Ilustrační foto: Profimedia

Lubomír Vejražka: Krutost a lidstvo patří od nepaměti k sobě. Putin je zdatný pokračovatel

Napsal/a Lubomír Vejražka 26. května 2022
FacebookTwitterPocketE-mail

KOMENTÁŘ. Krutost se k homo sapiens váže odedávna: Čingischán, Stalin, Hitler, Pizzaro, Cortés, kolonisté v Severní Americe a Africe, kněží upalující „čarodějnice“, Pol Pot, Mao Ce-tung, Afričané nahánějící své africké bratry do rukou arabských a evropských otrokářů… Putin je inkarnací minulých nelítostných vládců a dobyvatelů, pokračovatelem staré známé symfonie plné ničivých tónů.

Na Ukrajině jsme svědky krutostí, jež se v Evropě objevily naposledy v devadesátých letech při balkánských válkách rozpoutaných Srbskem. Předtím sídlil teror v SSSR a v jeho satelitech ovládaných komunisty. Ještě dříve zažila Evropa vlnu nelidskosti za druhé světové války.

Před ní, v době meziválečné, prožívali hrůzovládu občané v Sovětském Svazu: kromě „standardních“ bestialit (mučení, popravy, otrocké lágry, všudypřítomný strach) pustošily obyvatele i hladomory. První světová válka představovala také zosobněné zlo, nicméně alespoň netekla masivně krev civilistů.

Zabíjelo se kvůli přežití: zdrojů málo, obyvatel přebytek. Ovšem vraždilo se i pro udržení moci: preventivně vybít rod od vedle, sousední národ anebo otrávit bratra. Našly se i jiné důvody k běsnění: kratochvíle a zábava, zaplnění prázdnoty v zakomplexovaném jedinci a ukojení jeho sadistických choutek. Či nastoupilo davové šílenství. A to vynechávám rituální oběti na oltářích nejrůznějším bohům.

Dnes, místo potřebné snahy lidstva dát se díky vzájemné kooperaci na cestu bez válek a uzurpace, místo potřeby řešit dopady klimatické změny, hlad atd., přikvačil Putin se svou ruskou válkou. Dopady na světovou ekonomiku a bezpečnost jsou silné. V pozadí za Putinem číhá Čína, která srazila Tibet, likviduje Ujgury, brousí si zuby na Tchaj-wan, podmaňuje si ekonomicky spoustu zemí a vnucuje světu svůj systém, připravuje se na velkou válku. Výbušná místa najdeme i jinde.

Boj nebo otroctví

Putin má moc, chce útočit a zmocňovat se území. Požaduje zpět ruské impérium a bývalé satelity SSSR. Plánuje „osvobodit“ Ukrajince, své bratry, jak říká, a v rámci „osvobozování“ je zabíjí, týrá a znásilňuje (i malé děti, i seniory), bombarduje porodnice a školy, zanechává za sebou spálenou zemi a nářek, zavléká statisíce Ukrajinců do Ruska.

Kdo se na okupovaném území vzpírá, šup s ním k ruskému postkomunistickému soudruhu vyšetřovateli anebo k nějaké kryse ukrajinské národnosti, která hrdinně vylezla s postupem ruských vojsk z kanálu a lísá se k nohám ruských vrahů.

Putin chystá rusifikaci Ukrajiny tak, jak to činili jeho předchůdci – komunističtí pohlaváři a carové. Zahalen do temných a megalomanských úmyslů, které valná část Rusů přijímá jako vznešené cíle, kope Ukrajině studený hrob. Inu, typický projev diktátorovy svobodné vůle.

Člověk, na nějž míří hlaveň, však zcela svobodnou vůlí nenakládá. Má ji silně zúženou. Žít v míru obyčejným životem a kráčet pokojnou cestou je nemožné. Zvolit pak lze pouze vztah k ničící síle: buď přijmout otroctví či smrt, anebo se pustit do (třeba beznadějného) boje. To samé platí pro malý národ, na nějž útočí sousední mocnost.

Ukrajina zvolila boj. I když by raději vedle Ruska vedla poklidnou existenci.

V okamžicích, kdy se světem valí lidská svévole anebo přírodní katastrofa, se plná svobodná vůle rozplyne vždy. I když si člověk takovou situaci nepřeje, nelze ji obejít. Dál projde jen kdo má štěstí, je silnější nebo ten, jenž je připraven – a i když byl považován za slabého, změnil se ve zdatného protivníka. Jako nyní Ukrajinci.

Stovky milionů lidí byly v dějinách semlety okolnostmi – navzdory jejich osobní touze prostě jenom žít a nikomu neškodit. Jejich řady nyní rozšiřují Ukrajinci.

Kam zmizeli Slované

Slované mají holubičí povahu, psávali naši národní obrozenci. Je to mýtus, Slované patřili k obávaným válečníkům. I oni oplývali krutostí. Dnešní Slovan – Rus holubičí charakter rozhodně nevykazuje. Jeho zběsilost si nezadá s jednotkami SS. Jiný Slovan – Ukrajinec pak moc dobře ví, proti komu stojí.

Rusko má v historii dlouhou tradici násilí. Od carského Ruska přes uchopení moci bolševiky v roce 1917; tehdy temný potenciál skokově a silně vzrostl: teror, občanská válka, zabírání půdy a úrody, hladomory – údobí, v nichž dříve docela přívětivý a hluboce věřící ruský mužik propadl ďáblu.

Oblast, kde se postupně tvořila Ruská říše (platí to i pro část Ukrajiny) byla také po dlouhá staletí v různém stupni podřízenosti východním extrémně bezcitným mocným říším šířícím se z Mongolska. Krutost stepních Asiatů se za tu dlouhou dobu musela do východních Slovanů promítnout geneticky i mentálně.

Snad i právě proto se nyní ruská armáda chová na Ukrajině tak strašlivě… Jak se to vlastně se slovanstvím Rusů má, když se na spoustu staletí ocitli pod jařmem Mongolů? Zůstali navzdory mongolskému vlivu Slovany do té hloubky, jako my, Češi, na které působil „jen“ Němec a Rakušák?

Nejsme dnes náhodou na Ukrajině svědky boje skutečných Slovanů – Ukrajinců odolávajících náporu Rusů, kteří již se slovanstvím nemají vnitřně příliš společného? Právě proto, že do nich je vepsána někdejší necitelnost vanoucí ze stepních impérií? Nejde tedy na Ukrajině o střetnutí Slovanů a duchovních následovníků asiatských hrdlořezů, kteří se za Slovany už jen prohlašují?

Úvaha se to může zdát provokativní a nevhodná. Přesto ji s pokornou omluvou vůči slušným Rusům pokládám. Připadne mi totiž, že mnozí Rusové mají z mentálního hlediska se slovanstvím spojitost už jen minimální.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)