Ilustrační fotografie

Metrostav převedl svou stavební divizi. Hrozba zákazu účasti v tendrech za tím není, říká

Napsal/a Robert Břešťan 9. listopadu 2020
FacebookTwitterPocketE-mail

Vedlejší větev korupční kauzy Rath hrozí tím, že citelně dopadne na největší tuzemskou stavební firmu Metrostav. Rozsudek, bude-li pravomocný, může firmě zakázat na několik let účast ve veřejných zakázkách, v nichž jde o miliardy korun. Metrostav se už ale riziku dokázal preventivně vyhnout. Podle Transparency International by i proto stály za úvahu některé úpravy zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

Všechny rozestavěné dálnice, na nichž aktuálně pracuje, převedl Metrostav k 1. září na svou novou firmu: Metrostav Infrastructure. Jako první o tom informoval web zDopravy, tématu se věnovaly i Hospodářské noviny. Nejde však jen o samotný právní úkon, ale i o to, nakolik ukazuje cestu, díky níž se dá trestu pro firmy vyhnout.

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob zakazuje firmě vyhnout se trestu tím, že se přemění na jinou, případně zanikne. Převod části závodu však zakázán není: „Přeměnou se pro účely tohoto zákona rozumí sloučení, splynutí nebo rozdělení právnické osoby, převod jmění na společníka, změna právní formy právnické osoby nebo přemístění sídla právnické osoby do zahraničí,“ stojí v zákoně.

„V daném případě se podle dostupných informací opravdu nejedná o přeměnu, ale vlastně převedení majetku, obsahu společnosti na někoho jiného,“ připouští právník protikorupční organizace Transparency International Petr Leyer.

Metrostav i tak ujišťuje, že s rizikem soudního zákazu účasti v tendrech tento krok nijak nesouvisí.

Ač se tento výklad laickým pohledem z venku možná nabízí, tyto dvě věci spolu nesouvisí. První úvahy o přeměně divize 4 na samostatnou společnost se objevily na přelomu roku 2008 a 2009, ale kvůli tehdejší nadcházející krizi jsme k operaci nepřistoupili,“ říká mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha. 

Odsouzeni za korupci – nepravomocně

Metrostav také zdůrazňuje, že společnost, do které byla část divize 4 převedena, nebyla nová, a že součástí skupiny je od roku 2012. Konkrétně šlo ale o podnik MVE Štětí, který se až letos na jaře přejmenoval na Metrostav Infrastructure.

„Celkově je to od Metrostavu chytrý tah ke snížení dopadu eventuálního trestu na jeho obchodní činnost, ať již byl krok plánovaný před trestním řízením, či nikoliv,“ říká k převodu divize na Metrostav Infrastructure právník  Transparency International Petr Leyer.

 

 

Pro připomenutí: stavební firma Metrostav byla letos už dvakrát – v obou případech zatím nepravomocně – u českých soudů odsouzena. První verdikt souvisí s kauzou Davida Ratha. Metrostav jako celá právnická osoba byla obžalovaná v případech mnohasetmilionových zakázek v nemocnicích v Kladně a v Kolíně, a soud firmě zakázal účast ve veřejných zakázkách na tři roky.

V srpnu pak královéhradecký krajský soud společnosti na šest let zakázal veškerou stavební činnost, jež souvisí s dotacemi a veřejnou podporou. Součástí verdiktů jsou i peněžité tresty. Firma se v obou kauzách odvolala.

Za novelizaci by to stálo

Metrostav potvrzuje, že si nechal ve věci převodu částí své stavební divize na Metrostav Infrastructure zpracovat právní posudky právě pro případ, že by někdo zpochybňoval akci jako způsob, jak se vyhnout trestu zákazu účasti v tendrech.

Samozřejmě. Standardně jsme se zabývali tím, jak je možné v kontextu našich legitimních cílů postupovat. Možné kontroverze jsme si vědomi,“ říká mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha.

„Zároveň jsme předpokládali, že se bude část konkurence snažit situaci zneužít a účelově vykládat naše kroky v rámci konkurenčního boje s cílem oslabit postavení Skupiny Metrostav jako lídra na stavebním trhu. Nechali jsme si zpracovat právní analýzu i od externích poradců. Závěrem bylo, že lze tuto strategickou operaci úspěšně dokončit,“ dodává.

