Kauza Rath a doktrína ovoce z otráveného stromu

Napsal/a Aleš Rozehnal 23. prosince 2016
FacebookTwitterPocketE-mail

GLOSA. Nutnost získávat důkazy zákonným způsobem neexistuje proto, aby byla policie nebo státní zastupitelství trestány. Má je pouze vést k tomu, aby dodržovaly zákon a respektovaly základní lidská práva s svobody, upozorňuje v souvislosti s kauzou Rath v textu pro HlídacíPes.org právník Aleš Rozehnal.

Vrchní soud V Praze zrušil rozsudek v korupční kauze kolem bývalého hejtmana Davida Ratha protože v rámci svého přezkumu  shledal u řízení, jež předcházelo vyhlášení rozsudku nalézacího soudu, zásadní procesní vadu, kterou je nezákonnost odposlechů.

V nařízení odposlechů prý nejsou obsaženy skutkové okolnosti, které vydání příkazů odůvodňují. Vrchní státní zastupitelství považuje podstatnou část rozhodnutí Vrchního soudu za „přepjatě formalistickou“ a vyjadřuje s ním zásadní nesouhlas.

Jaký je tedy onen „přepjatě formalistický“ požadavek Vrchního soudu na rozhodnutí o povolení odposlechu?

Ovoce z otráveného stromu

Vrchní soud v Praze konstatoval, že v odůvodnění takového rozhodnutí musí být uvedeny konkrétní skutkové okolnosti, které vydání jeho odůvodňují, účel odposlechu a vysvětleny důvody, proč nelze sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo proč by bylo jinak jeho dosažení podstatně ztížené.

Vzhledem k tomu, jak závažný zásah do základních lidských práv, a to zejména práva na soukromí, odposlech představuje, jsou požadavky Vrchního soudu v Praze, které jsou ale zároveň požadavky zákona, nikoli přepjaté, ale naopak spíše minimalistické.

Je iluzorní se domnívat, že použití důkazů, které byly získány v rozporu se zákonem, mohou vést ke spravedlivému rozsudku o vině a trestu.

Pokud byl totiž důkaz získán v rozporu se zákonem, jedná se o důkaz nezákonný. To je praktický význam nyní často zmiňované doktríny označované poetickým názvem doktrína ovoce z otráveného stromu.

Poučky Niccolò Machiavelliho

Použití nezákonného důkazu v soudním procesu pak činí z toho procesu proces nezákonný a nespravedlivý. Jednou ze zásad právního státu je totiž zásada, že z bezpráví právo nevznikne.

Použití nezákonných důkazů je také v rozporu s právem na spravedlivý proces. Předpokladem spravedlivého procesu je mimo jiné i to, že obžalovaný má jistotu, které důkazy před soudem být provedeny mohou a které nikoli.

Nezákonnost soudního řízení nelze překonat tím, že i při použití nezákonného důkazu byla celková spravedlivost procesu zachována a tím byl garantován i spravedlivý výrok o vině a trestu.

Takový postup by byl v duchu jedné z pouček Niccolò Machiavelliho, který v předmluvě své knihy Vladař uvedl, že cíl ospravedlňuje prostředky.

Jeho kniha však převážně obsahovala rady vládcům, jak si moc udržet. Pragmatismus v knize obsažený však nic společného se spravedlivým procesem nemá.

Nic nemůže zničit důvěru v soudní moc rychleji než rezignace na dodržování zákonů a svých vlastních pravidel nebo na ohled na jejich smysl.

Zákony platí i pro stát

Státní zastupitelství nemůže dosahovat svých cílů prostřednictvím nezákonné činnosti nebo nedostatku respektu k zákonům.

Vyloučení nezákonných důkazů z trestního řízení není osobním právem obžalovaného. Jedná se o dosažení širších společenských cílů.

Těmito cíli je integrita soudního systému, který nemůže přiznávat žádné ze stran prospěch vzniklý z porušení zákona. Dalším cílem je zamezit nezákonnostem při získávání důkazů do budoucna.

Pokud budou orgány činné v trestním řízení vědět, že zásahem do základních lidských práv v rozporu se zákonem, získají pouze důkazy, které nebudou procesně použitelné, nebudou takové zásahy v budoucnu provádět.

Nutnost získávat důkazy zákonným způsobem neexistuje proto, aby byla policie nebo státní zastupitelství trestány. Má je pouze vést k tomu, aby dodržovaly zákon a respektovaly základní lidská práva s svobody.

Stát oprávněně požaduje po občanech, aby dodržovali zákony. To samé však občané očekávají od státu a jeho orgánů.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Čtěte též

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)