Babiš kráčí v Kalouskových stopách. Daňové odpustky jdou každoročně do miliard

Napsal/a Ondřej Neumann 21. prosince 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

V posledním duelu Kalousek Babiš v Otázkách Václava Moravce jsme byli svědky hádky. Andrej Babiš opakovaně osočoval Miroslava Kalouska, že krade. Ten reagoval smíchem. Hádky se týkaly i mnoha dalších věcí. V jednom okamžiku se však oba politici vzácně sladili. Když došlo na otázku, jak je to s promíjením miliardových pokut za porušení rozpočtové kázně u dotací. HlídacíPes.org analyzoval, jak oba ministři financí (i jejich předchůdci) k praxi opakovaně kritizované kontrolory NKÚ přistupovali. Nejedná se totiž o zanedbatelnou částku – od roku 1999 byly na daních a jejich příslušenstvích odpuštěny desítky miliard korun.

Na konci roku 2010 konstatoval Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), že za předchozí čtyři roky vyměřilo ministerstvo financí přes 34,5 miliard korun na odvodech za tzv. porušení rozpočtové kázně a související penále. Zároveň bylo ve stejném období prominuto přes 31 miliard. Náklady na správu odvodů ve stejném období činily přes 1,2 miliardy korun.

Závěr je jednoznačný, prominulo se 91 procent toho, co měli příjemci dotací za vlastní chyby zaplatit státu. „Jde o neefektivní systém, který produkuje velké množství správních úkonů, na jejichž konci dojde k prominutí odvodů a penále,“ upozorňoval tehdejší prezident NKÚ František Dohnal.

Uvedené zjištění se týkalo ministrování těchto mužů: Bohuslav Sobotka (ČSSD), Vlastimil Tlustý (tehdy ODS), Miroslav Kalousek (tehdy KDU-ČSL) a Eduard Janota (nestraník).

Jak se odpouštělo za Kalouska…

Další kontrola NKÚ se zaměřila na období od začátku roku 2011 do 1. čtvrtletí 2013. Tedy dobu, kdy financím vládl Miroslav Kalousek. Bilance byla o trochu lepší, na odvodech a penále bylo ve sledovaném období vyměřeno více než 13,5 miliardy korun, prominuto bylo přes 9,8 miliardy korun a uhrazeno (do konce března) necelých 1,5 miliardy korun.

Na správu odvodů bylo v letech 2011 a 2012 vynaloženo 562 milionů korun. NKÚ zjistil, že došlo ke zlepšení situace a generální finanční ředitelství tentokrát prominulo „jen“ 73 procent vyměřeného odvodu a penále.

„Ke snížení prominuté částky sice došlo, ale nelze konstatovat, že je oblast správy odvodů za porušení rozpočtové kázně hospodárné a efektivní,“ konstatovali tentokráte kontroloři.

… jak se odpouští za Babiše

HlídacíPes.org teď zkoumal, jak je to s „promíječkama“ za Andreje Babiše. Ten byl velkým kritikem promíjení, které označoval za jeden z korupčních nástrojů politiků (rozumněj Kalouska).

Z veřejně dostupných informací finanční správy vyplývá, že i přes původní kritiku se za Andreje Babiše dál promíjí jak na běžícím pásu.

V roce 2013, kdy vládnul ministerstvu financí Miroslav Kalousek a Jan Fischer, byla výše odpustků 1,9 miliardy odvodu za porušení rozpočtové kázně a k tomu se odpustilo 1,8 miliard souvisejícího penále.

Po nástupu Babiše řeč čísel následující: prominutí za chyby v dotacích 5,1 miliardy, odpuštěné penále 4,8 miliardy.

Jinými slovy čísla říkají, že Babiš po svém nástupu otevřel stavidla promíječek a zvýšil ho dvaapůlkrát oproti roku předcházejícímu jeho nástupu do ministerského úřadu.

Na dotaz, proč v násobné míře využívá mnohokrát kritizované projímení, odpovídá Ministerstvo financí tím, že se na konci roku 2013 zmírnila evropská pravidla pro výše pokut za porušování zákona o veřejných zakázkách a generální finanční ředitelství to promítlo do svého promíjecího pokynu.

Pohled na datum pokynu ale ukazuje, že byl vydaný až v září 2014. Z toho plyne, že by se muselo za poslední čtvrtletí roku 2014 – při zachování stejných pravidel a tempa roku roku 2013 – prominout minimálně o 300 procent více.

Co s tím?

Z výše uvedeného je zřejmé, že s Babišem žádná systémová změna v promíječkách nepřišla, že se neprůhledný systém nepokusil změnit.

Přitom by stačilo udělat jednotný formulář povinností, které příjemci dotací musí splnit a k němu dodat pevný ceník pokut. Za malé administrativní chyby nula, za chyby v zakázkách pokuty vyšší a za podvody nebo nenaplnění cílů dotace vrácení sta procent.

