Dnes již bývalý ministr zemědělství Miroslav Toman a odvolaný generální ředitel Lesy ČR Josef Vojáček.

Lov a rekreace pro prezidenta a jeho hosty. Lány si polepšily o 700 hektarů státních lesů

Napsal/a Robert Břešťan 13. ledna 2022
FacebookTwitterPocketE-mail

Prezident Miloš Zeman se po lesní oboře Lány s puškou v ruce zcela jistě neprochází. Lesní správa Lány, která spadá pod Kancelář prezidenta republiky, si však vyžádala po Lesích ČR pro své potřeby 700 hektarů pozemků na Křivoklátsku včetně dvou honiteb. Obchod se podepsal těsně po parlamentních volbách a nyní je majetek již převeden.

Na dotaz, zda se v zájmu o získání těchto pozemků angažovala přímo Kancelář prezidenta republiky, respektive prezident Zeman, mluvčí Jiří Ovčáček nereagoval. Jisté je, že mezi Zemanem a jeho okolím a donedávna ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem, který převod pozemků schválil, panují přátelské vztahy. Toman je navíc sám vášnivý myslivec.

„Myslím, že Kanceláři prezidenta republiky na reprezentaci a možnost si něco odlovit musí stačit těch jejich stávajících 5700 hektarů. Věcné důvody pro ten převod nebyly. Slouží to zájmům Hradu. To, že by sám pan prezident potřeboval o jednu nebo dvě honitby víc, to si asi těžko představit,“ říká bývalý ministr zemědělství, dnes poslanec ODS Petr Bendl, který se na důvody toho, že se Lesy ČR hodlají zbavit 700 hektarů pozemků ve prospěch Hradu, marně ptal v minulém volebním období v poslaneckých interpelacích ministra Tomana.

„Ministru Tomanovi to bylo jedno, dělali zjevně vše pro to, aby to stihli dříve, než přijdeme do vlády. Nevím, zda se to dá ještě vrátit zpátky,“ dodává. Podle vyjádření státního podniku Lesy ČR jsou nyní již předmětné pozemky na Lány převedené.

Příjmy pro Kancelář prezidenta

Ze statutu Lesní správy Lány plyne, že „zabezpečuje služby spojené s provozováním myslivosti, rybolovu a rekreace pro prezidenta republiky a jeho hosty“. Bez odpovědi zůstala i otázka na hradního mluvčího, jakým způsobem prezident a jeho hosté plánují tyto nově nabyté lesy a honitby v následujícím roce využívat.

Podle mluvčí Lesy ČR Evy Jouklové požádala Lesní správa Lány o převod pozemků Lesy ČR vloni v lednu. Ministerstvo zemědělství s bezúplatným převodem vyslovilo souhlas v září. Smlouva pak byla podepsaná těsně po říjnových parlamentních volbách. Lesní správa Lány ve smlouvě o převodu prohlašuje, že „předmět převodu potřebuje pro plnění svých úkolů na úseku obhospodařování majetku Obory Lány“.

Lesy ČR naopak označily předmětných 700 hektarů za nepotřebný majetek. Jde hlavně o lesní pozemky, dále vodní plochy a ostatní plochy v okolí obce Ruda u Nového Strašecí, Nový Dům, Pustověty a Městečko u Křivoklátu. Převod je bezúplatný, účetní hodnota celkově 704 hektarů pozemků je podle podepsané smlouvy 26,7 milionu korun.

Ze zákona je za nepotřebný považován majetek, „který přesahuje potřeby příslušné organizační složky, majetek, na jehož ponechání státu přestal být veřejný zájem, anebo majetek, který pro ztrátu, popřípadě zastarání svých technických a funkčních vlastností nebo pro nepřiměřenou nákladnost provozu nemůže sloužit svému účelu“.

Podobně ze zákona o povinnosti při hospodaření s majetkem státu plyne, že „organizační složka si počíná tak, aby svým jednáním majetek nepoškozovala a neodůvodněně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku“. Ani Lesy ČR, z jejichž vedení byl koncem roku odvolán generální ředitel Josef Vojáček, ani nové vedení ministerstva zemědělství ale v bezúplatném převodu problém nespatřují. Jak mluvčí Lesů Eva Jouklová, tak mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý zaslali na dotazy HlídacíPes.ogr totožnou odpověď:

„O převodu práva hospodařit na zmíněných 700 hektarech rozhodl předchozí management Lesů ČR. Ministerstvo zemědělství udělilo k tomuto nakládání s lesy ve vlastnictví ČR souhlas podle lesního zákona. Převodem práva hospodařit nebyl nijak dotčen ani poškozen majetek České republiky, ani jeho hodnota. Pozemky jsou už převedené a příjemcem potenciálních výnosů zůstane stát, respektive jím zřízená organizace – Kancelář prezidenta republiky namísto státního podniku Lesy ČR.“

Lovecký revír za úplatu

Podle poslance Bendla by se ale pro deklarovaný nepotřebný majetek Lesů ČR našlo lepší využití. „Dlouhodobě se snažím, aby se střední lesnické školy mohly podílet na práci v honitbách, měly i svou školní honitbu, kde by se učily řemeslo. V Pískách na Křivoklátsku je lesnická škola a pro ně by to bylo ideální, když už to tedy Lesy ČR nechtěly, přestože tam obě honitby jsou za slušné peníze pronajaté,“ říká.

Na dvě honitby, jichž se nyní Lesy ČR zbavily – Tok Brejl a Pařeziny – skutečně existují platné nájemní smlouvy. První desetiletý pronájem skončí na jaře 2023, druhý ještě o rok později.


KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG


Z veřejně dostupných dokumentů Lesní správy Lány nelze dohledat, že by byl tamní lovecký revír využíván například v rámci politických návštěv a stávajících 5700 hektarů, jež má ve správě, už potřebám nestačilo. Poslední zmínka o takovém „politickém využití“ se týká summitu prezidentů Visegrádské skupiny v roce 2006, který zahrnoval i návštěvu obory. Nyní jednoznačně převládá takzvaný poplatkový lov. Například v roce 2018 činily tržby za „lov na objednání“ přes sedm milionů korun, tržby z prodeje zvěřiny a ryb byly 1,5 milionu, prodej shozených paroží za půl milionu, vypočítává na svých stránkách Lesní správa Lány. Čerstvější údaje k dispozici nejsou.

Nově nabyté pozemky kromě lovu umožňují například i novou těžbu a prodej dřeva.

Za Lány směnu podepsal ředitel Miloš Balák, který byl vloni v květnu odsouzen Okresním soudem v Kladně ke třem letům vězení za manipulaci veřejné zakázky na opravu vodní nádrže Klíčava v Lánské oboře; proti rozsudku se odvolal. Jaké plány s nově nabytými pozemky má, ani proč je pro svůj další provoz potřebuje, vedení Lesní správy Lány nevysvětlilo.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)