Majetek státu hlídáme dobře, ohrazují se ministerstva proti kritice NKÚ

Napsal/a Robert Břešťan 15. prosince 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Stát spravuje desítky firem s mnohamiliardovými obraty, ale nemá pro to stanovenou žádnou vlastnickou politiku, ani principy odměňování dosazených manažerů a dalších členů vedení, kritizuje vládu Nejvyšší kontrolní úřad.

Konkrétně kritika směřuje na ministerstva financí, průmyslu a zemědělství, na jejichž výkon akcionářských práv v letech 2013 – 2015 se kontrola NKÚ zaměřila.

„Nejvyšší kontroloři“ prověřili správu majetkových účastí státu v celkem 31 firmách v hodnotě 106 miliard korun. „Současné kompetence NKÚ neumožnily prověřit hospodaření těchto firem, plnění konkrétních pracovních smluv ani odměňování manažerů – členů představenstva nebo členů dozorčích rad,“ upozorňuje mluvčí NKÚ Olga Málková.

Loutky na špagátě

Kontroloři ale mimo jiné zjišťovali, jak ministerstva v praxi uplatňují pravidla odměňování vrcholových manažerů a členů orgánů obchodních společností

Stát podle NKÚ nemá ucelenou vlastnickou politiku, která by definovala jeho pozici jako vlastníka obchodních společností. Takový dokument chybí navzdory tomu, že úkol vypracovat vlastnickou politiku státu zadala vláda příslušným ministrům už v roce 2012. Termín jejího dokončení byl už několikrát odložen.

„Vlastnickou politiku právě předkládáme do meziresortního řízení,“ namítá ale za ministerstvo financí Petr Blažek, ředitel odboru Strategické společnosti a investiční pobídky.

Při kontrole NKÚ upozornil na řadu dalších problémových oblastí. „Ministerstva nemohou řídit své zástupce v obchodních společnostech, a je tedy jen na těchto zástupcích, jak budou zájmy státu prosazovat,“ konstatuje zpráva NKÚ, podle níž se například ministerstvo financí při výběru svých zástupců řídí jen velmi obecnými kritérii a pro jejich odvolávání nemá kritéria vůbec žádná.

„Stát nedává žádné signály týkající se vize, budoucnosti, fakticky ho neřídí. ČEZ si dělá plány a tomu se přizpůsobuje politika. Dozorčí rada je orgán, který z pohledu dozoru a kontroly managementu ČEZu působí jako panáci, které si někdo vodí za šňůrky. Ten někdo je management ČEZ,“ souhlasí analytik a poradce J&T pro energetiku Michal Šnobr.

Za Kalouska a Fischera

Na další nedostatky kontroloři poukázali převážně v oblasti odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů společností.

Ministerstva měla například podle zásad odměňování stanovit maximální celkový roční příjem manažerů, který neměl překročit určitou stanovenou částku.

Ministerstvo financí ale z 22 smluv schválilo 14, ve kterých nebyla stanovena maximální výše odměny. „U 15 smluv se zase žádná část příjmů nevázala na plnění dlouhodobějších cílů společnosti. Chyběla v nich totiž povinná variabilní platová složka za plnění střednědobých cílů, na kterou by vznikl nárok po třech až pěti letech ve funkci. Tato složka měla přitom činit minimálně 30 % z maximálního ročního příjmu,“ doplňuje zpráva NKÚ.

Proti závěrům zprávy podaly námitky všechna kontrolovaná ministerstva. Ministerstvo financí kupříkladu v oficiální reakci namítá, že „ihned po nástupu Andrej Babiše provedlo razantní depolitizaci a profesionalizaci dozorčích rad, které byly za minulých vlád regulérními politickými trafikami.“

„Jsem přesvědčen, že se výkon akcionářských práv kvalitativně posunul výrazně výše , ale kontrola to nijak nereflektuje,“ dodává za ministerstvo říká Petr Blažek. „Třeba struktura smluv a odměňování je něco, co vznikalo ještě za ministrů Kalouska a Fischera,“ upozorňuje Blažek.


Firmy s majetkovou účastí ministerstva financí

– k 31. 12. 2013 bylo MFČR příslušné hospodařit s majetkovými účastmi státu v 61 společnostech, k 31. 12. 2014 pak s majetkovými účastmi v 57 společnostech.

Ke kontrole správy majetkových účastí byly vybrány majetkové účasti státu ve 25 společnostech.

mf čr ok

Firmy s majetkovou účastí ministerstva průmyslu

MPO bylo k 31. 12. 2013 příslušné hospodařit s majetkovými účastmi státu v pěti společnostech, k 31. 12. 2014 pak s majetkovými účastmi v šesti společnostech, přičemž ve třech společnostech spravovalo majetkovou účast nižší než 50 %. Ke kontrole výkonu správy majetkových účastí byly vybrány všechny majetkové účasti státu, se kterými bylo MPO příslušné hospodařit.

podniky MFČR

Firmy s majetkovou účastí ministerstva zemědělství

V kontrolovaném období bylo MZe příslušné hospodařit s majetkovými účastmi státu v sedmi společnostech, z toho ve třech spravovalo 100 % základního kapitálu. Ke kontrole výkonu správy majetkových účastí byly vybrány majetkové účasti státu ve všech sedmi společnostech.

podniky MZE

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)