NKÚ: Stát na DPH přišel o 105 miliard. Problém je ale jinde, než říká Babiš

Napsal/a Robert Břešťan 27. dubna 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Takzvaná daňová mezera, objem nevybrané DPH, v Česku podle kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu dosáhla za rok 2013 bezmála 105 miliard korun.

Celkem stát nedokáže vybrat přes čtvrtinu veškeré DPH, jež by měla být odvedena. „Hodnota mezery DPH svědčí o poměrně vysoké míře daňových úniků v ČR,“ konstatuje čerstvě zveřejněná kontrolní zpráva NKÚ, jež výběr DPH v Česku detailně popisuje.

Závěry kontroly zároveň nabourávají představy o tom, kde je největší problém s výběrem této klíčové daně, a problematizuje tak i vlajkovou loň ministra financí Andreje Babiše – zavedení elektronické ecvidence tržeb

Úmyslné zkreslování vs šedá ekonomika

Šedá ekonomika se na daňové mezeře (tj. rozdíl mezi teoreticky očekávaným a skutečným výběrem daně) u DPH podílí podle NKÚ jen ze tří procent. Naopak za 40 % (více než 42 miliard) nevybrané DPH mohou úmyslné podvody, slovy kontrolorů NKÚ: podnikatelé úmyslně zkreslující údaje.

Podle Andreje Babiš je cílem elektronické evidence tržeb „omezení šedé ekonomiky a efektivnější výběr daní, zejména daní z příjmů a DPH.“ Jen u restaurací, hospod a barů odhaduje ministerstvo ztrátu na DPH na 9,4 miliard korun.

Evidence se má proto týkat nejprve zhruba 300 tisíc podnikatelů především ve stravovacích a ubytovacích službách či maloobchodu.

Podle prezidenta NKÚ Miloslava Kaly však státu DPH uniká úplně jinde než v maloobchodě a v pohostinství. Záměr na zavedení evidence tržeb už dříve kritizoval v rozhovoru pro HlídacíPes.org.

„Velmi často se tu přijímají opatření, která nejsou opřena o data a přesné analýzy. Nyní je to systém na elektronickou evidenci tržeb. Podíl stínové a nelegální ekonomiky tvoří jen 7 % z celkové mezery u DPH. Není to sice zanedbatelné, ale není to ani fatální,“ říká Kala.

Problém je hlavně v úmyslném zkreslování účetnictví, na němž se podle Kaly vedle podnikatelů a firem aktivně podílejí též auditoři. „Směřují tam dnes nějaká opatření? Ne, tím se tady nikdo nezabývá,“ ptá se a hned si odpovídá Miloslav Kala.

Dalších 26 miliard daňové mezery u DPH jde na vrub nesplacených nedoplatků daně.

 


  • Nelegální a stínová ekonomika = 7,1 mld. Kč, 7 % mezery DPH
  • Podnikatelé úmyslně zkreslující údaje = 42,2 mld. Kč, 40 % mezery DPH
  • Přírůstek nesplacených nedoplatků = 26,3 mld. Kč, 25 % mezery DPH (část dlouhodobě nesplacených nedoplatků vzniká doměřením daňové povinnosti v souvislosti s odhalením daňových úniků a podvodů)
  • Zbývající část mezery = 28 % je kombinací několika faktorů, například zahrnuje neodhalené daňové úniky a podvody, chyby a omyly v daňových přiznáních a rozdíly mezi statistickými a daňovými výkazy, které nejsou zachyceny v nezjištěné ekonomice

 

[chartboot version= ‚3.0‘ code= ‚AA18‘ border= ‚0‘ width= ‚350‘ height= ‚200‘ attribution= ‚1‘ jsondesc= ‚{„containerId“:“visualizationAA18″,“dataTable“:{„cols“:xxx00xxx{„id“:““,“label“:“Col#0″,“pattern“:““,“type“:“string“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“Col#1″,“pattern“:““,“type“:“number“}xxx01xxx,“rows“:xxx00xxx{„c“:xxx00xxx{„v“:“Podnikatelé úmyslně zkreslující údaje“},{„v“:40}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Přírůstek nesplacených nedoplatků „},{„v“:25}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Stínová ekonomika“},{„v“:3}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Nelegální ekonomika“},{„v“:4}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Ostatní „},{„v“:28}xxx01xxx}xxx01xxx},“options“:{„title“:“Podíl na „mezeře DPH““,“is3D“:false,“pieHole“:0,“booleanRole“:“certainty“,“vAxes“:xxx00xxx{„viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“minValue“:null,“maxValue“:null,“useFormatFromData“:true},{„viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“minValue“:null,“maxValue“:null,“useFormatFromData“:true}xxx01xxx,“hAxis“:{„viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“minValue“:null,“maxValue“:null,“useFormatFromData“:true},“height“:371,“width“:600},“state“:{},“isDefaultVisualization“:true,“chartType“:“PieChart“}‘ ]

 

 

 

 

 

 


Kontrola na Generálním finančním ředitelství a šesti vybraných krajských finančních úřadech probíhala od května 2014 do února 2015 a zaměřila na roky 2011 – 2013.

