Nebojme se politických stran. Jsou hrází proti populismu. Nebo spíš byly

Napsal/a -pes- 7. května 2018
FacebookTwitterPocketE-mail

Co vysvětluje atraktivitu populismu? Jeho úspěch může mít spojitost s tím, co by bylo možné nazvat sliby demokracie, které nebyly splněny a které v určitém smyslu v našich společnostech jednoduše ani být splněny nemohou. Klíčovým slibem je to, že lid může vládnout. 

Nikdo tyto sliby oficiálně nevyslovil. Jsou spíše tím, co se někdy nazývá „lidová teorie demokracie“ – neboli intuice, která vysvětluje nejen přitažlivost demokracie v moderním světě, ale také její pravidelně se opakující selhávání.

Alespoň teoreticky populisté tvrdí, že lid jako celek nejenže má společnou a koherentní vůli, ale také může vládnout v tom smyslu, že praví zastupitelé mohou zavést to, co lid požaduje, ve formě imperativního mandátu.


Ukázku z knihy Co je to populismus? politologa Jana-Wernera Müllera zveřejňujeme se svolením nakladatelství Dybbuk.


Mnohé počáteční intuice týkající se demokracie lze převést do následujícího obrazu: demokracie je samospráva, a nejideálněji nevládne většina, ale celek.

Ani v demokratických Athénách to ale nebyl celý obrázek, ale Athény se přiblížily k demokracii natolik, jak je to možné, ve významu kultivace smyslu kolektivní schopnosti a skutečného zapojení se do společné činnosti (a ještě zásadněji ohledně porozumění tomu, že občané mohou vládnout a zase naopak jim může být vládnuto – není demokracie bez náležitého střídání ve veřejném úřadu).

Člověk by musel být natvrdlý, aby neviděl přitažlivost takové představy kolektivního opanování vlastního osudu, a mohly by mu být prominuty melancholické pocity vzhledem k její neexistenci v praxi.

Populisté ale hovoří tak, jako by takové sliby mohly být splněny. Hovoří a jednají, jako by si lid mohl vytvořit jednotný úsudek, jednotnou vůli, a tudíž mít jednotný, jednoznačný mandát. Hovoří a jednají, jako by lid byl jedním – a jakákoli opozice, pokud je její existence vůbec uznána, brzy zmizí.

Populisté hovoří, jako by lid, pokud by jen zmocnil ty správné zastupitele, mohl plně ovládnout svůj osud. Samozřejmě, nehovoří o společné schopnosti lidu jako takového a netvrdí, že lid sám by skutečně měl zaujímat státní úřady. Jak jsem již zdůrazňoval, populismus je myslitelný pouze v kontextu zastupitelské demokracie.

Putinova „drtivá většina“

Hlavní rozdíly mezi demokracií a populismem by teď již měly být jasné: demokracie umožňuje většinám pověřovat zastupitele, jejichž činnost nakonec může nebo nemusí být v souladu s tím, co většina obyvatel očekávala nebo si přála; populismus tvrdí, že žádná činnost populistické vlády nemůže být zpochybněna, protože „lid“ tak rozhodl.

Demokracie předpokládá omylné, zpochybnitelné úsudky střídajících se většin; populismus si představuje homogenní entitu vně všech institucí, jejíž identita a myšlenky jsou plně zastupitelné.

Demokracie předpokládá – pokud vůbec něco – lid tvořený jednotlivci, takže na konci je důležitý jen počet hlasů ve volbách; populismus považuje za samozřejmost více méně záhadnou „podstatu“ lidu a fakt, že i velké množství jedinců (i většin) může selhat v jejím správném vyjádření.

Demokracie předpokládá, že rozhodnutí vytvořená po řízení se demokratickými postupy nejsou „morální“ takovým způsobem, že veškerá opozice musí být považována za nemorální; populismus postuluje jedno správné morální rozhodnutí i za okolností hluboké neshody ohledně morálky (a politiky).

A konečně – a to je to nejdůležitější – demokracie uvažuje tak, že „lid“ se nikdy nemůže objevit neinstitucionalizovaným způsobem, a zejména přijímá, že většina (ale ani „drtivá většina“, oblíbený výraz Vladimira Putina) v parlamentu není „lid“ a nemůže hovořit v jeho jménu; populismus předpokládá pravý opak.

Může se zdát, že zastupitelská demokracie může existovat bez jakýchkoli odvolání se k „lidu“. Je to však pravda? Nechybí v takovém obrázku něco? Nebo mohou všechny legitimní demokratické obavy – ohledně zvýšené participace nebo lepší diskuse nebo toho, že většiny nedostávají v podmínkách současného finančního kapitalismu na Západě stejný primární podíl – být přeformulovány takovým způsobem, že se zcela eliminuje potřeba „lidu“?

Vyhrajeme příště

Takové obavy skutečně lze přeformulovat – ale nemusejí získat velkou podporu. Ne proto, že by „lid“ zmizel, ale protože přímo před našima očima mizí něco jiného: a sice stranická demokracie.

Strany kdysi dělaly prostředníka mezi pluralistickou společností a politickým systémem, který dříve či později musel vytvořit autoritativní rozhodnutí, která se nebudou líbit úplně všem. I „poražení“ musejí dát svůj souhlas, když si jsou jisti, že existuje rozumná šance, že někdy v budoucnosti to budou oni, kdo vyhrají.

Řečeno jednoduše, demokracie je systém, kde člověk ví, že může prohrát, ale také ví, že vždycky neprohraje. Strany vytvořily vlády a legitimní opozice; jejich samotná existence jako legitimních „částí“ (oproti „celku“) měla antipopulistický význam.

To platilo i o velkých stranách „všehochuti“, které se nazývaly „lidové strany“ neboli Volksparteien; navzdory populisticky znějícímu názvu nikdy netvrdily, že výlučně zastupují lid jako celek. Spíše nabízely jednu nebo dvě soupeřící představy „lidovosti“, dramatizovaly rozdíly mezi nimi, ale také uznávaly druhou stranu jako legitimní.

Strany jako ochrana před populismem

Tento přístup byl přitažlivý zejména v zemích, které prošly občanskou válkou, ale kde byla nakonec uznána nutnost vzájemné koexistence – například v Rakousku, kde socialističtí „rudí“ a konzervativní katoličtí „černí“ museli nalézt férové podmínky soužití v jednom politickém prostoru. Krátce, strany představovaly rozmanitost, stranické systémy symbolizovaly jednotu.

Jak dnes naznačují mnohé ukazatele, ani strany, ani stranické systémy již nesplňují své příslušné funkce. Vědci ukázali, že populismus je silný v místech se slabými stranickými systémy. Kde se dřívější soudržné a zavedené stranické systémy zhroutily, šance pro populisty se jasně zvýšily: jen si vzpomeňte na to, jak imploze stranického systému v poválečné Itálii nakonec na počátku devadesátých let vynesla k moci Silvia Berlusconiho.

Pokud měl Kelsen pravdu, že demokracie v moderních podmínkách může pouze znamenat stranickou demokracii, pak pomalá dezintegrace stran a stranického systému není nepatrný empirický detail. Má vliv na životaschopnost demokracie jako takové, jakožto i na jakékoli pozůstatky ideálu, že demokracie dává politickým komunitám smysl jednotnosti a společné působnosti.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)