Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Návštěva čínského prezidenta v Česku, březen 2016. Foto: PETR TOPIČ / MFDNES + LN / Profimedia
PETR TOPIČ / MFDNES + LN / Profimedia,

Lidská práva s čínskými rysy. Jaké priority má země, kde se Zeman učil stabilizovat společnost

Právo na rozvoj je nadřazené všem ostatním právům, to je strategie prosazovaná v posledních letech Čínou, tvrdí sinoložka Andréa Wordenová. Hlavním cílem Pekingu je podle ní snížit důraz na dodržování základních lidských práv a svobod, a vůbec posunout chápání samotného pojmu „lidská práva“.

Čínským argumentem je podle Wordenové zejména rozvoj, který má z pohledu komunistické strany vždy přednost před lidskými právy. Její analýza ukazuje, jak ČLR využívá svou globální iniciativu Pás a stezka k obcházení Organizace spojených národů a její Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj.

Jinými slovy, ČLR aktivně usiluje o to, aby projekt Pás a stezka (BRI) působil jako iniciativa s Agendou 2030 synergická, jež napomáhá dosažení stanovených cílů.

Už od začátku 90. let pak Čína tvrdí, že pro „udržení stability“ a tím pádem pro „přežití národa“, které v posledních dekádách symbolizuje pojem „jednoty“, je možné použít prakticky jakékoli prostředky. V roce 2014 schopnost čínského režimu „stabilizovat společnost“ ocenil v rozhovoru pro tamní televizi i český prezident Miloš Zeman.

Co je Agenda 2030

Agenda, kterou Valné shromáždění OSN jednohlasně schválilo v září 2015, představuje patnáctiletý plán globálního rozvoje v „udržitelném“ tempu a stanoví si řadu cílů v oblasti sociální, ekonomické, právní, správní a v oblasti ochrany životního prostředí.

Tyto cíle, známé jako „cíle udržitelného rozvoje (SDGs)“, jsou stručně vyjádřeny prostřednictvím „pěti P“: lidé (people), planeta, prosperita, mír (peace) a partnerství. Z mnoha důvodů je proto nepředstavitelné, že by ČLR coby totalitní stranický stát a jeho iniciativa Pás a stezka představovaly nástroj pro zlepšení lidských práv a občanské společnosti po celém světě.

Právě naopak, jak píše Wordenová, „ČLR, její BRI a vágní vize ‚komunity sdílející společný osud lidstva‘ ohrožují realizaci Agendy 2030 a jejích cílů, k nimž se všechny země zavázaly heslem ‚nenechat nikoho pozadu‘“.

Podle Rady OSN pro lidská práva by totiž mělo být dodržování lidských práv jedním z hlavních cílů celé Agendy a bez nich by, jak se vyjádřil Michael O’Flaherty, ředitel Agentury EU pro základní práva, byl „celý projekt odsouzen k neúspěchu“.

Podle lednového jednání Rady pro lidská práva by například měla být pro implementaci Agendy a dosažení jejích cílů klíčová ochrana občanské společnosti, která musí požívat práva na svobodu projevu, shromažďování a sdružování. Nárůst zájmu o zapojení občanské společnosti v globálním měřítku je patrný mimo jiné z prudce stoupajícího počtu organizací, které žádají o status konzultantů u Ekonomické a sociální rady OSN.

I přesto, že úroveň lidských práv je v ČLR špatná, jejich obhájci jsou perzekvováni a občanská společnost dlouhodobě potlačována, využívá Čína podle Wordenové systematicky své lidi v OSN, „neziskové organizace“ napojené na komunistickou stranu, úplatky, vlivové aktivity apod., aby „přesvědčila důležité funkcionáře OSN a celou řadu diplomatů o tom, že její Pás a stezka je ve skutečnosti úzce spjat s Agendou a jejím cíli“.

V rámci stanoviska, které Čína mezinárodně prosazuje, je základním právem „právo na rozvoj“. Rozvoj je však v totalitním režimu vždy prosazován shora, na základě státní politiky a bez ohledu na občanskou společnost a často i základní lidská práva.

Právo na přežití místo občanských práv

Ve své první Bílé knize o lidských právech z roku 1991, jíž ČLR reagovala na západní kritiku a sankce po masakru demonstrantů na Náměstí Nebeského klidu, označuje Čína jako základní právo „právo na přežití“. „Společenské nepokoje“, za něž vláda považuje většinu občanských aktivit a hnutí, jsou chápány jako prvek narušující „společenskou stabilitu“.