Podle Petra Leyera je zjevné, že v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob jistá mezera je.

„Dovedu si představit, že by byl nutný souhlas státního zástupce nebo soudu s některými významnými dispozicemi, například prodejem podniku. Toto by za úvahu novelizace stálo,“ konstatuje.

„V případě Metrostavu si myslím, že může docházet právě k něčemu ve smyslu prodeje podniku, což ve výsledku může znamenat vyhnutí se některým sankcím, především zákazu činnosti nebo zákazu plnění veřejných zakázek, což je pro Metrostav nejcennější,“ dodává Leyer.

Jak ale připouští, s úplným a plošným omezením dispozice s majetkem zákon nepočítá i proto, že je „též legitimní snaha zachovat obviněné/obžalované společnosti možnost vykonávat běžnou obchodní činnost.“

Zádrhel? Žádný nebyl

V registru smluv je dostupná smlouva mezi Metrostavem, Metrostav Infrastructure a ŘSD reagující právě na převod části závodu:

„Převodce a Nabyvatel prohlašují a potvrzují, že na Nabyvatele v rámci převodu části závodu přešlo výrobní a personální zázemí, zdroje a s tím související know-how a zkušenosti spojené s realizací smluvních vztahů s ŘSD,” čteme v ní.

„Nabyvatel je po stránce ekonomické, personální i technické způsobilý Relevantní smlouvy realizovat ve stejném rozsahu a kvalitě, jako tomu bylo v případě Převodce,” stojí dále. Převodcem je zde Metrostav, nabyvatelem Metrostav Infrastructure. Ten převzal nejen zaměstnance a stavební stroje, ale i dluhy, pohledávky, právní vztahy, a také reference. Právě ty jsou zásadní podmínkou pro budoucí účast ve velkých tendrech jako jsou stavby dálnic.

Metrostav také předal písemná potvrzení jednotlivých bank o tom, že bankovních záruky vystavené ve prospěch ŘSD trvají. Přílohou smlouvy je i soupis všech konkrétních zakázek, na nichž pro ŘSD nová firma bude i nadále pracovat.

„Tento převod byl Ředitelství silnic a dálnic ČR oznámen, stejně jako ostatním subjektům, jichž se týká, dne 1. září 2020, když tento převod nebyl jakkoli s Ředitelstvím silnic a dálnic koordinován nebo komunikován,” napsala na dotaz HlídacíPes.org mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.  „Převod části závodu je záležitostí mezi společností Metrostav a.s. a společností Metrostav Infrastructure a.s. a Ředitelství silnic a dálnic ČR zásadně nemá právní prostředky k tomu, aby takovému převodu zabránilo,“ doplnila.

ŘSD si podle svého vyjádření transakci také důkladně prověřilo s výsledkem, že na probíhající zakázky to nebude mít vliv. K průběhu soudu a možnému pravomocnému verdiktu nad Metrostavem se vyjadřovat nechce. „Pokud jde o další veřejné zakázky, do nichž by se mohly oba subjekty (Metrostav i Metrostav Infrastructure, pozn. red.) hlásit, Ředitelství silnic a dálnic ČR samozřejmě vyhodnocuje další postup. Jelikož není žádné ze soudních rozhodnutí pravomocné, je třeba postupovat v souladu s aktuálním stavem věcí,“ doplňuje mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Podle Metrostavu žádný zádrhel v jednání s ŘSD nenastal. „ŘSD proběhlo několik jednání, kde jsme strategickou operaci vysvětlili a ŘSD se s vysvětlením spokojilo. Naše banky jsme o skutečnosti uvědomili a s transakcí neměly problém. U některých našich partnerů bylo třeba operaci podrobněji vysvětlit, většina se ale spokojila s oznámením o transakci. Společnost Metrostav Infrastructure a.s. v tuto chvíli normálně funguje, plní své závazky vůči partnerům a úspěšně soutěží,“ říká Vojtěch Kostiha.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)