Ministerstvo zemědělství chce zoologickým zahradám zakázat vypouštět do přírody ohrožené druhy zvířat

Napsal/a Robert Břešťan 6. dubna 2016
FacebookTwitterPocketE-mail

Nový myslivecký zákon znemožní návrat ohrožených druhů zvířat do přírody, varují zoologické zahrady. Ministerstvo zemědělství, které návrh zpracovalo, se kritice brání. Mimo jiné rozporuje, že by přednostní rolí zoologických zahrad byla záchrana zvěře.

Je to sice jen jeden odstavec jediného paragrafu návrhu novely nového zákona o myslivosti, ale odborníkům z českých zoologických zahrad i tak dokázal výrazně zvýšit krevní tlak.

Pokud by zákon v podobě, jak ji navrhlo ministerstvo zemědělství, prošel, ztratila by podle nich smysl dosavadní snaha o návrat ohrožených druhů živočichů do české přírody.

Zákaz. Bez výjimky

Zákon o myslivosti sice již nyní zakazuje „vypouštět do honiteb zvěř, která byla chována v zajetí“, novela ale navrhuje zcela vypustit možnost udělení výjimky a nově explicitně zmiňuje, že se zákaz týká i zoologických zahrad.

„Celkem chápu obavy z toho, aby někdo nevypouštěl do přírody třeba vlky. Ale i když jde jen o jeden paragraf a jeden odstavec, znamenalo by to konec reintrodukce (návratu ohrožených druhů do přírody) zvířat,“ říká ředitel pražské ZOO a prezident Unie českých a slovenských zoologických zahrad Miroslav Bobek.

„Příkladem může být ohrožený puštík bělavý, orel skalní, ale i raci nebo perlorodky a to považuji za velký problém,“ říká Bobek.

Ministerstvo zemědělství ale takovou kritiku odmítá. Například orla skalního se prý zákaz týkat nebude. „Zákaz se týká výhradně druhů zvěře definované zákonem o myslivosti. Například orel skalní se mezi druhy zvěře neřadí, čili vůbec nepodléhá zákona o myslivosti,“ konstatuje Patrik Mlynář, náměstek Sekce lesního hospodářství ministerstva zemědělství.


Kompletní seznam zvěře podle zákona o myslivosti, na niž by se měl zákon vztahovat, k dispozici pod článkem.


Podle ministerské důvodové zprávy zvířata ze zoologických zahrad nemají návyky a instinkty pro přežití ve volné přírodě: „Jejich vysazení do volné přírody by tedy pro ně znamenalo týrání, čemuž je třeba zabránit. Uvedené vypouštění je natolik nevhodné, že není možné je akceptovat ani se souhlasem orgánu ochrany přírody,“ stojí v komentáři k problematickému paragrafu.

Takto vypouštěná zvířata mohou být podle ministerstva nebezpečná jak pro původní divokou populaci zvířat, tak i pro lidi, návštěvníky volné krajiny.

Podle ředitele ZOO Tábor Evžena Korce je ale novela „další příklad destruktivní české legislativy“. „Ministerstvo tím de facto říká, že vyvraždění původních druhů bylo v pořádku,“ citoval Korce regionální zpravodajský server Jižní Čechy Teď.

Na záchranný chov tu ZOO není

Ministerstvo však rozporuje, že by smyslem zoologických zahrad byla záchrana zvěře. „Pro záchranu druhů zvěře je přednostně určen tzv. záchranný chov (tzn. nikoliv chov v zoologických zahradách) povolovaný orgánem ochrany přírody a orgánem státní správy myslivosti,“ napsal v odpovědi na dotazy HlídacíPes.org náměstek Mlynář.

Zástupci zoologických zahrad už vyzvali Ministerstvo zemědělství, aby v rámci připomínkového řízení problematickou pasáž odstranilo a – byť třeba za zpřísněných podmínek – možnost návratu ohrožených druhů živočichů do přírody, na níž se zoologické zahrady podílejí, byla zachována.

Chyby v navržené novele zákona nevidí jen zoologické zahrady, ale i ministerstvo životního prostředí. „Ministerstvo zemědělství připravilo novelu zákona o myslivosti bez součinnosti s naším ministerstvem. Z našeho pohledu je v novele řada problematických ustanovení. V rámci připomínkového řízení uplatníme řadu připomínek, jejichž znění se finalizuje,“ říká mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Taušová.

Změnám návrhu, který je nyní v meziresortním připomínkovém řízení, se prý ministerstvo zemědělství nebrání. Připomínkám i jejich argumentům se budeme věnovat s velkou pozorností a pečlivostí a dopředu nevylučujeme možnosti úprav,“ říká náměstek Mlynář.


Druhy zvěře definované zákonem o myslivosti

Tyto druhy zvěře, pokud byly chovány v zajetí, by se podle novely zákona bez výjimky nesměly vypouštět do přírody. 

  • savci: bobr evropský (Castor fiber), kočka divoká (Felis silvestris), los evropský (Alces alces), medvěd hnědý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk euroasijský (Canis lupus), vydra říční (Lutra lutra),
  •  ptáci: čírka modrá (Anas querquedula), čírka obecná (Anas crecca), havran polní (Corvus frugilegus), holub doupňák (Columba oenas), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), káně lesní (Buteo buteo), káně rousná (Buteo lagopus), kopřivka obecná (Anas strepera), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), koroptev polní (Perdix perdix), krahujec obecný (Accipiter nisus), krkavec velký (Corvus corax), křepelka polní (Coturnix coturnix), lžičák pestrý (Anas clypeata), moták pochop (Circus aeruginosus), poštolka obecná (Falco tinnunculus), racek chechtavý (Larus ridibundus), raroh velký (Falco cherrug), sluka lesní (Scolopax rusticola), sojka obecná (Garrulus glandarius), sokol stěhovavý (Falco peregrinus), tetřev hlušec (Tetrao urogallus), tetřívek obecný (Lyrurus tetrix), volavka popelavá (Ardea cinerea), výr velký (Bubo bubo),
  •  savci: daněk skvrnitý (Dama dama), jelen evropský (Cervus elaphus), jelenec běloocasý (Odocoileus virginianus), jezevec lesní (Meles meles), kamzík horský (Rupicapra rupicapra), koza bezoárová (Capra aegagrus), králík divoký (Oryctolagus cuniculus), kuna lesní (Martes martes), kuna skalní (Martes foina), liška obecná (Vulpes vulpes), muflon (Ovis musimon), ondatra pižmová (Ondatra zibethica), prase divoké (Sus scrofa), sika Dybowského (Cervus nippon dybowskii), sika japonský (Cervus nippon nippon), srnec obecný (Capreolus capreolus), tchoř tmavý (Mustela putorius), tchoř stepní (Mustela eversmannii) a zajíc polní (Lepus europaeus),
  • ptáci: bažant královský (Syrmaticus reevesii), bažant obecný (Phasianus colchicus), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), holub hřivnáč (Columba palumbus), husa běločelá (Anser albifrons), husa polní (Anser fabalis), husa velká (Anser anser), kachna divoká (Anas platyrhynchos), krocan divoký (Meleagris gallopavo), lyska černá (Fulica atra), orebice horská (Alectoris graeca), perlička obecná (Numida meleagris), polák chocholačka (Aythya fuligula), polák velký (Aythya ferina), straka obecná (Pica pica), špaček obecný (Sturnus vulgaris), vrána obecná (Corvus corone)

ZDROJ: Ministerstvo zemědělství

 

 

 

 

 

 

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)