Válka na Ukrajině. Foto: Profimedia

Krvavé země kolem Ruska. Buďme rádi, že tohle jsme nezažili, říká historik

Napsal/a Robert Břešťan 14. dubna 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

Rusové podléhají mytickým představám o vlastních dějinách. Dokud budou mezi své dějinné velikány počítat Stalina, není jim pomoci, říká český historik s ukrajinskými kořeny Bohdan Zilynskyj.

„Mám naprosté pochopení pro to, že Poláci válku Ruska proti Ukrajině vnímají i jako své bezprostřední ohrožení. Češi to takhle necítí, protože jsme prostě dál a s Ruskem jsme nikdy neměli podobnou zkušenost. Proto u nás tolik lidí může podlehnout mylné iluzi, že Putin je nějaký spasitel, zachránce tradic. Tím jen přebírají tvrzení ruské propagandy, byť myslím, že to naštěstí není záležitost úplně masová,“ podotýká Zilynskyj, historik a vydavatel internetového magazínu My a Ukrajina v rozhovoru pro HlídacíPes.org.

Čím si jako historik, člověk, který se dlouhodobě zabývá Ukrajinou, vysvětlujete, že Rusko, Vladimír Putin, Kreml v dnešní válce proti Ukrajině tak akcentuje ten údajný fašismus Ukrajinců?

Asi proto, že na to většina Rusů dodnes slyší. Je to takový leitmotiv jejich vnímání vlastní historie, ale i světové historie 20. století. Oni se pohybují v kruhu a nemohou, či nechtějí, se z něj dostat. Označení nepřítele touto nálepkou prostě u většiny Rusů funguje. Jako by se i z této současné války formovalo pokračování jejich takzvané velké vlastenecké války, jen v trochu změněných relacích a v modernizovaném světě. Ale ty fronty jsou pořád v zásadě stejné. Kdyby se posuzovalo to, jak mluví Putin a jak mluvil „veliký Stalin“ nebo nějací další lidé ze sovětského vedení, tak by se tam našla řada paralel.

Vzpomínky na Stalina, vzpomínky na hladomor

Najde se ale i dost Čechů, kteří z nějakého důvodu vidí v Putinovi nějakého zachránce Evropy, a kteří si ve vztahu k Ukrajině hrají s reminiscencemi na banderovce. Jakou roli to hraje v současné Ukrajině, respektive jakou roli tam má Bandera, tahle část jejich historie?

Bandera se už dříve stal symbolem boje za nezávislost. Přitom si troufám říct, že většina Ukrajinců detailně jeho biografii nezná. A neznají ji pochopitelně ani tady ti zdejší, kteří to pořád dokola komentují. Už od 90. let byla snaha tuto postavu jednak očistit od nánosu sovětské propagandy, jednak i vysvětlit její aktuální význam pro postsovětskou Ukrajinu. Na dnešní Ukrajině je tendence ukazovat Banderu spíše v pozitivním smyslu, i když si myslím, že se nezastírají ani ty věci, které jsou sporné. Byla to osoba vytvořená svou dobou a z dnešního hlediska v mnoha ohledech problémová, což ale platí i pro řadu vůdců jiných národně osvobozeneckých hnutí. Myslím, že Putin útokem na Ukrajinu tu někdy nekritickou, někdy kritickou adoraci Bandery vlastně zmnohonásobil. V Rusku ale to špinění Bandery nadále funguje u naprosté většiny obyvatelstva.

Když zůstaneme u historické paměti, obrovské téma z třicátých let minulého století je hladomor na Ukrajině. Nakolik je ještě v současných Ukrajincích tahle vzpomínka zakořeněná – a plyne i z toho negativní vazba na Rusko?

Ono je to složitější. Byť ten hladomor byl opravdu de facto vyvolán činy sovětského vedení, které bylo národnostně převážně ruské, tak i na Ukrajině bylo mnoho lidí, kteří to pomáhali prakticky zajišťovat, byli kolečky v systému stalinismu. Ukrajinci hladomor pochopitelně přičítají především Stalinovi, ale roli měli i jejich tehdejší straničtí vůdci, i když tam byli nadirigovaní z Moskvy. Ukrajina o sobě ve třicátých letech vůbec nerozhodovala, i když byla nominálně republikou. Každopádně ta paměť, to zarytí se do kůže u většiny Ukrajinců, zůstala.

