkou připojovanou k obrazu Číny v České republice.

Díky tomu se zmínky o porušování lidských práv objevovaly i v pořadech rozebírajících primárně zcela jiná témata (např. českou ekonomickou diplomacii, kulturu nebo čínský vliv v regionu).

Otázkou je, jestli všudypřítomné odkazy na lidská práva nevedou k pocitu, že téma je notoricky známé a reflektované, tudíž není třeba dále ho rozvíjet cestou získávání informací “z terénu”, které by českému čtenáři poskytly hlubší vhled do fungování současné Číny a její společnosti.

Mnoho Tibetu, málo Tchaj-wanu

Třetí nejsilněji zastoupenou kategorií byly poukazy na autoritářskou povahu čínského komunistického režimu, s čímž souvisí i další kategorie v pořadí, týkající se cenzury médií a internetu.

Za součást kriticky orientovaného zpravodajství lze považovat i téma Tibetu, které však na rozdíl od předchozích dvou kategorií vykazovalo velké výkyvy v čase.

Zmínky o Tibetu kulminovaly minulý rok v souvislosti s návštěvou dalajlámy v Česku, jeho setkáním s ministrem kultury Danielem Hermanem a následným prohlášením čtyř nejvyšších ústavních činitelů.

Opačný narativ, který popisuje Tibet před rokem 1959, kdy byl „osvobozen” čínskou armádou, jako feudální stát s otroky, jimž byly utínány ruce a vylupovány oči, v českém mediálním prostředí šířili čínská velvyslankyně Ma Keqing, prezident Zeman, (již zesnulý) komunistický europoslanec Miloslav Ransdorf a Haló noviny. Jde přitom o obraz, který věrně reflektuje oficiální rétoriku Čínské lidové republiky.

Zajímavé je, že na rozdíl od Tibetu byla ve vztahu k Číně jen minimální mediální pozornost – v textech primárně se věnujících Číně – věnována mezinárodnímu postavení a vnitrostátnímu vývoji Tchaj-wanu a vztahům v tchajwanské úžině. Jde přitom o téma, které je ze strategického hlediska řádově důležitější.

Tchaj-wan navíc s českou společností, na rozdíl od Tibetu, reálně sdílí určité paralely historického vývoje, jako je postavení malé země v sousedství velmoci nebo přechod politického systému od autoritářského režimu k demokracii.

Daň za negativní obraz o Číně

Až za lidskoprávně orientovanými tématy se v pořadí témat objevují ekonomické otázky, ať jde o čínskou ekonomiku jako takovou nebo českou ekonomickou diplomacii.

V kritickém světle je představována otázka čínského lobbingu. Stejně jako u tibetské otázky je však pozornost věnována spíše českým aktérům, zejména podnikání Petra Kellnera, Jiřího Šmejce, Jaroslava Tvrdíka a Jana Kohouta (výjimkou jsou zmínky o čínské skupině CEFC).

Důležité problematice čínského vlivu v České republice však věnovala česká média méně pozornosti než například kulturní výměně s Čínou. Stejně málo byla pokryta témata čínských investic v ČR nebo domácí problémy v Číně (tuto kategorii tvořilo zejména téma korupce a boje čínského vedení s ní).

Daní za přístup, který se z velké části soustředí na negativní aspekty současné Číny, je projekce interních, českých témat do zpravodajství o této zemi.

Česká média každopádně, alespoň prozatím, vzdorují snaze části politické elity přesměrovat pozornost zahraniční politiky i širší veřejnosti výhradně k příležitostem, které (údajně) nabízí čínský trh českým exportérům a investorům.


Autorka je analytičkou Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky, kde koordinuje mezinárodní projekt ChinfluenCE mapující čínský vliv ve střední Evropě.

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)