Stejně k tomu přistupuje Evropská unie, která vydala zmíněný pokyn, na který se finance odkazují. Jednoduše dát dopředu na papír, jaký bude flastr za chybu, kterou uděláš. Potom by už promíječky byly zbytečné.

Druhá věc, na kterou Babiš rezignoval, je zrušení nesmyslných penále. Při jednom promile dlužné částky za den do tří let zaplatíte až o 100 procent více, než jakou dotaci jste dostali.

Pro ilustraci: Obec dostane dotaci na opravu mateřské školky. Bohužel pokazí veřejnou zakázku, (což se stává bohužel často) a za tři roky přijde skupina kontrolorů „od Babiše“. Najdou chybu, pošlou kontrolní protokol na finančák a ten stanoví trest 100 procent dotace vrátit a ještě k tomu 100 procent penále. Takže obec by zaplatila kvůli své chybě za výstavbu státu dvakrát. A právě kvůli takovým nesmyslům se potom odpouští.

Příklad s odvody za porušení rozpočtové kázně a odpoštění souvisejících penále jasně ukazuje, že od Andreje Babiše jsme se zatím systémových změn prohnilého matrixu nedočkali. Co naopak dokázal dokonale? Kritizovaný systém personálně ovládnout. Bohužel bez toho, aby v něm něco podstatného změnil…

Od Mertlíka k Babišovi: Jak odpouštěli ministři financí daně

Prominutá daň celkem: 52,477 miliardy korun

Prominuté příslušenství daně celkem: 53,860 miliardy korun

(Graf: pro zvětšení klikněte)

Babiš odpouštění daní

Poznámka:  Přehled o prominutých daních a odvodech je každoročně uveden ve Zprávě o činnosti Finanční správy.  Starší údaje podle sdělení Ministerstva financí nejsou dostupné v digitalizované podobě „a je proto nutné jejich  vyhledání v písemných pramenech v archivech. Pokud Váš zájem přetrvává – musím Vás odkázat na žádost podle informačního zákona“.
 

Doplňující informace ke grafu od Ministerstvo financí:

Pokud jde o samotný nárůst v roce 2014 (5,8 mld. Kč), je nutné upozornit, že pod tuto položku je zahrnováno jak samotné prominutí daně (body 2 a 3) ve výši cca 0,7 mld. Kč, tak prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (bod 1) za rok 2014 ve výši cca 5,1 mld. Kč.
1)            O odvodech za porušení rozpočtové kázně rozhoduje podle zákona Generální finanční ředitelství (v roce 2014 prominuto 5,1 mld. Kč). Finanční úřad musí ze zákona při porušení rozpočtové kázně nebo jakékoli podmínky poskytnutí dotace vyměřit takový odvod v plné výši zpět včetně penále. Uvedená porušení, u nichž se přistupuje k institutu prominutí, jsou ryze formální a procesní povahy, často nezáležejících na vůli sankcionovaného subjektu. Drtivá většina případů, kdy došlo k prominutí odvodu se týkalo právě administrativního pochybení, kdy prokazatelně nedošlo k žádnému zneužití finančních prostředků (dotace) a žádné ztrátě pro veřejné rozpočty a daňové poplatníky. Typickým příkladem je například pozdní dodání vyžadovaného dokumentu (předložení závěrečné zprávy o 3 dny později), zpoždění kolaudace stavby nebo dokonce u jistého kraje došlo k vyplacení pravidelné dotace na platy učitelů v řádu stovek milionů korun o několik dnů dříve, než bylo přijato rozpočtové opatření. V dané věci se jednalo o systémovou chybu, která byla v březnu 2015 odstraněna v rámci novely zákona o rozpočtových pravidlech. Vyšší prominutí sankcí umožnilo nové metodické nařízení Evropské komise z prosince 2013.
2)            Individuální prominutí daně (zrušeno od roku 2011, ale stále máme na MF žádosti podané v době platnosti tohoto institutu, o nichž nebylo rozhodnuto například v důsledku probíhajících soudních řízení). Správním rozhodnutím ministra financí v roce 2014 bylo prominuto cca 190 tis. Kč, kdy se jednalo o dvě žádosti podané na Ministerstvo financí před rokem 2010 podle institutu prominutí daně, který je již 4 roky zrušen.
3)            Ministr financí může dnes promíjet pouze celoplošně, a to pouze z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů, nebo při mimořádných, zejména živelných událostech, a to z moci úřední všem daňovým subjektům, jichž se důvod prominutí týká. Prominutí daně celoplošné (tvrdosti zákona, mimořádné události) – v roce 2014 prominuto cca 700 mil. Kč v důsledku povodní v roce 2013, na základě rozhodnutí ministra financí Miroslava Kalouska.
 


Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)