Historik Bohdan Zilynskyj. Foto: Robert Břešťan/ HlídacíPes.org

Je to i kvůli tomu, jak se to v dalších padesáti letech tajilo: reakcí, formou jakési sebeobrany, bylo, že si lidé tu tradici předávali, bez ohledu na to, že se o hladomoru buď mlčelo, nebo se to popíralo či celé překroutilo. Znovu se o něm začalo psát až zhruba koncem 80. let. Dnes o těchto skutečnostech nikdo na Ukrajině nepochybuje, navíc tam doznívá i přímá rodinná paměť, ještě někteří svědkové žijí. A vnímá to i ta západní část Ukrajiny, která tehdy byla mimo Sovětský svaz a nezažila hladomor na vlastní kůži. I když tehdy se snažila pomáhat. Ta snaha probíhala i v Československu, ale tady zprávám o tom, co se na Ukrajině děje, nikdo moc nevěřil.

To se asi nejde divit, protože to jednak převyšuje lidskou představivost a jednak nebyly zdaleka takové informační možnosti.

Hladomor a jeho dopady se skutečně vymykal lidské představivosti. Navíc to bylo v době nástupu Hitlera a tehdy se zdálo, že není možné, aby tu byly vedle sebe dvě takto zlověstné osoby.

Jak jste řekl, na Ukrajině to vědomí vlastní historie zůstalo, jak je to ale v Rusku, kde sledujeme kontinuální snahu o falšování dějin, kam patří i ten ukrajinský hladomor. A je i dost Rusů, kteří nevědí, že existoval pakt Ribbentrop – Molotov. Jak se jako historik díváte na to, že se takhle přepisují dějiny? Nebo je to v dějinách vlastně běžné?

V demokratické společnosti je naprosté přepsání či přeinterpretování dějin se stoprocentním úspěchem nemožné. Vždy budou historikové, kteří budou rozporovat snahy nějaké platformy, která by v politickém zájmu měnila obraz dějin. Jenže Rusko demokratickou zemí není, i když tam je formálně systém několika politických stran.

Katastrofálním faktorem je tam role školství na všech stupních, včetně vysokých škol, a tudíž není asi moc vůle ani možnost udělat si lepší úsudek nebo zpochybnit to, co jim teď je vtloukáno do hlav. V posledních desetiletích je naopak snaha anulovat výsledky, k nimž dospěla ruská historiografie od doby Gorbačova, od poloviny 80. let – ať už jde o ty šílené politické procesy v 30. letech nebo zrovna pakt Ribbentrop – Molotov. Dneska se zase všichni tváří, že to buď nebylo, nebo že nemá cenu o tom mluvit, nebo že prostě takové byly okolnosti doby. Pokud Stalin v Rusku v různých průzkumech stále vychází jako největší osobnost jejich dějin, tak už k tomu není moc co dodat.

Kyjev je starší než Moskva

Kreml opakuje, že Ukrajinci nejsou národ. O co se v tom opírá?

Tady je už problém v tom, co si kdo představuje pod pojmem národ. To je velice proměnlivá kategorie. Tím spíš, že rusky „narod“ znamená zároveň národ a lid. A s tím se dá dobře manipulovat. Za Sovětského svazu existoval termín „savětskij narod“, zejména za Brežněva, což byl pokus mluvit o sovětském národu jako o celku, který je sice mnohojazyčný, ale ve kterém hraje hlavní roli ruština. Tehdy se přitom neodvažovali popírat existenci těch národů, to je vlastně novum, které zavedl Putin. Ale ta představa, že Ukrajinci nejsou samostatný národ, to je věc dlouhodobého přesvědčení většiny Rusů, které se opírá o specifický, polonáboženský výklad ruských dějin. Třeba o to, že stát, kterému se říká Kyjevská Rus, ten první stát východních Slovanů, byl ruský stát. Samostatný vývoj Ukrajinců a Bělorusů vnímají jako něco nepřirozeného, škodlivého a nepřátelského, protože to ruší tu původní jednotu, i když ta je ve skutečnosti jen mýtem.

A přitom Kyjev vznikl o stovky let dříve než Moskva.

