Česko v nové realitě

Téma Alter Eka – květen 2016

Rozhovor Romancov – Špicar: Česko spí na vavřínech. Probuzení bude bolet.

1. DÍL SÉRIE ČESKO V NOVÉ REALITĚ. Moderní technologie, demografie, nástup rozvíjejících se zemí a přeshraniční toky mění svět k nepoznání. Experti mluví o tektonických pohybech o síle mnohonásobně větší, než byla průmyslová revoluce. Stručně, pravidla hry a zažité pořádky se mění; a na to, co platilo...