Foto: Profimedia

Manipulace se spisem, chybějící škoda. Další blamáž žalobce v kauze armádního majetku

Napsal/a Robert Malecký 30. března 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

K další blamáži směřuje státní zástupce Pavel Prygl v kauze údajných nelegálních obchodů s armádním majetkem. Žalobce Vrchního státního zastupitelství v Praze musel loni v únoru zastavit letité stíhání generála Vladimíra Halenky, hned druhý den však znovu obžaloval zbytek údajné zločinecké skupiny z ministerstva obrany. Teď mu soud jasně řekl, že se sám chová nezákonně, a obžalobou se dál odmítl zabývat. Státní zastupitelství má kauzu nejprve došetřit, jak mu ostatně přikázaly už předchozí soudy.

Nové hlavní líčení se u pražského Městského soudu konalo letos 17. února a jako obžalovaní před ním stáli bývalý šéf vojenských opraven Adolf Veřmiřovský, bývalý ředitel armádní Agentury pro nakládání s nepotřebným majetkem Josef Lachman a jeho zástupce Roman Pavlík.

Trojice státnímu zástupci „zbyla“ z původní kauzy, kterou městský soud v roce 2018 nejprve celou zprostil, po odvolání státního zástupce pak nadřízený vrchní soud vrátil k došetření. To se psal rok 2019.

Policisté znovu šetřili, znovu sepsali obžalobu, tentokrát už jen na zmíněnou trojici, státní zástupce Prygl ji znovu podal k soudu a znovu narazil.


O co šlo v kauze armádních zakázek

Případ se týkal série několika obchodů s vojenským materiálem, uskutečněných v letech 2009 až 2013. Obrana převedla na opravárenský podnik obrněný transportér, bojová vozidla, přes 200 motorů do bojových aut nebo dvě desítky tankových motorů. Prý přitom podle obžaloby vznikla škoda téměř čtrnáct milionů korun – úředníci prý prodali majetek za nižší ceny, než za které je prodat mohli. 

Podezřelí byli po několika raziích obviněni na jaře roku 2015. Obžaloba padla o dva roky později. Tehdejší ministr obrany Martin Stropnický odvolal gen. Halenku z funkce, ten v roce 2017 opustil armádu. V prosinci 2018 soud všechny obžalované zprostil, v listopadu 2019 pak Vrchní soud v Praze vrátil kauzu k došetření.

Detektivové NCOZ připravili novou obžalobu, státní zástupce z ní pak vyňal generála Halenku, jehož stíhání počátkem února 2022 zastavil. Na zbylé tři muže obratem podal obžalobu novou, kterou nyní vrátil Městský soud opět k došetření.


A předsedkyně senátu Blanka Bedřichová si v usnesení, které má HlídacíPes.org k dispozici, rozhodně nebrala servítky.

„V kontextu předchozího protiprávního jednání orgánů činných v trestním řízení, spočívajícího v zatajení důkazů odstraněním posudků znalce Ing. Stodoly ve věci Ing. Halenky a spol., je nutno posuzovat i soudem další nově zjištěné skutečnosti v hlavním líčení,“ stojí v usnesení.

„Nejen že byl celý trestní spis přečíslován a že pořadí důkazů bylo změněno, ale především bylo znovu zasaženo do obsahu samotného spisu.“
(soudkyně Blanka Bedřichová v usnesení o vrácení k došetření)

Soudkyně státnímu zástupci vyčítá, že nesplnil příkaz, aby doplnil důkazy, a místo toho pouze manipuloval se spisem.

„Při přípravě čtení svědeckých výpovědí a listinných materiálů k hlavnímu líčení v termínech 25.-27. 1. 2023 bylo soudem zjištěno, že nejen že byl celý trestní spis přečíslován (což předsedkyně senátu zjistila již při předchozí přípravě), a že pořadí důkazů bylo změněno, ale především, že bylo znovu zasaženo do obsahu samotného spisu,“ konstatuje předsedkyně senátu.

A další kritika na vrub policie a státního zastupitelství: „Porovnáním původního přehledu spis. materiálu z přípravného řízení, založeného do příprav předsedkyně senátu k dokazování v hlavním líčení v průběhu r. 2018 se současným přehledem předloženého spisu, shledala předsedkyně senátu v průběhu dokazování před soudem, že ze spisového materiálu bylo jen za období od zahájení úkonů trestního řízení do dne podání návrhu PČR na podání obžaloby – a to včetně, vyjmuto celkem 261 listin, jejichž obsah není soudu znám.“

O výsledku soudního jednání HlídacíPes.org informoval advokát Radek Jilg, který v případu zastupuje obžalovaného Romana Pavlíka.