To je paradoxní. Jádro Kyjevské Rusi je severní Ukrajina, je to i celé dnešní Bělorusko a ze začátku jenom kousky přiléhajících ruských oblastí. Už samotný pojem Rus, „ta Rus“, dává kvůli blízkosti s názvem Rusko příležitost k manipulaci, protože nejlehčí je to ztotožnit a říct, že z Rusi vzniklo Rusko. A to, že si Ukrajinci zvolili úplně odlišné jméno, jak území, tak národa, byť to byla pozdní věc, jež se dovršila až v 19. století, tak to Rusové vnímají jako jakousi zradu na té mytické jednotě, kterou se carské Rusko pokoušelo obnovit prakticky od 17. století.

Takže jsme zase u té manipulace dějin…

Je to nesporně manipulace dějin, kterou ale řada ruských obyvatel vnímá bez problémů a bez pocitu, že to je nějaká manipulace. Ono v nich prostě takové vědomí sedí.

Možná by tedy bylo na místě zmínit, kdy se tedy fakticky Ukrajina stala státem a Ukrajinci národem?

To je složité. Ukrajinci žili vlastně ve dvou státech. Východ, dejme tomu území východně od Dněpru, byl ruský, a západ byl polský, či polsko-litevský. Jih Ukrajiny byl pod vlivem krymského chanátu. Etnikum Ukrajiny na začátku novověku ještě národem v pravém slova smyslu nebylo, ale bylo to obyvatelstvo s odlišnou kulturní, právní a náboženskou tradicí, než jakou mělo sousední carské Rusko. O národu, jak to chápeme dneska, můžeme mluvit až v 19. století. Tehdy část západní Ukrajiny připadla habsburské monarchii. Ta je v českém pojetí chápána jako žalář národů, ale ve srovnání s carským Ruskem to žádný žalář národů nebyl. Rakousko nechalo ukrajinské obyvatelstvo žít svým kulturním životem.

Tehdy se sami obyvatelé ještě označovali jako Rusíni, ale postupně si uvědomovali svou odlišnost. Ukrajinské národní obrození, které pak mělo svůj odraz v romantickém pojetí i v české literatuře, vznikalo souběžně v Haliči, na území západní Ukrajiny, a v Charkově, v Kyjevě, na území Ukrajiny východní. Ty dva proudy se ovlivňovaly, carské Rusko v tom zpočátku nebezpečí nevidělo, ale od 60. let 19. století, kdy v Polsku proběhlo velké protiruské povstání, se ruská a náboženská elita začala obávat separatismu na západních okrajích. Což se týkalo i Bělorusů, Moldavanů, pobaltských národů i Finů. Cíl ukrajinské samostatnosti se objevuje v 90. letech 19. století. Naplnil se až po první světové válce, o vyhlášení nezávislosti se Ukrajinci pokusili v letech 1917 a 1918, boj za ni skončil v roce 1921 a myšlenku samostatné Ukrajiny se tehdy nepodařilo realizovat. Formálně vznikla ukrajinská sovětská republika, ale byla to parodie na státnost.

Přičemž v době, kdy byla Ukrajina součástí Sovětského svazu, se vlastně zadělalo na dnešní problémy, když byl k Ukrajinské SSR přičleněn Krym.

Krym je jiný problém. Ten nikdy nebyl čistě ruským, ani čistě ukrajinským územím, i když tam od konce 18. století bylo Rusů více. Ale ještě nejméně sto let po anexi carským Ruskem tam pořád převažovali krymští Tataři, kteří usilovali o formu státnosti, ale nebyli schopni vojensky odolat místním bolševickým sympatizantům a podpoře, která jim přišla z Ruska.

Souhlasíte s popisem amerického historika Timothy Snydera, který pro území dnešního Polska, Ukrajiny a Běloruska použil pojem „krvavé země“?

Je to pravda. To 20. století, na rozdíl od devatenáctého, kdy tam rozsah revolt a konfliktů byl daleko menší, bylo opravdu pro tento region katastrofické. Ten termín je přesný a Snyder je představitel západní historiografie, který nejlépe pochopil situaci a problém Ukrajiny v průběhu celých jejich dějin až pod úplnou současnost.

Dá se říct, že to současné dění je pokračováním osudu této části Evropy?

V podstatě bohužel ano. A přitom nevíme, jak to skončí a jak to bude dál pokračovat. Ale ta návaznost tu je jednoznačně vidět. Mám naprosté pochopení pro to, že Poláci – přestože polsko-ukrajinské vztahy nebyly vždy ideální – to vnímají i jako své bezprostřední ohrožení. Češi to takhle necítí, protože jsme prostě dál a s Ruskem jsme nikdy neměli podobnou zkušenost. Proto u nás tolik lidí může podlehnout mylné iluzi, že Putin je nějaký spasitel, zachránce tradic. Tím jen přebírají tvrzení ruské propagandy, byť myslím, že to naštěstí není záležitost úplně masová.