Pro „udržení stability“ a tím pádem pro „přežití národa“, které v posledních dekádách symbolizuje pojem „jednoty“, je proto možno použít prakticky jakékoli prostředky. V tomto dokumentu bylo také poprvé zdůrazněno „právo na rozvoj“, uplatňované zejména na rozvojové země – tedy ty, které ještě nedosáhly takového stupně rozvoje, jako vyspělé západní státy.

V rámci Univerzálního periodického přezkumu při Radě OSN pro lidská práva v listopadu 2018 Čína už otevřeně hovořila o „lidských právech s čínskými rysy“ a sama se pasovala do „lídra v oblasti řízení lidských práv ve světě“. Tato stanoviska dále rozvedla v následující Bílé knize, kterou pod názvem „Pokrok v oblasti lidských práv během 40 let reforem a otevírání se světu“ vydala informační kancelář Státní rady.

Nyní má ČLR ambice svoje pojetí lidských práv „vyvážet“ do světa. Příkladem uveďme text nazvaný „Čína představuje nový model pro lidská práva“, který v lednu tohoto roku na jihoafrickém webu Independent Online zveřejnil velvyslanec ČLR v Jihoafrické republice Lin Sung-tchien.

V textu se mimo jiné argumentuje, že „vývoj je fundamentálním řešením pro zlepšení lidských práv“. Jedním z hlavních motivů pro takto asertivní obhajobu čínského pojetí lidských práv je snaha o legitimizaci vlastního „práva“ na porušování lidských práv vlastních občanů. Např. v případě bezprecedentních represálií proti Ujgurům a dalším turkickým muslimům v Sin-ťiangu označila čínská komunistická strana za „největší z lidských práv“ mír a stabilitu – jichž chce ovšem dosáhnout brutálním omezováním základních lidských práv místní muslimské populace.

Pás a stezka jako iniciativa udržitelnosti

Andrèa Wordenová ve svém textu poukazuje na to, že jednou ze strategií čínské vlády a komunistické strany k posilování vlastního vlivu je snaha prosadit interpretaci BRI coby iniciativy, která je v souladu s Agendou 2030 pro udržitelný rozvoj. Často se zde opakují obraty známé ze Si Ťin-pchingovy ideologie: „win-win spolupráce“ nebo „sdílený osud lidstva“.

Tento pohled ČLR prezentuje i na samotné půdě OSN, prostřednictvím svého vyslance Ma Čao-süna. Ten ovšem hovoří pouze o „respektu ke státní svrchovanosti“ a zmíněném „právu na rozvoj“, otázce lidských práv a zapojení občanské společnosti se ve svých projevech vyhýbá.

Jednou z významných spojek Pekingu v OSN je také generální podtajemník OSN pro ekonomické a sociální záležitosti, bývalý čínský ministr zahraničí Liou Čen-min. Ten například na Fóru o spolupráci v rámci iniciativy Pás a stezka v Pekingu v roce 2018 prohlásil, že „BRI slouží přesně stejným účelům jako Charta Spojených národů, protože jejím cílem je propagovat společný rozvoj a prosperitu, mír a spolupráci, otevřenost a inkluzivitu, vzájemné porozumění a důvěru“.

Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj podle něj poskytuje širokou škálu možností růstu Pásu a stezky a úzkého zapojení OSN do spolupráce v rámci BRI.

Myšlenky propojení Agendy s BRI už přijali mnozí z vrcholných představitelů OSN a zmiňoval je i generální tajemník OSN António Gutteres. Na podzim 2016 bylo už také podepsáno první memorandum o porozumění ohledně spolupráce v rámci BRI s ČLR v rámci rozvojového programu OSN (UNDP).

V listopadu 2018 však vedly příliš úzké vazby na Čínu, společně s nesrovnalostmi ve financích, k rezignaci tehdejšího ředitele programu OSN pro životní prostředí Erika Solheima. Ten krátce před tím v čínském anglicky vydávaném stranickém deníku China Daily spolupráci s Čínou v rámci BRI propagoval.