Nehodící se škrtněte

Není to poprvé, co soudkyně Bedřichová vyčetla státnímu zástupci manipulaci se spisem. Kauzu totiž soudila už v roce 2018, kdy dospěla ke zproštění všech obžalovaných, tehdy ještě včetně generála Halenky.

Obžaloba v té době tvrdila, že nepotřebné motory do tanků a obrněných transportérů byly prodány pod cenou a úředníci tím měli způsobit škodu sedm milionů korun. Podle soudu ovšem žádná škoda nevznikla a státní zástupce to měl vědět.

„(Pochybnosti) byly orgánům činným v přípravném řízení trestním známy již před podáním obžaloby a v případě, že by tyto orgány nakládaly s důkazním materiálem v souladu se zákonem, resp. trestním řádem, nemohlo by dojít za dané důkazní situace ani k úspěšnému podání obžaloby,“ konstatovala už před pěti lety soudkyně Bedřichová.

Policisté navíc zatajili znalecké posudky, které sice nechali vyrobit, ale odporovaly jejich verzi příběhu. Státní zástupce Prygl to nechal bez povšimnutí a přišel na to až soud při projednávání případu. Šlo v první řadě o znalecký posudek zmíněného prof. ing. Stodoly, o jehož vyžádání byl sice ve spise záznam, posudek ale chyběl. A soud chtěl vědět, proč.

„Ani z doplněného dokazování pak státní zástupce v rozporu s pokyny VS v Praze nedovodil relevantní skutkové a právní závěry, zejména pak nebyl schopen prokázat minimální výši škody jako obligatorní zákonný znak objektivní stránky žalovaných zločinů.“
(soudkyně Blanka Bedřichová v usnesení o vrácení k došetření)

I nyní soud konstatuje, že státnímu zástupci pro jeho verzi příběhu stále chybí důkaz, že státu vůbec vznikla nějaká škoda. Soudy mu právě toto nařídily doplnit, výsledku se ale nedočkaly.

Shrnuto v závěru usnesení, jímž soudkyně věc znovu vrátila k došetření:

„Státní zástupce před novým podáním obžaloby především nesplnil pokyny VS jemu udělené v usnesení o vrácení věci k došetření k zajištění důkazů o škodě, způsobené ČR, odůvodňujících samotné postavení obžalovaných před soud. V řízení před soudem pak bylo zjištěno, že v průběhu přípravného řízení nerespektoval ustanovení § 2 odst. 5 v al. 3 tr. řádu, kdy následně byl navíc zjištěn opakovaný neoprávněný zásah do spisu, vráceného státnímu zástupci k došetření, v němž absentuje značné množství listin.“

Zničené životy i kariéry

Kauza se táhne už osm let a všem obviněným zcela zničila kariéru. Generál Halenka opustil armádu v roce 2017, oficiálně ze zdravotních důvodů. Kauza postihla i Jana Vylitu, bývalého auditora při NATO. Ten byl prověřován a v případu nakonec obviněn nebyl, přišel však o bezpečnostní prověrku a následně i o svou práci.

Způsob, jakým případ dopadl na blízké obviněných, popsala před časem pro Echo24 manželka generála Halenky Dagmar Halenka.

„Třem špičkovým manažerům a jednomu generálovi AČR vyšly fotografie ve zprávách televizních, tištěných i internetových. Novináři, především z jedné vlastnické skupiny, na základě tajemných informací policie, spřádali další a další teorie, jak fungovala zločinecká skupina, a jak velkou způsobili finanční a celospolečenskou škodu,“ napsala generálova žena.

Podle soudu přitom nešlo o zločince, ale naopak o oddané služebníky státu.

„Nebylo prokázáno, že by obžalovaní měli jakýkoli úmysl způsobit státu škodu – naopak bylo prokázáno, že obžalovaní Ing. Lachman a Ing. Pavlík byli letitými oddanými úředníky MO, obž. Ing. Halenka pak nejen respektovaným specialistou na logistiku AČR v dobách dělení armády, (…) ale též zasloužilým vojákem v činné službě na zahraničních misích,“ konstatoval soud už v roce 2018.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)