Obnovitelné zdroje postupně dohánějí jadernou energetiku, ukázal rok 2015

Napsal/a Martin Sedlák 10. června 2016
FacebookTwitterPocketE-mail

ANALÝZA. Během loňského roku přibylo celosvětově 147 gigawattů nových instalací solárních i větrných elektráren a zdrojů spalujících biomasu. Obnovitelné zdroje ve výrobě elektřiny pokrývají téměř čtvrtinu globální produkce.

Nová data vyplývají z aktuálně publikované studie mezinárodní organizace REN21.

Rozvojový svět před bohatými státy

Elektřina vyrobená pomocí větru, slunce nebo biomasy zaujímá zhruba 7 % v energetickém mixu, což se může zdát ve srovnání s konvenčními zdroji energie jako malá část.

Ve srovnání se situací před deseti lety jde však o významnou změnu. Obnovitelné zdroje postupně dohání jadernou energetiku, na kterou připadá globálně zhruba 11 %.

Ovšem na rozdíl od jaderných reaktorů jsou obnovitelné zdroje energie decentralizované a mohou si je dovolit i méně majetné rozvojové státy. Další podstatnou část „čisté“ energie přidává voda, na kterou připadá asi 16% podíl ve výrobě elektřiny.

Oproti roku 2014 narostl celkový instalovaný výkon v obnovitelných zdrojích o devět procent. Rekordní nárůst navíc přichází v době velmi nízkých cen fosilních paliv.

Celosvětové investice do obnovitelných zdrojů dosáhly částky 286 miliard dolarů. Poprvé také nastala situace, kdy rozvojové země překonaly v množství investic do obnovitelných zdrojů bohatou část světa (156 miliard dolarů versus 130).

Jen v Číně bylo proinvestováno celých 36 % z celkového balíku finančních prostředků vložených do šetrné energetiky.

graf ad sedlák koment

Mezi další rozvojové státy, které investovaly více než 500 milionu dolarů do obnovitelných zdrojů, patří například Maroko, Uruguay, Filipíny, Pákistán a Honduras.

Evropa ale ukazuje opačný trend: počet nových instalací se propadl oproti roku 2014 až o pětinu. Důvodem jsou především nestabilní podmínky pro další rozvoj. Po dynamickém začátku dnes některé státy včetně České republiky přešlapují na místě.

V některých státech se i se zpětnou platností změnily původní státem garantované podmínky. Na druhou stranu i přes mírné zpomalení růstu v posledních letech lze stále najít na světové obnovitelné mapě s významným podílem zelené energie najít v předních pozicích Německo, Dánsko, Švédsko nebo třeba Portugalsko.

Státy, které aktualizovaly schémata podpory, jsou nuceny nové podmínky konzultovat u Evropské komise. To platí právě i u České republiky, kde již téměř rok trvá čekání na schválení podpory pro bioplynové stanice navázané na energetické využití biologicky rozložitelného odpadu.

Slunce a vítr táhnou

Drtivou většinu nových energetických zdrojů ve světě – 77 % – představovaly za rok 2015 větrné a solární elektrárny.

První trojici států s největšími solárními přírůstky tvoří Čína (15,2 GW), Japonsko (11 GW) a USA (7,3 GW). V Evropě přidala nejvíce nové kapacity ve fotovoltaice Velká Británie (3,7 GW), následuje Německo (1,5 GW) a Francie (0,9 GW).

Český výkon solárních elektráren od roku 2013 stagnuje na přibližně 2 120 megawattech instalovaného výkonu.

Loni přibylo pár menších projektů na střechách. Nárůst se dá čekat od plánu ministerstva průmyslu, které počítá s růstem až 300 megawattů nových elektráren do konce tohoto desetiletí.

V optimistické variantě to znamená zhruba 12-15 tisíc nových malých solárních elektráren na střechách rodinných domů nebo bytovek.

Nově instalované větrné turbíny se staly největším zdrojem vyráběné elektrické energie v Evropě a ve Spojených státech. Také růst větrných elektráren byl rekordní – k síti bylo loni připojeno 63 GW.

Větrná energie představuje hlavní složku výroby elektrické energie v mnoha státech jako je Dánsko (42 % dodávek v roce 2015), nebo v regionech Německa (více než 60 % ve čtyřech spolkových zemích).

0Ve Spojených státech připadá například na větrnou elektřinu v Iowě podíl až 31 %. Celkem 12 států v USA pokrývá pomocí větrné energetiky nejméně desetinu produkce elektřiny.

V České republice i přes výhledové možnosti, které sahají až v optimistických scénářích k produkci 18 terawatthodnin větrné elektřiny ročně, tento zajímavý obor stagnuje. Loni nebyla nepřipojena k síti žádná nová větrná turbína.

Zelená budoucnost?

Obnovitelné zdroje mohou konkurovat na trhu především díky stále klesajícím nákladům nových technologií. Například ceny solárních panelů klesly meziročně o osm procent.

Na některých světových trzích se lze dostat u nových fotovoltaických elektráren na cenu  0,08 dolarů za kilowatthodinu.

Solární energetika může postupně začít konkurovat fosilním zdrojů, jejichž cena vyráběné elektřiny se u nových projektů pohybuje mezi 0,045 dolary za kilowatthodinu a 0,14 dolarů za kilowatthodinu (LCOE bez započtení externalit a ceny emisí uhlíku).

Nově nasmlouvané solární projekty pro příští rok však útočí ještě na nižší cenu: fotovoltaické parky v Dubaji  se pohybují okolo 0,06 dolarů za kilowatthodinu, v Peru USD 0,05/kWh a Mexiku USD 0,035/kWh.

Ještě zajímavější cenu nabízí pevninské větrné projekty, které potvrzují svůj status ekonomicky nejvýhodnějšího zdroje elektrické energie (mezi obnovitelným) s cenou začínající na 0,04 dolarech za kilowatthodinu.

Právě pokles ceny nejen fotovoltaických panelů nebo větrných turbín umožňuje jejich pronikání i na trhy zemí třetího světa.

Možná někoho překvapí, že nejvíce solárních systémů pro domácnosti má chudý Bangladéš a to přes 3,5 miliónu a dalším velkým trhem pro off-grid solární systémy byla subsaharská Afrika s 1,37 miliony instalací.

Ve využití bioplynových stanic má absolutní prvenství Čína s 43 milióny bioplynových stanic.

Evropa stále patří k technologickým lídrům ve výrobě a využití obnovitelných zdrojů. Ovšem evropská dominance na trhu postupně oslabuje.

Evropa tak přichází o příležitost zvýšení energetické nezávislosti na importu nejen fosilních paliv, ale také o možnosti vytvoření nových pracovních míst nebo snížení znečištění ovzduší.

S přispěním Ondřeje Šumavského

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
ReklamaSMR mobil článek Mobile (207411)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
ReklamaSMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

ReklamaSkyscraper 2 Desktop (211796-4)