Vládní nevládní organizace

Efektivním nástrojem Číny pro prosazování vlastního hlasu v OSN jsou kromě dosazování a získávání vlivných funkcionářů také „nevládní organizace“, za nimiž ve skutečnosti stojí stát. Jsou proto namísto NGOs (non-government organizations) označovány jako GONGOs (government NGOs).

Jedním z nejvýraznějších příkladů takové „vládní nevládní organizace“ je společnost CEFC a její neziskové křídlo dříve vedené Patrickem Ho. To bylo od roku 2011 vedeno jako konzultantská organizace OSN, jeho šéf byl však v prosinci 2018 v New Yorku odsouzen za korupci nejen v rámci samotné OSN, ale také na půdě několika afrických států.

Mezi obviněními, z nichž byl Patrick Ho usvědčen, figurovalo také mezinárodní praní špinavých peněz a využívání „nevládní organizace“ CEFC k získávání tučných obchodů pro komerční, nicméně s čínskou vládou a komunistickou stranou rovněž propojený, subjekt CEFC China Energy Company se známou „českou spojkou“, někdejším poradcem Miloše Zemana Jie Ťien-mingem.

Korupce je ostatně nejběžněji zmiňovaným průvodním jevem projektů BRI. K dalším ovšem patří dluhové pasti, do kterých se dostávají některé ze států, které na spolupráci s ČLR v rámci BRI kývly, nebo ohrožení životního prostředí podél „nové Hedvábné stezky“.

BRI se tak podle Worden čím dál více „jeví jako strategie usnadňující korupci v partnerských zemích za účelem politických a ekonomických zisků pro čínskou státostranu a zkorumpované elity těchto zemí“. Už to samo o sobě je v přímém rozporu s cíli Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, mezi něž se řadí i boj s korupcí a zvyšování transparentnosti a odpovědnosti.

Mezi další cíle patří „prosazování vlády práva a rovného přístupu ke spravedlnosti, zajištění veřejného přístupu k informacím a ochrana základních svobod v souladu s národními legislativami a mezinárodními úmluvami“. O něčem takovém se však nedá mluvit ani v případě Čínou ovládaného Sin-ťiangu, který je mimochodem klíčovým regionem BRI, protože leží přímo v koridoru „nové Hedvábné stezky“, ale ani v ostatních oblastech ČLR.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

5 komentářů

 1. nováček napsal:

  Nezpochybnitelně tendenční propagandistiký článek. Jsou-li definována lidská práva, měly by být definovány i lidské povinnosti, ty ovšem ani Listina, jež je součástí české Ústavy neobsahuje.

  • Miloš napsal:

   Hovořit o lidských povinnostech v zemi, kde je cenzura, zákaz víry a kde jsou pro nepohodlné menšiny dokonce koncentráky je přinejmenším zarážející.
   (Nedej Bůh, aby některý z bachařů v těch koncentrácích po návratu z dovolené ve vnitrozemí tam zavlekl ten agresivní virus.)

 2. Dušan napsal:

  Svoboda a Lidská práva vyzdvihli Miloše Zemana na piedestal. A nyní si s nima, utírá boty!
  Divím se voličům Miloše Zemana, za svojí naivitu a sobectví!
  Myslíte, že děti na vás budou rádi vzpomínat?
  Čínské papaláše nezměníme, ale České můžeme. Je třeba uvažovat v souvislostech.

 3. frhk napsal:

