Naštvala vás intervence ČNB? Naštve vás i její výroční zpráva

Napsal/a Robert Břešťan 27. května 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Česká národní banka zveřejnila svou výroční zprávu za rok 2014. Kdo nesouhlasí s intervencí proti koruně, neměl by ji raději číst.

K výrazným kritikům ČNB a její intervence, respektive oslabení koruny nad hladinu 27 korun za euro, patří jak bývalý prezident Václav Klaus, tak ten současný Miloš Zeman.

Opatření z listopadu 2013 názorově rozštěpilo jak odbornou, tak laickou veřejnost. Nepřekvapí, že ve své výroční zprávě se ČNB za své rozhodnutí chválí.

„V průběhu roku 2014 bylo stále očividnější, že v české ekonomice dochází k očekávanému a žádoucímu obratu. Roli tahouna růstu začala namísto čistého exportu stále více přebírat domácí poptávka. Oživení zaznamenala nejen spotřeba domácností, ale i soukromé investice, které byly v předchozích letech výrazně utlumeny,“ konstatuje guvernér ČNB Miroslav Singer.

Zde je rok 2014 ve zkratce a pohledem ČNB:

  • V roce 2014 česká ekonomika zrychlila svůj růst, a to s významným přispěním uvolněné měnové politiky. Bezprostřední riziko deflace spojené s propadem domácí poptávky bylo zažehnáno, ale inflace se po celý rok nacházela pod dolní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB a v jeho závěru se snížila až téměř k nule. příčinou byl utlumený zahraniční cenový vývoj a pokles světových cen ropy. Tyto faktory současně vedly k postupnému snižování prognóz inflace.
  • Koruna po vyhlášení kurzového závazku s přispěním intervencí ČNB na devizovém trhu rychle oslabila nad stanovenou hladinu kurzového závazku. záhy poté se stabilizovala poblíž 27,50 CZK/EUR, což svědčí o tom, že si kurzový závazek rychle vybudoval silnou kredibilitu. S menšími odchylkami se kurz na této hladině pohyboval po celý rok 2014 bez potřeby intervencí ČNB.
  • Oslabení kurzu se příznivě promítlo do vývoje české ekonomiky. Ta v roce 2014 vzrostla o dvě procenta, na čemž se vedle uvolněné měnové politiky podílelo i odeznění restriktivního působení domácí fiskální politiky a v menší míře též oživení zahraniční poptávky. Oslabení kurzu koruny podpořilo nejen růst vývozu, ale současně i domácích investic a spotřeby, když firmy i domácnosti přestaly odkládat své výdaje. Oživení ekonomiky se příznivě projevilo na trhu práce v růstu zaměstnanosti, ve snižování počtu lidí bez práce a v obnovení růstu mezd v podnikatelské sféře.
  • V reakci na skutečný a očekávaný vývoj inflace bankovní rada v roce 2014, resp. na počátku roku 2015 opakovaně prodloužila platnost jednostranného kurzového závazku ČNB vyhlášeného na hladině 27 CZK/EUR. Současně vyjádřila připravenost posunout hladinu kurzového závazku na slabší úroveň, pokud by došlo k dlouhodobému posílení deflačních tlaků schopných způsobit propad domácí poptávky, obnovení rizik deflačního vývoje české ekonomiky a systematický pokles inflačních očekávání.
  • S odstupem více než jednoho roku lze konstatovat, že rozhodnutí bankovní rady ČNB z listopadu 2013 zahájit používání kurzu jako dalšího nástroje uvolňování měnové politiky splnilo svůj účel, když pomohlo odvrátit hrozbu dlouhodobé deflace spojené s propadem domácí poptávky. Dosavadní promítání oslabeného kurzu koruny do vývoje české ekonomiky přitom odpovídá očekáváním ČNB, dochází však k němu při mnohem silnějším protiinflačním vlivu vnějšího prostředí, než bylo očekáváno.
  • Guvernér Miroslav Singer získal ocenění Guvernér centrální banky v Evropě pro rok 2014. Cenu mu v lednu 2014 udělil renomovaný měsíčník The Banker spadající pod vydavatelství Financial Times Group. Podle redakce magazínu je cena vyjádřením důvěry zahraničních finančních trhů v ČNB a její způsob provádění měnové politiky.
  • Český finanční sektor si nadále zachovává dostatečnou stabilitu, je finančně silný a připravený na splnění nových evropských regulatorních požadavků, shrnula v pořadí již desátá zpráva o finanční stabilitě 2013/2014.
  • V dokumentu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“ ČNB společně s Ministerstvem financí doporučily vládě ČR nestanovovat cílové datum přijetí eura, a tedy neusilovat v průběhu roku 2015 o vstup do mechanismu ERM II.
Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)