Z hlediska příjmů státního rozpočtu patří DPH k nejvýznamnější daní – vloni na ní stát vybral 322,8 miliardy.

[chartboot version= ‚3.0‘ code= ‚C97A‘ border= ‚1‘ width= ‚350‘ height= ‚200‘ attribution= ‚1‘ jsondesc= ‚{„containerId“:“visualizationC97A“,“dataTable“:{„cols“:xxx00xxx{„id“:““,“label“:“Col#0″,“pattern“:““,“type“:“string“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“Col#1″,“pattern“:““,“type“:“number“}xxx01xxx,“rows“:xxx00xxx{„c“:xxx00xxx{„v“:“2010″},{„v“:270}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“2011″},{„v“:275}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“2012″},{„v“:278}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“2013″},{„v“:308}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“2014″},{„v“:323}xxx01xxx}xxx01xxx},“options“:{„legend“:“right“,“title“:“Vývoj inkasa DPH (zaokrouhleno na celé miliardy) „,“isStacked“:false,“vAxes“:xxx00xxx{„title“:null,“minValue“:null,“maxValue“:null,“viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“useFormatFromData“:true},{„viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“minValue“:null,“maxValue“:null,“useFormatFromData“:true}xxx01xxx,“animation“:{„duration“:500},“booleanRole“:“certainty“,“hAxis“:{„useFormatFromData“:true,“minValue“:null,“maxValue“:null,“viewWindow“:null,“viewWindowMode“:null},“height“:371,“width“:600},“state“:{},“isDefaultVisualization“:true,“chartType“:“ColumnChart“}‘ ]

 

 

 

 

 

 

Evropská komise vypočítala pro Česko mezeru DPH za rok 2011 podobně – ve výši 28 %, průměr Evropské unie byl za stejný rok na úrovni 18 %.

„Česká republika se tak řadila k unijním zemím s nadprůměrnou mezerou DPH, která byla dvakrát až třikrát vyšší než hodnoty úspěšnějších zemí EU jako je například Nizozemsko, Švédsko nebo Německo,“ stojí v kontrolní zprávě.
[chartboot version= ‚3.0‘ code= ’05E1′ border= ‚1‘ width= ‚350‘ height= ‚200‘ attribution= ‚1‘ jsondesc= ‚{„containerId“:“visualization05E1″,“dataTable“:{„cols“:xxx00xxx{„id“:““,“label“:““,“pattern“:““,“type“:“string“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“Teoretický výběr DPH „,“pattern“:““,“type“:“number“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“Skutečně vybráno „,“pattern“:““,“type“:“number“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“VAT gap“,“pattern“:““,“type“:“number“}xxx01xxx,“rows“:xxx00xxx{„c“:xxx00xxx{„v“:“2007″},{„v“:289404},{„v“:232288},{„v“:57116}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“2008″},{„v“:345000},{„v“:260366},{„v“:84643}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“2009″},{„v“:349565},{„v“:258628},{„v“:90937}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“2010″},{„v“:366306},{„v“:263457},{„v“:102849}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“2011″},{„v“:368511},{„v“:276533},{„v“:91978}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“2012″},{„v“:386750},{„v“:286116},{„v“:100634}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“2013″},{„v“:408759},{„v“:303823},{„v“:104936}xxx01xxx}xxx01xxx},“options“:{„legend“:“right“,“title“:“Mezera DPH (v mil. Kč) „,“isStacked“:false,“vAxes“:xxx00xxx{„title“:null,“minValue“:null,“maxValue“:null,“viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“useFormatFromData“:true},{„viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“minValue“:null,“maxValue“:null,“useFormatFromData“:true}xxx01xxx,“animation“:{„duration“:500},“booleanRole“:“certainty“,“hAxis“:{„useFormatFromData“:true,“minValue“:null,“maxValue“:null,“viewWindow“:null,“viewWindowMode“:null},“height“:371,“width“:600},“state“:{},“isDefaultVisualization“:true,“chartType“:“ColumnChart“}‘ ]

 

 

 

 

 

 Mezera ve výběru DPH

200719,7 %
200824,5 %
200916 %
201028,1 %
201125 %
201226 %
201325,7 %
Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)