  Konečně by si měli retardovaní a naivní obdivovatelé čínského „zázraku“ (i oportunističtí západní politici) při porovnávání USA a ČLR uvědomit, že komunistická Čína je nadále totalitní stát a pro Západ de facto nadále NEPŘÁTELSKOU MOCNOSTÍ, byť se již navenek neohání Mao Ce-tungovými hesly o „zničení přežitků kapitalismu pomocí permanentní revoluce a neustálé mobilizace širokých mas“ ⎼ „Naším cílem je kapitalismus zničit a vymazat ho z povrchu zemského, aby se stal záležitostí minulosti“ [1:341]; „Patriotismus, komunistický národ a internacionální sympatie pro boj v jiných státech si v žádném případě neprotiřečí. Naopak, komunismus musí být intenzivně rozšiřován do jiných států, napříč celým světem.“; „Případná jaderná válka může být šancí pro světový socialismus a zhoubou pro kapitalistické zřízení. Když se stane vůbec to nejhorší a polovina lidstva zemře, druhá polovina zůstane, imperialismus bude vymýcen a celý svět se stane socialistickým“ (ačkoliv ovšem portrét Velkého kormidelníka nadále dominuje průčelí Maova mauzolea na náměstí Tchien-an-men, kancelářím soudruhů z ÚV KS Číny i čínským bankovkám!).
  A přesto, že čínské válečné lodi a letectvo zatím brázdí jen vody Jihočínského moře a oblohu nad ním (tedy kromě vojenských základen ve východoafrickém Džibutsku nebo v Afghánistánu), Západ je fakticky ve válce s Čínou již několik desetiletí. Ve válce ekonomické, která stále více připomíná spíše diverzi.
  Díky špinavým obchodním praktikám, dumpingovým cenám, špionáži, krádeži patentů, využívání otrocké práce a ignorování dopadů průmyslové výroby na životní prostředí (přesahujících hranice ČLR) a státnímu protekcionismu (i hlouposti převážné části spotřebitelů) čínské firmy postupně vytlačují ze světového trhu renomované západní firmy a zaplavují jej nekvalitními a nezřídka i zdravotně závadnými šunty, přičemž své zisky investují do ovládnutí klíčových segmentů západních ekonomik. Ekonomická diverze jako vyšitá. A to i bez toho, že bychom vzali v potaz výše uvedená bezpečnostní rizika, spočívající v závislosti západních komunikačních systémů na technologiích čínské provenience.
  —————————————————————-

  Hlavně, aby i naše „kapitány průmyslu“ a prognostiky za pár let (nebo i měsíců) Čína nevyvedla krutě z iluzí (jako se to nedávno podařilo Rusku), až nás za pomoci politických oportunistů (přeškolených svazáků a estébáků) implantují až po krk do rudého rekta … Jak zde nedávno napsal jeden kolega: „Z jedné rudé pr-ele jsme se sotva vyškrabali …. a už se do druhé rudé pr-ele vehementně cpeme.“

  A propos:
  Vzpomínám na závěrečná Bohušova slova v komedii K u r v a , hoši atd…. …“Tak a teďka si vás všechny koupím….!“

  S „novou“ Čínou to je asi jako s „novým“ Ruskem …. duch globalizace se prostě potlačit v 21. století nedá, ovšem Rusko ani Čína nebudou nikdy svou podstatou ničím více než „orientálním hybridem“ kapitalismu či demokracie…. zkreslené dojmy „z rychlíku“, resp. z pohledu povrchního návštěvníka či evropským prizmatem mají i naši politici … doporučoval bych, aby se aspoň zamysleli a trochu krotili ve svém nadšení nad „čínským hospodářským zázrakem“!! 🙂
  Viz: Pochybný ČÍNSKÝ ZÁZRAK aneb Schizofrenní Říše středu: http://ferohrabal.blogspot.co.id/2017/04/pochybny-cinsky-zazrak.html

  Je načase přirazit prostě čínským komoušům dveře, i kdyby to Západ stálo miliardy. Kšefty s ďáblem se totiž nikdy nevyplatí! 🙁 Však Třetí říše byla do r. 1940 také důležitým obchodním partnerem Británie a Japonsko zase americkým, přesto proti nim demokratické země zavedly embargo za napadení spojeneckých států nebo Číny. A jak končí „výhodný kšeft“ s diktátorskými režimy vidíme na příkladu SSSR, který nejprve vyzbrojil Hitlera, aby mu tento následně málem vykroutil krk.

  Fakt, že komouši a oportunističtí klausovci stojí vždy pevně po boku pekingských (i kremelských) soudruhů, nepřekvapí (a zároveň je varováním!). Však naše rudé šváby, kremloboty a maoisty spojuje hlavně nenávist vůči liberální parlamentní demokracii, idei občanské společnosti a „americkému imperialismu“ (vnucujícímu národům světa trojského koně humanitární pomoci a princip individualismu a lidských práv)

  • skeptik napsal:

   Váš komentář by měl být otištěn v MF Dnes, Lidových novinách a v Blesku. Měl by být přečten ve zprávách TV Nova, TV Prima a Rádia Impuls, aby se s ním mohl seznámit i malý čecháček. Škoda že se tak nestane a vše zůstane při starém.

Přidávání komentářů není povoleno