Kauza herce Maryšky. Jak se vyhnout stíhání za příspěvek na Facebooku

Napsal/a Aleš Rozehnal 30. března 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Policie obvinila herce Jiřího Maryšku za komentář na Facebooku ze dvou trestných činů. Na sociální síti Facebook na začátku února zveřejnil fotografii z filmu Lidice zachycující popravu s komentářem, že si takto představuje úklid ústeckého magistrátu.

Maryška přitom vyjmenoval konkrétní bývalé i současné ústecké zastupitele. Trestní oznámení na herce podaly nejen jmenovaní politici, ale i mluvčí Památníků Terezín a místopředseda ústecké ODS Tomáš Rieger. „Pana Maryška neznám, ale spojovat zcela nevinné oběti s politickými oponenty, považuji za pohrdání oběťmi války,“ řekl Rieger.

Maryško se na svém facebookovém profilu později omluvil. „Omlouvám se všem bojovníkům za svobodu, lidickým obětem a všem, kterých se dotklo mé nešťastné spojení obrázku z filmu Lidice s představiteli ústecké žumpy – s lidmi, kteří škodili a škodí jak v politice, tak na sociálních sítích a komentářích pod internetovými články. Někteří z nich nám už rok, bez povšimnutí správců serverů, nadávají do Židů, obřezanců, feťáků, havloidů a často vyhrožují likvidací,“ napsal Maryško.

Policie Maryškovo počínání vyhodnotila jako podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a trestný čin výtržnictví. Tyto trestné činy samozřejmě musí být páchány veřejně, což vyvolává otázku, zda jsou sociální sítě fórem veřejným či soukromým. Co a za jakých podmínek lze na Facebooku a jinde publikovat beztrestně a za co naopak stíhání hrozí?

Soukromí je posvátné. I na Facebooku

Demokratická společnost musí chránit soukromí minimálně těch, kteří se nedopouštění protiprávního či nemorálního jednání, jakožto součást jejich osobní svobody a musí jim nabídnout právní zajištění toho, aby měli na výběr, jaké aspekty svého soukromého života chtějí sdílet s druhými. Tato svoboda vyvěrá ze stejného pramene jako svoboda projevu.

Komunistické i fašistické režimy omezovaly soukromí občanů ve prospěch státu, k čemuž jim sloužil aparát informátorů a policejních špionů a cenzorů. Úlohou demokratických právních států je toto soukromí chránit.

Facebook je internetovou sociální sítí, která primárně slouží k navazování a udržování vztahů online a k šíření informací. Povaha sociální sítě Facebook není jednoznačně soukromá ani veřejná. Vždy totiž záleží na konkrétních uživatelích, jakým způsobem si míru soukromí na svém profilu, případně přímo u jednotlivých příspěvků, nastaví.

Pokud uživatel komunikuje pouze s jím vybraným dalším uživatelem či uživateli, aniž by tuto komunikaci mohli vidět, či do ní zasahovat ostatní jím nezvolení lidé, je taková komunikace ryze soukromou, byť uskutečněnou prostřednictvím sociální sítě využívané miliardou uživatelů, stejně jako je soukromou emailová komunikace. Na takový typ komunikace se pak vztahují příslušná ustanovení o ochraně osobnosti, a to zejména o ochraně slovních projevů osobní povahy a ochraně soukromí.

Veřejný profil je jako vysílání televize

Podmínkou k užití slovních projevů osobní povahy uveřejněných v soukromém režimu na síti Facebook je svolení osoby, jejíž projev je zachycen. Jednání spočívající v pořizování záznamů projevů fyzické osoby osobní povahy za tím účelem, aby si jednající opatřil důkazy pro správní, soudní či jiné řízení, porušuje právo na ochranu osobnosti fyzické osoby a je nepřípustné.

Nerespektování práva na ochranu slovních projevů osobní povahy na internetu, tedy i síti Facebook je rovněž zásahem do práva na soukromí. Právo na osobní soukromí je právem rozhodnout, zda a v jakém rozsahu mohou být skutečnosti tvořící osobní soukromí fyzické osoby zveřejněny a právo bránit se neoprávněným zásahům do soukromí.

Pokud by tedy sdělení herce Maryšky mělo povahu sdělení v soukromém režimu, nemohla by je Policie ČR použít jako důkaz, pokud by k jeho pořízení neměla přivolení soudu.

Pokud však takové sdělení mělo povahu ve veřejném režimu, vztahují se na něj všechna pravidla pro jakákoli jiná sdělení určená blíže neurčenému okruhu osob, tedy např. sdělení šířená televizí či rozhlasem nebo prostřednictvím novin a časopisů. Jinými slovy, každý má právo rozhodnout podle vlastního uvážení zda, popř. v jakém rozsahu, jakým způsobem a za jakých okolností mají být skutečnosti a informace, které chce na síti Facebook sdělit, zpřístupněny jiným subjektům.

Z toho pak plyne i rozdílný právní režim těchto sdělení.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)