Češi, Nikola Šuhaj a Masaryk

Součástí Československa byla původně i Podkarpatská Rus. Nakolik se tahle společná historická zkušenost, byť krátká, promítá i do česko-ukrajinských vztahů po roce 1989?

Část české populace cítí stále k tomu území do jisté míry romantický sentiment. Stačí říct Nikola Šuhaj. To je dané jednak četbou Olbrachta a pak muzikály 70. let, který sehrály velmi zajímavou roli. V každém případě v roce 1991 tu vznikla Společnost přátel Podkarpatské Rusi, která byla přesvědčena, že se dá vyreklamovat a obnovit stav z meziválečné doby a že poválečná ruská anexe byla nespravedlivá a neodůvodněná. Takže v 90. letech bylo téma Podkarpatské Rusi pro vzájemné vztahy spíše brzdící. Po třiceti letech je tu myslím už racionální přístup, i když nějaký sentiment zůstal. Pořád tedy ještě přetrvává řada legend, jež mají původ v naivně kolonialistickém vidění o tom, jak tam činnost Československa byla veskrze pozitivní, což zcela pravda není. Definitivně to teď překryla válka.

Pokud jde o první republiku, známá je takzvaná Ruská pomocná akce, kdy Masaryk otevřel Československo ruské emigraci. Ale oni zároveň přicházeli právě i Ukrajinci. Jakou stopu tady zanechali?

Ona to byla sociálně velmi pestrá skupina. Z velké části to byli vojáci ukrajinské armády, hlavně z východní, tedy ruské části Ukrajiny, kteří byli od roku 1920 internováni v Polsku, kde neměli žádnou perspektivu. A když se tam dozvídali o Ruské pomocné akci, která byla ruská geograficky, nikoli národnostně, tak sem utíkali přes hranice. Většinou se hromadili v Praze a velká část z nich dostala možnost nastoupit vysokoškolské vzdělání. Svým původem to byli ale hlavně lidé z venkova. Takový byl i můj děda, syn středně bohatého rolníka z okolí Kyjeva, který se dostal do politických opletaček se sovětským systémem, utekl do polské části Ukrajiny a pak se dostal sem. Původně věřil, že se vrátí, ale i kvůli už zmíněnému hladomoru pochopil, že tam jde o život a v Československu zůstal až do své smrti.

I vy máte ukrajinsky znějící jméno. Jaká je tedy další osobní historie vaší rodiny?

Ten děda, o kterém jsem mluvil, byl maminčin otec, kterého jsem nezažil, zemřel těsně po únoru 1948. Prý hned po roce 1945 prorokoval, že se i tady zavedou nuceně kolchozy. Všichni se mu smáli. Maminka mi říkala, že přestože prožil dost těžký život i tady, protože se tu moc nemohl realizovat, tak věřil, že se Ukrajina jednou osamostatní. Dožil se jenom 53 let. Druhý děda, jehož příjmení mám, je doklad složitosti ukrajinské problematiky. Narodil se na území dnešního Polska, kde žila skupina takzvaných Lemků, což je národnostní skupina, která nedospěla k jasnému národnímu vědomí a buď se orientovala ukrajinským nebo ruským směrem. Můj děda dospěl k tomu ukrajinskému vědomí a vypracoval se na významného znalce dialektů, přišel z Krakova, kde byl profesorem univerzity a pak se stal profesorem v Praze. Můj otec se tu pak pokoušel dělat propagaci ukrajinské krásné literatury a folkloru. Takže v naší rodině bylo dvojjazyčné, dvojkulturní prostředí a to si v sobě nesu i já – cítím se být stejně Čechem jako Ukrajincem a nevidím v tom žádný konflikt.

Je známá věc, že hned v květnu 1945 nastoupily jednotky sovětské vojenské kontrarozvědky. Směrš a řadu lidí, emigrantů ze Sovětského svazu, odvlekly na Sibiř. Týkalo se to i Ukrajinců?

