Nagyová, Páleník, Sisák. Policejní pouta jako symbol třídní vendety

Napsal/a Aleš Rozehnal 26. dubna 2016
FacebookTwitterPocketE-mail

KOMENTÁŘ. Prezentace lidí s pouty na rukou veřejnosti má jediný účel. Ukázat je jako zotročené, degradované a zlomené lidské bytosti. Hlavním cílem policie je tyto lidi ponížit a potrestat. Takový postup má stejný význam, jaké měly v barbarských dobách vítězné průvody, v nichž byli před shromážděným davem vedeni spoutaní poražení válečníci, píše právník Aleš Rozehnal. 

Jedné červnové noci roku 2013 do Strakovy akademie vtrhl Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a následně skončil v poutech exposlanec Petr Tluchoř, exministr zemědělství Ivan Fuksa, Nečasova pravá ruka Jana Nagyová a bývalý šéf vojenského zpravodajství Ondrej Páleník a bývalý náměstek ministra zemědělství Roman Boček.

Obdobně probíhají i další zásahy útvarů, které média označují jako elitní, které se dějí před kamerami televizních štábů. V nedávné době skončili stejně i Petr Sisák a jeho právník Ivo Hala, kteří se sami přihlásili policii. Policisté jim po jejich přihlášení nasadili pouta a spoutané je předvedli novinářům.

Milenka premiéra v „medvědovi“

Všichni výše jmenovaní byli obviněni ze zneužití pravomoci úřední osoby či hospodářských trestných činů. Žádná z těchto činností ani náznakem nesouvisí s některou z forem násilné trestné činností. Nabízí se tedy otázka, zda je takový postup policie v souladu se zákonem.

Odpověď na tuto otázku podává zákon o policii. Podle něj je policista oprávněn použít pouta ke spoutání osoby zajištěné, zadržené či zatčené. Policistovi k použití pout postačuje důvodná obava, že zajištěná, zadržená či zatčená osoba může ohrozit bezpečnost osob, majetku nebo veřejný pořádek nebo se pokusit o útěk.

Policista může užít pout, i když ještě ani nenastalo popsané ohrožení nebo se dotčená osoba ani nepokusila o útěk. U zatčených osob se totiž automaticky předpokládá zvýšená míru pravděpodobnosti agresivního chování nebo snaha o útěk.

Důvodná obava může plynout například z toho, že se jedná o nebezpečného nebo agresivního pachatele, recidivistu, pachatele, který v minulosti již několikrát utekl, nebo osobu pod vlivem alkoholu nebo drog. Použití pout v těchto případech má výrazně preventivní charakter.

Je však možno věřit tomu, že existovala důvodná obava, že bude Jana Nagyová ohrožovat bezpečnost osob, majetku nebo veřejný pořádek, aby ji bylo nutno vodit v tzv. „medvědovi“?

Je tříhvězdičkový generál Ondrej Páleník nebezpečným nebo agresivním pachatelem? Existovala důvodná obava, že Petr Sisák a Ivo Hala se poté, co se sami dostavili po vlně zatýkání na policii, pokusí o útěk?

Hlavním cílem v těchto případech bylo spíše tyto lidi ponížit, zlomit a potrestat. Ve všech těchto kauzách byli zadržení vystaveni pozornosti televizních kamer. Takový postup má stejný význam, jaké měly v barbarských dobách vítězné průvody, v nichž byli před shromážděným davem vedeni spoutaní poražení válečníci. Prezentace lidí s pouty na rukou veřejnosti má jediný účel, a to ukázat zotročené, degradované, zlomené a poražené lidské bytosti.

Třídní spravedlnost v akci

Část veřejnosti pociťuje při takových obrazech satisfakci. V tu chvíli totiž mnozí prožívají pocit naplnění třídní spravedlnosti spočívající v tom, že je získána a vykonávána absolutní moc nad osobami dříve z určitého důvodu privilegovanými. I když nebude výsledek celé akce v souladu s představami a přáními zasahujících osob a zadržení budou nakonec obvinění zproštěni či budou potrestání symbolickými tresty, pro tuto chvíli jsou zasahující policisté pány celé situace.

Média, která prezentují tyto obrazy ponížení, jsou pak proroky této třídní spravedlnosti, která je ale spíše odrazem třídní nenávisti. Prezentace takových obrazů veřejnosti je přitom způsobilá přispět ke zničení soukromého, rodinného, společenského a profesního života, ale často i k nenávratnému poškození zdravotního stavu zatčených.

Realizace převahy fyzické síly spočívající v početní převaze zasahujících je vydávána za svátek skutečné spravedlnosti. Spravedlnosti, kterou neruší procesní pravidla, námitky obviněných či dle názoru represivních orgánů obstrukční postup jejich advokátů.

S konceptem presumpce neviny nemá popsaný postup nic společného, protože tento koncept je nahrazen inkvizičními nástroji.

Pokud se veřejnost a média těmto praktikám nepostaví, budeme se od ideje civilizovaného světa stále více a více vzdalovat.

Pop-up mobil Mobile (207451)
ReklamaSMR mobil článek Mobile (207411)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
ReklamaSMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

ReklamaSkyscraper 2 Desktop (211796-4)