Vím, že děda byl také na výslechu a tam pak rozhodovaly spíše náhody. Z nějakého důvodu ho ale ani neuvěznili, ani neodtáhli pryč. Nejspíš proto, že se nijak politicky neangažoval. Nicméně i Ukrajinci byli cílem těchto akcí. Bylo jich odvlečeno minimálně několik desítek, Rusů bylo víc. Někteří tam zemřeli, někteří se vrátili. A byli to i lidé z Podkarpatské Rusi.

Pokud jde o ukrajinský vliv v Československu, je třeba zmínit Svobodovu armádu, kde byly tisíce Rusínů. Ti pak často na základě osobní zkušenosti se sovětským komunismem varovali před tím, co se může dál dít i v Československu.

Přijde mi, že je to pořád málo známá věc. Třeba první poúnorový proces byl s lidmi obviněnými v takzvané mostecké špionážní aféře. To byla skupina lidí, které zadrželi už na podzim 1947. A hlavní část skupiny tvořili bývalí vojáci Svobodovy armády, část z nich právě z Podkarpatské Rusi. Ta akce byla provokace, obvinění vykonstruovaná, ale všichni dostali vysoké tresty. Další procesy pak byly už v roce 1948 kvůli údajné spolupráci s banderovci nebo Ukrajinskou povstaleckou armádou a tam padaly také vysoké tresty.

Byli to prý právě českoslovenští vojáci, kdo prý v roce 1943 jako první vstoupili do dobytého, tedy osvobozeného Kyjeva…

To byla významná akce. Tehdy navíc v samostatné československé brigádě převažovali právě rodáci z Podkarpatské Rusi. Čechů tam původně bylo poměrně málo, až právě volyňští Češi to otočili, nastoupilo jich tam asi 12 tisíc, plus pak slovenští zajatci z území Ukrajiny. Jinak osvobození Kyjeva… Ono to zase takové osvobození nebylo, protože to znamenalo návrat stalinismu. Ale pro tehdejší lidi to asi přece jen osvobození bylo, protože ten německý teror byl ve srovnání se stalinským otevřenější, krutější, viditelnější – veřejné popravy, vypalování celých vesnic… I když to nic nemění na tom, že Stalin je pro většinu Ukrajinců prokletá osoba a tohle národní vědomí už nikdo neotočí.

Těch historických paralel jde najít docela dost. Třeba dosídlování pohraničí po vyhnaných sudetských Němcích se v hojné míře účastnili volyňští Češi.

Volyňští Češi si na Ukrajině i ve třetí až čtvrté generaci zachovali ve své většině českost. I tak se dost promísili s Ukrajinci, a tak se do Československa v roce 1947 dostalo i mnoho Ukrajinců, smíšených rodin i osob ohrožených návratem stalinismu. V poúnorovém systému tu pak na tom byli ale často dost bídně a některé zavřeli – právě i kvůli jejich zkušenosti se stalinismem – pro údajnou protisovětskou propagandu.

Vy jste vydavatelem internetového magazínu My a Ukrajina, kde se píše nejen o řadě historických souvislostí, ale třeba tam jsou i pěkné soudobé reportáže – z doby před válkou…

Sám jsem teď na Ukrajině několik let nebyl. Naposledy půl roku před začátkem války, v Oděse. Panovala tam naprosto pohodová situace. Město mělo sice některé nedostatky, třeba v infrastruktuře, ale bylo to vstřícné, otevřené prostředí bez národnostních sporů. Doporučil bych každému, až to situace dovolí, aby se tam jel podívat.

…myslíte, že až válka skončí, že Evropa Ukrajinu takříkajíc objeví a třeba tam lidi začnou i v rámci obnovy země cestovat?

Bylo by to hezké. Je určitě dost lidí, kteří si Ukrajinu pro své zahraničí cesty oblíbili a rádi by tam jeli znova a tím pomohli. Sdružují se kolem nás i lidi, kteří jsou řekněme ukrajinofilové a začalo to vlastně nevinně tím, že před pár lety navštívili Ukrajinu a zalíbilo se jim tam. Třeba jedna maminka s dcerou, které k nám do magazínu pak napsaly reportáže. A ta dcera tu pak řídila pražský Majdan, který zde vybíral peníze na pomoc Ukrajině. Čili já si myslím, že i když podmínky nebudou samozřejmě ve všem a všude ideální, což jistě každý pochopí, že by se ten proud zájmu o Ukrajinu mohl zvětšit. Aspoň ve srovnání s tím, jak to bylo před rokem 2022. Uvidíme.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)